Etika a integrita

Pre spoločnosť Adobe sa dobré vedenie firmy začína záväzkom k najvyšším etickým štandardom. Riadime sa nasledujúcimi kľúčovými princípmi:

  • Integrita – fungujeme v súlade s vysokými etickými štandardmi.
  • Rešpekt – k našim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, partnerom, akcionárom a komunitám, v ktorých pracujeme a žijeme.
  • Čestnosť – či už je to v internej, alebo externej komunikácii, alebo pri všetkých obchodných transakciách.
  • Kvalita – v produktoch a službách sa snažíme zákazníkom a partnerom prinášať čo najvyššiu hodnotu.
  • Zodpovednosť – svojimi slovami a skutkami potvrdzujeme záväzok konať tak, ako hovoríme.
  • Férovosť – dodržiavame všetky príslušné zákony, nariadenia, zásady a vysoký štandard správania.

Prečítajte si naše zásady a získajte tak ďalšie informácie o právnych a etických štandardoch, ktorými sa riadime.Asistenčná linka pre obchodnú etiku spoločnosti Adobe

Ak sa nazdávate, že mohlo dôjsť k porušeniu zásad spoločnosti Adobe alebo máte sťažnosť či podozrenie týkajúce sa účtovníctva, interných kontrol alebo auditovania, zavolajte na asistenčnú linku pre obchodnú etiku spoločnosti Adobe.

Máte otázky týkajúce sa zákazníckeho účtu?

Ak máte problém týkajúci sa služieb zákazníkom alebo fakturácie, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov alebo zatelefonujte na číslo 1 800 833 6687. Jeho pracovníci vám radi pomôžu vyriešiť váš problém.

 

Náš tím pre etiku a dodržiavanie predpisov vám nemôže pomôcť pri riešení problémov so zákazníckymi službami alebo fakturáciou, ani prijímať žiadne správy o týchto problémoch.

Asistenčná linka pre obchodnú etiku spoločnosti Adobe

Odoslanie podnetu telefonicky:

  • Severná Amerika: zavolajte na bezplatné číslo 1-800-300-1026
  • Zvyšok sveta: konkrétne čísla, na ktoré môžete zavolať vo svojej krajine, nájdete tu.

Pomocou nižšie uvedeného tlačidla tiež môžete svoj podnet odoslať online.

Môžete tiež napísať na adresu Integrity@adobe.com

 


Politické vyhlásenia
Veríme, že zapájanie do verejnej politiky je dôležitá a vhodná úloha spoločností, avšak iba v prípade, že to robia zákonne a transparentne. Spoločnosť Adobe sa zaväzuje podieľať sa na politickom procese v súlade s príslušnými federálnymi, štátnymi a miestnymi zákonmi a nahlasovacími povinnosťami. Naše zásady a postupy pre politické príspevky čerpané z prostriedkov spoločnosti sú uvedené v dokumente Verejná politika a zásady pre vzťahy so štátnou správou. Prečítajte si ďalšie informácie o našich vzťahoch so štátnou správou.

 

Korporátne politické príspevky
Legislatíva Spojených štátov amerických neumožňuje korporáciám finančne prispievať výborom federálnych kandidátov, politických strán ani záujmových skupín. Mnohé štáty USA umožňujú korporátne príspevky kandidátom na štátnej a miestnej úrovni alebo pri kampaniach na referendum. Spoločnosť Adobe môže v obmedzenej miere poskytovať korporátne politické príspevky na podporu kandidátov a opatrení počas referend, ktoré sú v súlade s jej verejnou politickou agendou a podnikateľskými záujmami a zodpovedajú princípom uvedeným v dokumente Verejná politika a zásady pre vzťahy so štátnou správou. V rámci svojich zásad úplne zakazujeme neregulované príspevky všetkým skupinám organizovaným podľa paragrafu 527 amerického zákonníka Internal Revenue Code.

 

Žiadne záujmové skupiny
Spoločnosť Adobe nevytvorila na federálnej alebo štátnej úrovni žiadnu záujmovú skupinu (PAC).

 

Obchodné združenia
Spoločnosť Adobe je členom niekoľkých obchodných združení vyžadujúcich pravidelnú platbu členských príspevkov. Niektoré z týchto obchodných združení môžu časť členského používať na politické účely. Zainteresované strany by sa so žiadosťami o informácie týkajúce sa množstva financií vynaložených na politické účely mali obrátiť priamo na dané obchodné združenia.

Facebook
Ikona Twitter
Ikona LinkedIn