Poskytněte svým studentům a své škole konkurenční výhodu

Nastartujte digitální transformaci své instituce pomocí řešení společnosti Adobe pro vyšší vzdělávání. Vytvořte svým studentům výjimečné podmínky na jejich cestě, ať se teprve ucházejí o studium nebo jsou již absolventy. Zaujměte je při výuce, rozviňte jejich digitální gramotnost potřebnou k profesnímu úspěchu a inspirujte je, aby zůstali zapojeni do dění ve vaší instituci i dlouho po úspěšném dokončení studia.

Marketing opřený o data

Přilákejte ten správný mix studentů

Poskytujte moderní digitální možnosti na všech platformách a zařízeních, které studenti nejčastěji používají.
Přilákejte ten správný mix studentů
Zvyšte počet přihlášek a registrací
Využijte nástroje služby Creative Cloud pro tisk, web, video a mobilní design a vytvářejte perfektní propagační brožury, aplikace, e-maily a další digitální obsah, který zvýší povědomí o vaší instituci a upoutá zájemce o studium.
 
Zlepšete prezentaci značky vaší školy
Služba Marketing Cloud vám umožní spravovat veškerý váš kreativní obsah a zdroje efektivně z jednoho centrálního místa a zajistit tak konzistentní identitu značky napříč všemi médii a kontaktními místy.
 
Získejte lepší výsledky díky cílení a optimalizaci
Služba Marketing Cloud vám umožní získat podrobný přehled o zájmech potenciálních studentů. Můžete tak vytvářet náborové kampaně na míru a cílit je ve správný čas na správné zájemce. Analytické údaje ze služby Marketing Cloud vám navíc přesně ukáží, jak zájemci o studium reagují na tyto kampaně, takže je můžete v případě potřeby upravit a maximalizovat tak jejich účinek.

Jednodušší registrace studentů díky personalizovanému procesu zápisu

Vytvořte poutavé prostředí pro nové studenty a jejich rodiče pomocí personalizovaného obsahu, který vzbudí jejich zájem, a zjednodušte proces zápisu ke studiu pomocí digitálních formulářů.
Spolupracujte na společné platformě
Již žádné komplikované papírování
Zrychlete proces přijímání nových studentů používáním zabezpečených digitálních formulářů a elektronických podpisů ve službě Document Cloud.
 
Zvýšení přesnosti a dodržování termínů
Vytvářejte pomocí služby Marketing Cloud studentské portály, které studentům, jejich rodičům a administrativním pracovníkům vaší instituce umožní snadno sledovat požadavky, přihlášky a termíny.
 
Nižší režijní náklady
Digitální pracovní postupy ve službě Document Cloud vám umožní zrychlit a zefektivnit administrativní procesy a výrazně snížit náklady a úsilí spojené s registrací studentů.

Pomozte svým studentům uspět rozvíjením jejich digitální gramotnosti

Integrujete-li digitální gramotnost do každého aspektu svého vzdělávacího programu, budou se vaši studenti moci efektivněji vzdělávat, tvořit, spolupracovat a komunikovat a tím i rozvíjet kritické myšlení a schopnost kreativně řešit problémy, což jsou vlastnosti, kterých si zaměstnavatelé velmi cení.
Poutavé studium pro studenty digitálního věku
Poskytněte pedagogům aplikace Creative Cloud, které jim umožní vytvářet atraktivní interaktivní výukové zážitky, jako jsou digitální příběhy a datové vizualizace. V programu Adobe for Academics navíc mohou pedagogové najít zajímavé tipy, předem připravené projekty a další zdroje, které jim pomohou rychle zvládnout práci s aplikacemi.
 
Naučte studenty účinně komunikovat
Umožněte studentům účinně vizualizovat, pochopit a sdělovat informace prostřednictvím tisku, webových stránek, videa a mobilních zařízení. Ve službě Creative Cloud naleznete stovky výukových videí, které vašim studentům pomohou rychleji začít pracovat.
 
Položte základy k profesnímu úspěchu
Studenti, kteří umí vytvářet poutavý digitální obsah, získávají na pracovním trhu významnou konkurenční výhodu. Služba Creative Cloud jim umožní snadno rozvíjet své schopnosti a prezentovat své dovednosti potenciálním zaměstnavatelům prostřednictvím online portfólií, interaktivních PDF souborů, webů, videí a dalšího obsahu.

Podpora loajality absolventů

Prostřednictvím poutavého obsahu podporujte celoživotní loajalitu absolventů vůči škole, motivujte je k dárcovství a posilujte profesní sítě využívající čerstvé absolventy.
Udržujte si náskok v kreativním světě
Vytvářejte špičkový obsah
Využijte aplikace Creative Cloud, jako jsou Dreamweaver, InDesign a Premiere Pro, a vytvářejte poutavý digitální obsah pro weby, časopisy, aplikace a videa určené pro absolventy.
 
Sdílejte relevantní zprávy
Využijte službu Marketing Cloud k personalizaci obsahu a zpráv, aby absolventi cítili citové pouto ke své alma mater a měli zájem zůstat ve spojení.
 
Dosáhněte vytyčené dárcovské a nadační cíle
Vytvářejte a realizujte optimalizované dárcovské kampaně podporující smysl pro loajalitu a nadšení. Díky službě Marketing Cloud můžete měřit výsledky kampaní v reálném čase a následnou úpravou komunikace můžete průběžně zlepšovat dosažené výsledky.

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné zdroje a inspirace na dosah ruky

Adobe Education Exchange je bezplatná vzdělávací platforma vytvořená pedagogy pro pedagogy. Nabízí okamžitý přístup k profesionálnímu rozvoji, výukovým materiálům a dalším nástrojům, které vám pomohou ve vaší třídě zažehnout plamen kreativity.
 

Tři cloudová řešení,

jedna výkonná platforma pro inovativní školy

Adobe Creative Cloud
Poskytněte svým studentům, pedagogům a zaměstnancům špičkové kreativní počítačové aplikace, propojené mobilní aplikace a služby. Služba Creative Cloud nabízí vše, co potřebujete k tvorbě grafiky, videí, webů, online portfolií a dalšího obsahu.
Adobe Marketing Cloud
Pomozte různým oddělením své univerzity získat podrobné marketingové informace o jejich cílové skupině, které jim umožní vytvářet kampaně na míru s maximálním účinkem.

Adobe Document Cloud
Vytvářejte, kontrolujte, podepisujte a sledujte důležité dokumenty, včetně žádostí o stipendium, formulářů s žádostmi o ubytování, zápisů o zkouškách a dokumentů o pracovních poměrech zaměstnanců – odkudkoli.