Etik og integritet

Hos Adobe begynder gode forretninger med at vi forpligter os til de højeste etiske standarder.  Vi overholder følgende kerneprincipper:

  • Integritet ved at udføre forretning i overensstemmelse med etiske standarder
  • Respekt for vores medarbejdere, kunder, udbydere, partnere, interessenter og de fællesskaber, hvori vi arbejder og befinder os
  • Ærlighed i vores interne og eksterne kommunikation og alle forretningsaktiviteter
  • Kvalitet i vores produkter og tjenesteydelser, idet vi bestræber os på at levere den højeste kvalitet til vores kunder og partnere
  • Ansvar for vores ord og handlinger og bekræfte vores engagement ved at leve op til vores løfter
  • Retfærdighed gennem overholdelse af gældende love, regler, politikker og en høj adfærdsstandard

Vi vil opfordre dig til at læse vores politikker for at høre mere om de juridiske og etiske standarder, vi arbejder efter.Adobes Business Ethics Hotline (hotline om forretningsetik)

Hvis du mener, der er sket en overtrædelse af Adobes politikker, herunder klager eller beskyldninger med relation til bogholderi, interne kontroller eller revisionsmæssige forhold, så ring til Adobe Business Ethics hotline på.

Er du i tvivl, eller har du yderligere spørgsmål om din kundekonto?

Hvis du har et kundeservice- eller faktureringsproblem, bedes du venligst kontakte kundeservice eller ringe til 1-800-833-6687. De hjælper gerne med at løse dit problem.

 

Vores team for etik og overholdelse af regler og standarder kan ikke hjælpe dig med kundeservice- eller faktureringsproblemer eller modtage indberetninger om disse problemer.

Adobes Business Ethics Hotline (hotline om forretningsetik)

Send en rapport telefonisk:

  • I Nordamerika: Ring gratis 1-800-300-1026
  • Uden for Nordamerika: Specifikke numre for landet, hvor du opholder dig, finder duher.

Du kan også indsende en rapport online vha. nedenstående knap.

Du kan altid skrive til Integrity@adobe.com

 


Politiske erklæringer
Vi mener, at offentligt politisk engagement er en vigtig og passende rolle for virksomheder, når det foregår på en lovlig og transparent måde. Adobe er forpligtet til at deltage i den politiske proces med henblik på at overholde gældende føderale, statslige og lokale love og rapporteringskrav. Vores politikker og procedurer for politiske bidrag foretaget med virksomhedsmidler fremgår af Offentlig politik og Politik om offentlige forhold. Lær mere om vores engagement i offentlige anliggender.

 

Politiske bidrag
Iht. amerikansk lov er det ikke tilladt for virksomheder at give bidrag til føderale kandidatudvalg, partiudvalg og politiske handlingsudvalg. Mange amerikanske stater tillader donationer til stats- og lokale kandidater eller valgkampagner. På begrænset basis kan Adobe yde politiske virksomhedsbidrag for at understøtte kandidater og valgtiltag, der stemmer med vores offentlige politiske dagsorden og forretningsinteresser, samt overholder regler om Offentlig politik og Politik om offentlige forhold. Som en del af vores politik forbyder vi bidrag med papirpenge til grupper, der er organiseret iht. afsnit 527 i den amerikanske skattelov.

 

Ingen politiske handlingsudvalg
Adobe har ikke etableret noget føderalt eller statsligt politisk handlingsudvalg (PAC).

 

Handelsforeninger
Adobe tilhører adskillige handelsforeninger, der kræver betaling af regelmæssige kontingenter. Nogle af vores handelsforeninger anvender muligvis en del af kontingenterne til politiske formål. Interesserede parter bør kontakte handelsforeningerne direkte for at få oplysninger, om hvor meget de bruger på politiske formål.

Facebook
Twitter-ikon
Linkedin-ikon