Ētika un integritāte

Uzņēmums Adobe uzskata, ka veiksmīga uzņēmējdarbība sākas ar apņemšanos ievērot visaugstākos ētikas standartus.  Mēs ievērojam šādus pamatprincipus:

  • Integritāte — uzņēmējdarbības vadība saskaņā ar augstiem ētikas standartiem
  • Cieņa pret mūsu darbiniekiem, klientiem, pārdevējiem, partneriem, akcionāriem un kopienām, kurās mēs strādājam un dzīvojam
  • Godīgums mūsu iekšējās un ārējās komunikācijās un visos biznesa darījumos
  • Kvalitāte mūsu produktos un pakalpojumos ar mērķi nodrošināt klientiem un partneriem visaugstāko vērtību
  • Atbildība par mūsu vārdiem un darbībām, kas apliecina mūsu apņemšanos izpildīt solīto
  • Taisnīgums, ievērojot piemērojamos likumus, noteikumus, politikas un augstus uzvedības standartus

Izlasiet politikas, lai uzzinātu vairāk par mūsu izmantotajiem juridiskajiem un ētiskajiem standartiem.Adobe uzņēmējdarbības ētikas uzticības dienests

Ja konstatējat iespējamu Adobe politiku pārkāpumu vai vēlaties iesniegt sūdzību vai ziņojumu saistībā ar grāmatvedību, iekšējo kontroli vai revīziju, zvaniet Adobe uzņēmējdarbības ētikas uzticības dienestam.

Vai jums ir bažas vai jautājumi par savu klienta kontu?

Ja jums ir problēmas ar klientu apkalpošanu vai norēķiniem, lūdzu sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai zvaniet uz tālruņa numuru: 1-800-833-6687. Viņi labprāt palīdzēs atrisināt jūsu problēmu.

 

Mūsu ētikas un atbilstības komanda nevar jums palīdzēt ar klientu apkalpošanas vai norēķinu jautājumiem vai pieņemt ziņojumus par šīm problēmām.

Adobe uzņēmējdarbības ētikas uzticības dienests

Ziņojuma iesniegšana pa tālruni

  • Ziemeļamerikā: zvaniet uz bezmaksas tālruņa numuru: 1-800-300-1026
  • Ārpus Ziemeļamerikas: konkrētus numurus valstij, kurā atrodaties, skatiet šeit.

Ziņojumu var iesniegt arī tiešsaistē, izmantojot tālāk redzamo pogu.

Jūs vienmēr varat rakstīt uz e-pasta adresi Integrity@adobe.com

 


Informācija par iesaisti politiskajos procesos
Mēs uzskatām, ka iesaistīšanās valsts politikā ir svarīga un piemērota uzņēmumu loma, ja to veic likumīgi un caurskatāmi. Uzņēmums Adobe ir apņēmies piedalīties politiskajos procesos, ievērojot piemērojamos federālos, štata un vietējos likumus un ziņojumu sniegšanas prasības. Mūsu politikas un procedūras attiecībā uz ziedojumiem politiskiem mērķiem, kas veikti no uzņēmumu līdzekļiem, ir noteiktas sadaļā Valsts politika un politika attiecībā uz sakariem ar valdības struktūrām. Uzziniet vairāk par mūsu sakariem ar valdības struktūrām.

 

Korporatīvie ziedojumi politiskiem mērķiem
Saskaņā ar ASV likumiem korporācijām nav atļauts ziedot naudu federālajām kandidātu komitejām, partiju komitejām un kandidātu atbalsta komitejām. Daudzos ASV štatos uzņēmumiem ir atļauts finansiāli atbalstīt štatu un vietējos kandidātus vai balsošanas kampaņas. Ierobežotā apjomā Adobe var ziedot uzņēmuma līdzekļus politisko kandidātu atbalstam un balsošanas pasākumiem, kas atbilst mūsu valsts politikas principiem, uzņēmuma interesēm un noteikumiem, kas minēti sadaļā Valsts politika un politika attiecībā uz sakariem ar valdības struktūrām. Saskaņā ar mūsu politiku mēs aizliedzam veikt kampaņas ziedojumus, kas nav saistīti ar konkrētu kandidātu, visām grupām, kas minētas Nodokļu likuma 527. sadaļā.

 

Politiskās rīcības komiteja
Uzņēmumā Adobe nav federālās vai štata Politiskās rīcības komitejas.

 

Tirdzniecības asociācijas
Adobe pieder pie vairākām tirdzniecības asociācijām, kurās ir jāveic regulāras iemaksas. Dažas no mūsu tirdzniecības asociācijām daļu no iekasētajām iemaksām var izmantot politiskiem mērķiem. Ieinteresētajām pusēm ir jāsazinās tieši ar tirdzniecības asociācijām, lai iegūtu informāciju par to, cik daudz līdzekļu tās tērē politiskiem mērķiem.

Facebook
Twitter icon
Linkedin icon