Moralność i uczciwość

Firma Adobe dba o działanie w oparciu o najwyższe standardy moralne.Stosujemy następujące najważniejsze zasady:

  • Uczciwość — działanie zgodnie z wysokimi standardami moralnymi
  • Szacunek dla naszych pracowników, klientów, dostawców, partnerów, udziałowców i członków społeczności, w których żyjemy oraz pracujemy
  • Szczerość w naszej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wszelkich transakcjach biznesowych
  • Jakość naszych produktów i usług — najwyższa jakość dla naszych klientów i partnerów
  • Odpowiedzialność za nasze słowa i działania
  • Sprawiedliwość przez działanie zgodnie z przepisami, rozporządzeniami i zasadami oraz wysoki standard zachowania

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi zasadami, które szczegółowo opisują stosowane przez nas standardy prawne i moralne.Infolinia firmy Adobe związana z moralnością w biznesie

Jeśli uważasz, że wystąpiły naruszenia zasad firmy Adobe, na przykład masz uwagi lub zarzuty odnośnie rozliczeń, kontroli wewnętrznych lub audytów, zadzwoń na infolinię firmy Adobe związaną z moralnością w biznesie.

Czy masz wątpliwości lub pytania dotyczące swojego konta klienta?

Jeśli masz problem związany z obsługą klienta lub rozliczeniami, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta lub zadzwoń na numer 1-800-833-6687. Nasze zespoły chętnie pomogą rozwiązać Twój problem.

 

Zespół ds. etyki i zgodności z przepisami nie może niestety udzielić pomocy w kwestiach dotyczących obsługi klienta lub rozliczeń ani przyjmować żadnych zgłoszeń dotyczących tych problemów.

Infolinia firmy Adobe związana z moralnością w biznesie

Zgłoszenie telefoniczne:

  • Bezpłatny numer na obszarze Ameryki Północnej: 1-800-300-1026
  • Poza Ameryką Północną skorzystaj z numeru w odpowiednim kraju. Listę numerów znajdziesz tutaj.

Możesz też przesłać zgłoszenie online, korzystając z poniższego przycisku.

Zawsze możesz też napisać na adres Integrity@adobe.com

 


Ujawnienia danych o charakterze politycznym
Uważamy branie udziału w dyskursie społecznym za ważne i stosowne w przypadku firm, o ile dzieje się to w sposób przezroczysty i legalny. Firma Adobe bierze udział w procesie politycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi oraz wymaganiami dotyczącymi zgłaszania takich działań. Nasze zasady i procedury odnośnie darowizn na cele polityczne ze środków firmowych opisano w zasadach działań w kontaktach z obywatelami i instytucjami rządowymi. Dowiedz się więcej o naszych kontaktach z instytucjami rządowymi.

 

Darowizny firm na cele polityczne
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w USA korporacje nie mogą przekazywać pieniędzy na rzecz komitetów wyborczych, partii ani komitetów akcji politycznych. Wiele stanów USA dopuszcza darowizny firm na rzecz niektórych kandydatów lub kampanii politycznych. Firma Adobe w ograniczonym zakresie może przekazywać środki wspierające kandydatów i kampanie, jeśli odpowiada to naszym celom odnośnie polityki państwa i biznesowym oraz jest zgodne z zasadami działań w kontaktach z obywatelami i instytucjami rządowymi. Częścią tych zasad jest zakaz przekazywania środków w sposób pośredni na rzecz jakichkolwiek grup zorganizowanych zgodnie z sekcją 527 ustawy Internal Revenue Code w USA.

 

Brak komitetów na rzecz akcji politycznych
Firma Adobe nie ustanowiła żadnego komitetu na rzecz akcji politycznej (PAC, Political Action Committee).

 

Zrzeszenia branżowe
Firma Adobe należy do wielu zrzeszeń branżowych, które wymagają uiszczania opłat okresowych. Niektóre z tych zrzeszeń mogą wykorzystać część opłat wymaganych na cele polityczne. Strony zainteresowane szczegółami takich działań powinny bezpośrednio kontaktować się z poszczególnymi zrzeszeniami, od których można uzyskać informacje o środkach przeznaczanych na cele polityczne.

Facebook
Ikona serwisu Twitter
Ikona serwisu LinkedIn