Creative Cloud Pro Edition — przewodnik zakupowy

Abstrakcyjne kształty wystające ze szklanej ramy

W ramach naszej ostatniej globalnej ankiety wśród twórców zapytaliśmy 1500 liderów zespołów projektowych i współpracujących z nimi liderów zespołów informatycznych z firm na całym świecie, jakie pokonują wyzwania i jakie są potrzeby w ich miejscach pracy.

 

Jakie są najważniejsze wnioski?

  • Hybrydowe środowisko pracy — w którym zawartość tworzą wyspecjalizowane zespoły — utrudnia współpracę, zachowywanie spójności i działanie zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  • Coraz bardziej złożone jest też podążanie za trendami w mediach społecznościowych. Konieczność oferowania klientom aktualności generuje dodatkową presję w kierunku elastyczności zespołów projektowych.

 

Pobierz przewodnik zakupowy oferty Pro Edition, aby dowiedzieć się, jak możesz promować dynamiczne środowisko opracowywanie zawartości, dbać o spójność wizerunku marki, ograniczać ryzyko i gwarantować przewidywalność budżetów.

Dziękujemy.

Kliknij łącze, aby pobrać przewodnik zakupowy po ofercie Creative Cloud Pro Edition.