Etika in integriteta

Pri družbi Adobe se dobro poslovanje začne z našo zavezanostjo najvišjim etičnim standardom.  Upoštevamo naslednja temeljna načela:

  • integriteta – poslujemo v skladu z visokimi etičnimi standardi;
  • spoštovanje naših zaposlenih, strank, prodajalcev, partnerjev, deležnikov in skupnosti, v katerih delujemo in živimo;
  • iskrenost v naši notranji in zunanji komunikaciji ter v vseh poslovnih transakcijah;
  • kakovost naših izdelkov in storitev – našim strankam in partnerjem želimo zagotoviti najvišjo vrednost;
  • odgovornost za naše besede in dejanja – kar govorimo, tudi storimo;
  • poštenost z upoštevanjem veljavnih zakonov, predpisov, politik in visokega standarda vedenja.

Vabimo vas, da preberete naše pravilnike in izveste več o naših pravnih in etičnih standardih.Adobejeva številka za prijavo kršitev poslovne etike

Če menite, da je prišlo do kakršnih koli morebitnih kršitev Adobejevih pravilnikov, vključno s pritožbami ali obtožbami v zvezi z računovodskimi zadevami, notranjimi nadzori ali revizijami, pokličite Adobejevo številko za prijavo kršitev poslovne etike.

Ali mate vprašanja ali pomisleke glede računa stranke?

Če imate težave s podporo za stranke ali obračunavanjem, se obrnite na skrb za stranke ali pokličite 1-800-833-6687. Z veseljem vam bodo pomagali rešiti težavo.

 

Naša skupina za etiko in skladnost z zakonodajo vam ne more pomagati pri težavah s storitvami za stranke ali obračunavanjem in ne more sprejemati prijav teh težav.

Adobejeva številka za prijavo kršitev poslovne etike

Poročilo oddajte prek telefona:

  • v Severni Ameriki:pokličite brezplačno številko 1-800-300-1026;
  • zunaj Severne Amerike: številke za državo, v kateri se nahajate, najdete tukaj.

S spodnjim gumbom lahko oddate tudi poročilo v spletu.

Vedno lahko pišete na Integrity@adobe.com

 


Politična razkritja
Verjamemo, da je vključevanje v javno politiko za podjetja pomembno in primerno, v kolikor to vključevanje poteka na zakonit in pregleden način. Družba Adobe želi sodelovati v političnem procesu v skladu z veljavnim zveznimi, državnimi in lokalnimi zakoni ter zahtevami glede poročanja. Naše politike in postopki v zvezi s političnimi prispevki iz proračuna družbe so predstavljeni v dokumentu Javna politika in politika stikov z vlado. Izvedite več o naših stikih z vlado.

 

Politični prispevki družbe
V skladu z zakonodajo ZDA podjetja ne smejo prispevati denarja odborom zveznih kandidatov, odborom strank in odborom za politično akcijo. Veliko zveznih držav ZDA dovoljuje donacije družb državnim in lokalnim kandidatom ali volilnim kampanjam. Družba Adobe lahko v omejenem obsegu udejanji politične prispevke, da podpre kandidate in volilne ukrepe, ki ustrezajo naši agendi javne politike ter poslovnim interesom in so skladni z našo javno politiko in politiko stikov z vlado. Naša politika med drugim prepoveduje prispevke v obliki "mehkega denarja" vsem skupinam, ki so organizirane, kot je navedeno v razdelku 527 notranjega davčnega zakonika.

 

Brez odbora za politično akcijo
Družba Adobe ni ustanovila zveznega ali državnega odbora za politično akcijo (PAC).

 

Trgovinska združenja
Družba Adobe pripada več trgovinskim združenjem, ki zahtevajo plačilo rednih pristojbin. Nekatera naša trgovinska združenja lahko uporabljajo del zbranih pristojbin za politične izdatke. Stranke, ki jih zanima višina teh političnih izdatkov, naj se z vprašanji obrnejo neposredno na zadevna trgovinska združenja.

Facebook
Ikona Twitter
Ikona Linkedin