Popraw konkurencyjność studentów i uczelni.

Rozpocznij transformację cyfrową instytucji w oparciu o rozwiązania firmy Adobe dla szkolnictwa wyższego. Prowadź studentów w wyjątkowy sposób na każdym etapie podróży — od kandydatów po lojalnych absolwentów. Angażuj ich podczas nauki, oferuj doskonałe umiejętności związane z materiałami cyfrowymi potrzebne w życiu zawodowym oraz zachęcaj do utrzymywania kontaktów z uczelnią długo po zakończeniu nauki.

Marketing oparty na danych

Przyciąganie odpowiednich grup studentów

Nowoczesne materiały cyfrowe mogą być dostępne na wszystkich platformach, z jakich często korzystają studenci.
Przyciąganie odpowiednich grup studentów
Przekraczanie celów zgłoszeń i rekrutacji
Usługa Creative Cloud oferuje narzędzia do drukowania, tworzenia stron, montażu filmów i projektowania aplikacji na urządzenia. Pozwalają one tworzyć doskonałe albumy, aplikacje, wiadomości e-mail oraz inne materiały informacyjne, aby wzbudzać zainteresowanie przyszłych studentów.
Lepszy wizerunek marki uczelni
Korzystając z usługi Marketing Cloud, można skutecznie zarządzać wszystkimi materiałami i zasobami z jednego miejsca, aby zagwarantować spójny wizerunek marki we wszystkich mediach i na wszystkich urządzeniach.
Lepsze wyniki dzięki przystosowywaniu i optymalizacji zawartości
Usługa Marketing Cloud pozwala szczegółowo poznać zainteresowania potencjalnych studentów, tak aby tworzyć indywidualnie dobrane kampanie rekrutacyjne dostarczane właściwym osobom w odpowiednim czasie. Dzięki funkcjom analityki w usłudze Marketing Cloud dokładnie wiadomo, jak potencjalni studenci korzystają z kampanii, co ułatwia maksymalizację ich skuteczności.

Personalizacja informacji upraszczająca rekrutację i wdrażanie

Indywidualnie dobrane materiały oferują pozytywne wrażenia nowym studentom i ich rodzicom, zapewniając szybką komunikację oraz formularze cyfrowe upraszczające szereg procesów.
Współpraca oparta na wspólnej platformie
Eliminacja dokumentów papierowych
Dzięki usłudze Document Cloud dostępne są bezpieczne formularze cyfrowe i podpisy elektroniczne, które ułatwiają rozpoczęcie nauki.
Większa precyzja i szybsze wypełnianie
Usługa Marketing Cloud pozwala tworzyć spersonalizowane portale dla studentów, w których studenci, rodzice i pracownicy administracyjni śledzą wymagania, proces zgłaszania oraz terminy.
Ograniczenie kosztów ogólnych
Funkcjonalne procesy biurowe — oparte na usłudze Document Cloud i cyfrowych obiegach pracy — znacznie redukują koszty administracyjne i nakłady pracy związane z rekrutacją i wdrażaniem studentów.

Promowanie umiejętności cyfrowych wspierających studentów

Integracja umiejętności cyfrowych w każdym aspekcie programu nauczania ułatwia studentom uczenie się, tworzenie, współpracę oraz komunikację. Pozwala to rozwijać doceniane przez pracodawców umiejętności myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów.
Przyciąganie i angażowanie odbiorców materiałów cyfrowych
Aplikacje usługi Creative Cloud pozwalają nauczycielom projektować rozbudowane, interaktywne materiały do nauki, takie jak historie cyfrowe czy wizualizacje danych. Oferta Adobe dla społeczności akademickiej udostępnia wskazówki, wstępnie opracowane projekty i inne zasoby umożliwiające szybkie zapoznawanie się z aplikacjami.
Skuteczna komunikacja w rękach studentów
Studenci otrzymują narzędzia do wizualizacji, nauki i komunikacji umożliwiające efektywne stosowanie druku, stron internetowych, wideo oraz projektów na urządzenia przenośne. Usługa Creative Cloud zawiera setki samouczków wideo, które ułatwiają studentom w zdobywaniu wiedzy.
Budowanie ścieżki do sukcesów zawodowych
Studenci tworzący interesujące materiały cyfrowe uzyskują przewagę na rynku pracy. Dzięki usłudze Creative Cloud mogą łatwo budować własną markę i prezentować zdobyte umiejętności potencjalnym pracownikom — korzystając z portfolio online, interaktywnych plików PDF, witryn, wideo oraz innych materiałów.

Wspieranie kontaktów między absolwentami

Interesujące materiały markowe skierowane do absolwentów zapewniają ich lojalność długo po zakończeniu nauki, zachęcają do składania darowizn i zacieśniają więzi zawodowe przydatne dla nowych absolwentów.
Aktualna wiedza o narzędziach twórczych
Tworzenie niespotykanej zawartości
Usługa Creative Cloud udostępnia aplikacje takie jak Dreamweaver, InDesign i Premiere Pro, które ułatwiają opracowywanie pięknych zasobów cyfrowych do witryn, czasopism, aplikacji i filmów absolwentów.
Prezentowanie przydatnych informacji
Korzystając z usługi Marketing Cloud, można personalizować każdą komunikację, tak aby podtrzymywać emocjonalny związek absolwentów z uczelnią i wzbudzać ich zaangażowanie.
Realizowanie celów charytatywnych i pozyskiwanie darowizn
Oprogramowanie pozwala tworzyć i dostarczać zoptymalizowane kampanie związane z darowiznami, które promują lojalność i ekscytują absolwentów. Usługa Marketing Cloud umożliwia sprawdzanie wyników w czasie rzeczywistym i dostosowywanie kolejnych komunikacji w celu ciągłego poprawiania skuteczności.

Bezpłatne zasoby i inspirujące materiały pod ręką

Giełda Adobe Education Exchange to opracowana przez nauczycieli dla nauczycieli platforma, która zapewnia natychmiastowy dostęp do materiałów ułatwiających rozwój osobisty i naukę, a także innych narzędzi przeznaczonych do wspierania kreatywności na zajęciach.

Trzy rozwiązania chmurowe

Jedna zaawansowana platforma dla innowacyjnych uczelni

Adobe Creative Cloud
Studenci, pracownicy i nauczyciele otrzymują najlepsze aplikacje na komputery oraz zintegrowane aplikacje na urządzenia przenośne i usługi. Usługa Creative Cloud obejmuje wszystkie elementy potrzebne w pracy nad grafiką, filmami, zawartością internetową, portfolio online i nie tylko.
Adobe Marketing Cloud
Działy rekrutacji, rozwoju, absolwentów i sportu uzyskują obszerne informacje marketingowe o swoich odbiorcach, dzięki czemu mogą tworzyć indywidualne kampanie i dopracowywać materiały pod kątem maksymalnej skuteczności.

Adobe Document Cloud
Ważne dokumenty — takie jak formularze pomocy finansowej i zakwaterowania, odpisy i dokumenty zatrudnienia nauczycieli — można tworzyć, sprawdzać, podpisywać i śledzić z dowolnego miejsca.