Etik och integritet

På Adobe tar allt vi gör avstamp i vårt tillämpande av högsta etiska standarder.  Vi arbetar efter följande grundprinciper:

  • Integritet genom att ha högsta etiska standarder som ledstjärna
  • Respekt gentemot våra medarbetare, kunder, underleverantörer, partners, aktieägare och de samhällen där vi verkar och bor
  • Ärlighet i vår interna och externa kommunikation och i alla affärstransaktioner
  • Kvalitet i våra produkter och tjänster – bästa möjliga värde till kunder och partners är vårt mål
  • Ansvar för våra uttalanden och handlingar, som bekräftar vårt löfte att hålla det vi lovar
  • Rättvisa genom att följa gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer samt genom att tillämpa en hög standard i fråga om uppförande

Vi ber er läsa våra policyer för de juridiska och etiska standarder vi följer.Adobe Business Ethics Hotline

Om du anser att brott begåtts mot Adobes regler, inklusive anmärkningar mot eller påståenden runt bokföring, intern kontroll eller räkenskaper, ringer du Adobe Business Ethics Hotline på telefon.

Har du frågor eller funderingar om ditt kundkonto?

Om du har ett kundservice- eller faktureringsproblem kan du kontakta kundtjänsten eller ringa 1 800 833 66 87. De hjälper gärna till att lösa problemet.

 

Vårt etik- och efterlevnadsteam kan inte hjälpa dig med kundservice- eller faktureringsproblem eller ta mot några rapporter om sådana saker.

Adobe Business Ethics Hotline

Lämna en rapport via telefon:

  • Inom Nordamerika: 1-800-300-1026 (avgiftsfritt nummer)
  • Utanför Nordamerika: Specifika nummer för landet där du befinner dig finns här.

Du kan också lämna en rapport online genom att klicka på knappen nedan.

Du kan alltid skriva till Integrity@adobe.com

 


Politisk öppenhet
Vi anser att öppet politiskt engagemang är både viktigt och lämpligt för företag när detta bedrivs på ett lagligt och öppet sätt. Adobe deltar i den politiska processen i enlighet med tillämpliga federala, delstatliga och lokala lagar och rapporteringskrav. Våra regler och rutiner för politiska bidrag som görs med företagets medel framgår av Adobes Regler för relationer med allmänhet och myndigheter. Läs mer om vårt myndighetsengagemang.

 

Bolagets politiska bidrag
Enligt amerikansk lag är företag förbjudna att bidra med pengar till federala kandidatkommittéer, partikommittéer och politiska aktionskommittéer. Många delstater tillåter donationer från företag till delstatliga och lokala kandidater eller folkomröstningskampanjer. I begränsad omfattning kan Adobe lämna politiska bidrag för att stödja kandidater och folkomröstningsåtgärder som ligger i linje med vår allmänpolitiska agenda och våra affärsintressen och som är i överensstämmelse med våra Regler för relationer med allmänhet och myndigheter. Vår policy tillåter inte att ”soft money” ges till några grupper som bildats enligt paragraf 527 i Internal Revenue Code.

 

Ingen politisk aktionskommitté
Adobe har inte bildat någon federal eller delstatlig Political Action Committee (PAC).

 

Branschorganisationer
Adobe är medlem i flera branschorganisationer som kräver periodiska avgifter. Vissa av dessa branschorganisationer kan använda delar av dessa medel för politiska ändamål. Du kan kontakta branschorganisationerna direkt om du vill få reda på vilka belopp som går till politiska utgifter.

Facebook
Twitter-ikon
LinkedIn-ikon