Etikk og integritet

Hos Adobe begynner god forretningsvirksomhet med målet om å overholde høyest mulig etiske standarder.  Vi retter oss etter følgende kjerneprinsipper:

  • Integritet, ved å drive forretninger i henhold til høye etiske standarder
  • Respekt for de ansatte, kundene, leverandørene, partnerne, aksjonærene og samfunnene der vi jobber og lever
  • Ærlighet i vår interne og eksterne kommunikasjon og alle forretningstransaksjoner
  • Kvalitet i produktene og tjenestene våre, idet vi streber etter å levere høyest mulig verdi til kundene og partnerne våre
  • Ansvarlighet for ordene og handlingene våre, noe som stadfester vårt mål om å alltid gjøre det vi sier vi skal gjøre
  • Rettferdighet gjennom overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer samt en høy standard for atferd

Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene våre for å få mer informasjon om de juridiske og etiske standardene vi retter oss etter.Ring til Adobe angående brudd på retningslinjene

Hvis du mener Adobes retningslinjer kan ha blitt brutt, for eksempel i forbindelse med regnskap, internkontroll eller revisjon, ber vi deg om å ringe Adobes nummer for rapportering av brudd på retningslinjene.

Har du bekymringer eller spørsmål knyttet til kundekontoen din?

Hvis du trenger kundestøtte eller opplever faktureringsproblemer, kan du kontakte kundestøtte eller ringe 1-800-833-6687. De hjelper deg gjerne med å løse problemet ditt.

 

Etikk- og overholdelsesteamet vårt kan ikke gi deg kundestøtte, løse faktureringsproblemer eller ta imot rapporter om disse problemene.

Ring til Adobe angående brudd på retningslinjene

Send inn en rapport per telefon:

  • I Nord-Amerika: Ring til lokaltakst 1-800-300-1026
  • Utenfor Nord-Amerika: Du finner numre for landet der du befinner deg, her.

Du kan også sende inn en rapport via nettet ved å bruke knappen nedenfor.

Du kan når som helst skrive til Integrity@adobe.com

 


Åpenhet i politiske prosesser
Vi mener at det er viktig og riktig for bedrifter å engasjere seg i offentlig politikk, forutsatt at det foregår på en lovlig og åpen måte. Adobe går inn for å delta i politiske prosesser i overensstemmelse med gjeldende føderale, delstatlige, lokale og rapporteringsmessige krav. Våre retningslinjer og prosedyrer for politiske bidrag hentet fra selskapets midler er beskrevet i Retningslinjer for offentlig politikk og relasjoner til offentlige myndigheter. Mer informasjon om våre relasjoner til offentlige myndigheter.

 

Selskapets politiske bidrag
I henhold til USAs lover kan ikke selskaper gi penger til komiteer for føderale kandidater, partikomiteer eller komiteer for politiske aksjoner. Mange delstater i USA tillater at selskaper gir donasjoner til delstatlige og lokale kandidater eller kampanjer knyttet til proposisjoner/avstemninger. Innen visse grenser kan Adobe som selskap gi politiske bidrag for å støtte kandidater og proposisjoner som er i tråd med vår agenda for offentlig politikk og våre forretningsinteresser, og som er i henhold til Retningslinjer for offentlig politikk og relasjoner til offentlige myndigheter. Som en del av retningslinjene våre forbyr vi "myke pengebidrag" ("soft money") til enhver gruppe som er organisert under avsnitt 527 i Internal Revenue Code.

 

Ingen komité for politiske aksjoner
Adobe har ikke etablert noen føderal eller delstatlig komité for politiske aksjoner (Political Action Committee (PAC).

 

Bransjeforeninger
Adobe er medlem av flere bransjeforeninger som regelmessig krever innbetaling av kontingenter. Det kan hende at noen av bransjeforeningene vi er tilknyttet, bruker deler av innsamlede kontingenter til politiske formål. Interesserte parter bør kontakte bransjeforeningene direkte for å få informasjon om hvor mye de bruker til politiske formål.

Facebook
Twitter-ikon
Linkedin-ikon