Ta kontroll. Utnyttja besparingarna.

Adobe har några program för permanent licenser för vissa datorprogram. Båda innebär möjligheter till kontroll och betydande besparingar.
CLP: Sätt en initial rabattnivå. Spara stegvis.
CLP: Sätt en initial rabattnivå. Spara stegvis.
Cumulative Licensing Program (CLP) är ett tvåårigt licensieringsprogram där medlemmarna lägger en initial order på Adobe Acrobat Pro 2017, Adobe Captivate, Presenteroch andra datorprogram. Den initiala ordern avgör rabattnivån för den ordern och för ytterligare order framöver. Medlemmarna kan förbättra sin rabattnivå genom att samla poäng genom inköp av ytterligare licenser eller uppgraderingar. CLP är avsett för organisationer som vill utöka rabatterna globalt till att omfatta dotterbolag och filialer.
  • Tvåårigt medlemskap
  • Samla poäng för större besparingar
  • Hantera och driftsätt med Adobe Licensing Website (LWS)
TLP: Inga krav, inget kontrakt.
TLP: Inga krav, inget kontrakt.
Transactional Licensing Program (TLP) gör det mycket enkelt att få volympriser på Acrobat Pro 2017 och andra datorprodukter. Det finns inga krav på medlemskap eller kontrakt som behöver undertecknas. TLÅ är idealiskt för organisationer som vill ha enkel administration och en snabb och smidig engångstransaktion.
  • En enda enkel transaktion
  • Inga avtal att skriva under
  • Hantera och driftsätt med LWS

CLP och TLP i korthet

 

Cumulative Licensing Program (CLP) Transactional License Program (TLP)
Avtalets löptid 2 år Inga
Betalning Förskott Förskott
Rabatt Kumulativ Inga
Licenshantering Adobes licenswebbplats Adobes licenswebbplats
Volym krävs 5 000 poäng Endast en licens

Fastställ vilket program som lämpar sig bäst för er organisation.

Läs om fördelarna med CLP, TLP och Adobes övriga volymlicensalternativ, Value Incentive Plan (VIP) och Enterprise Term License Agreement (ETLA). Se hur planerna skiljer sig åt och vilka Adobe-produkter som ingår i respektive plan.

Vill du veta mer?

Se hur Adobe Buying Programs kan hjälpa er organisation.