Etika ir principingumas

Bendrovėje „Adobe“ geras verslas prasideda nuo mūsų įsipareigojimo siekti aukščiausių etikos standartų.  Mes laikomės šių pagrindinių principų:

  • Principingumas – verslą vykdome laikydamiesi aukštų etikos standartų
  • Pagarba – mes gerbiame mūsų darbuotojus, klientus, pardavėjus, partnerius, akcininkus ir bendruomenes, kuriose dirbame ir gyvename
  • Sąžiningumas – esame sąžiningi vykdydami vidinę ir išorinę komunikaciją ir visas verslo operacijas
  • Kokybė – teikdami produktus ir paslaugas siekiame aukščiausios vertės mūsų klientams ir partneriams
  • Atsakomybė – mes prisiimame atsakomybę už savo žodžius, veiksmus ir patvirtiname savo įsipareigojimą daryti tai, ką sakome
  • Teisingumas – mes laikomės galiojančių įstatymų, reglamentų, politikos ir aukštų elgesio standartų

Perskaitykite mūsų politiką ir sužinokite daugiau apie taikomus teisės ir etikos standartus.„Adobe“ verslo etikos karštoji linija

Jei manote, kad galimai buvo pažeista „Adobe“ politika, turite nusiskundimų arba įtarimų, susijusių su apskaita, vidaus kontrole ar auditu, skambinkite „Adobe“ verslo etikos karštąja linija.

Turite abejonių ar klausimų dėl savo kliento paskyros?

Jei susiduriate su problemomis, susijusiomis su klientų aptarnavimu arba atsiskaitymu, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba arba skambinkite 1-800-833-6687. Jie mielai padės išspręsti jūsų problemą.

 

Mūsų etikos ir atitikties komanda negali jums padėti sprendžiant klientų aptarnavimo ar atsiskaitymo problemų arba priimti pranešimų apie šias problemas.

„Adobe“ verslo etikos karštoji linija

Pateikite pranešimą telefonu:

  • Šiaurės Amerikoje: skambinkite nemokamu tel. numeriu 1-800-300-1026
  • Ne Šiaurės Amerikoje: konkrečius savo šalies tel. numerius galite rasti čia.

 Pranešimą galite pateikti ir internetu, paspaudę toliau pateiktą mygtuką.

Taip pat visuomet galite parašyti adresu Integrity@adobe.com

 


Politinė informacija
Tikime, kad viešas dalyvavimas politikoje yra svarbus ir tinkamas įmonių vaidmuo, kai tai atliekama teisėtai ir skaidriai. „Adobe“ yra įsipareigojusi dalyvauti politiniame procese laikantis galiojančių federalinių, valstijos ir vietos įstatymų ir ataskaitų teikimo reikalavimų. Mūsų politinių įmokų, atliekamų iš įmonių lėšų, politika ir procedūros yra išdėstytos Viešojoje politikoje ir vyriausybinių ryšių politikoje. Sužinokite daugiau apie mūsų santykius su vyriausybe.

 

Įmonių politinis indėlis
Vadovaujantis JAV įstatymais, korporacijos negali duoti pinigų federaliniams kandidatų komitetams, partijų komitetams ir politinių veiksmų komitetams. Daugelyje Jungtinų Amerikos Valstijų korporacijų aukos valstijos ir vietos kandidatams arba balsavimo kampanijoms yra leidžiamos. Iki tam tikros ribos, „Adobe“ gali skirti korporacijos politinę paramą, kad paremtų kandidatus ir balsavimo priemones, kurios atitinka mūsų viešosios politikos darbotvarkę, verslo interesus ir atitinka Viešąją politiką ir vyriausybinių ryšių politiką. Įgyvendindami savo politiką, draudžiame netiesiogines pinigų įmokas bet kokioms grupėms, organizuotoms vadovaujantis vidaus mokesčių kodekso 527 skyriumi.

 

Jokio politinių veiksmų komiteto
„Adobe“ nesukūrė federalinio arba valstijos politinių veiksmų komiteto (angl. „Political Action Committee“ (PAC).

 

Prekybos asociacijos
„Adobe“ priklauso kelioms prekybos asociacijoms, kurioms turi būti mokami reguliarūs mokesčiai. Kai kurios prekybos asociacijos dalį surinktų mokesčių gali panaudoti politinėms išlaidoms. Suinteresuotos šalys gali kreiptis tiesiogiai į prekybos asociacijas, jei reikia informacijos apie tai, kiek jos skiria politinėms išlaidoms.

Facebook
Twitter icon
Linkedin icon