Doskonałe funkcje dla informatyków — Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw

Administratorzy systemów informatycznych w przedsiębiorstwach muszą w odpowiedzialny sposób stosować ścisłe ograniczenia. Aby ułatwić realizowanie tych zadań, usługa Creative Cloud dla przedsiębiorstw zawiera rozszerzone funkcje zabezpieczeń i sterowania nimi — na przykład formaty kont i mechanizmy zarządzania licencjami opracowane specjalnie dla dużych firm.

Doskonała kontrola dzięki konsoli administracyjnej

Usługa Creative Cloud udostępnia narzędzia pomagające w zarządzaniu wszystkimi rozwiązaniami firmy Adobe, a także ich licencjami i użytkownikami. Wszystkie te funkcje znajdziesz w konsoli administracyjnej. Obejrzyj poniższe materiały wideo, aby zapoznać się z tą konsolą i sposobami jej używania.

Pierwsze kroki z konsolą administracyjną

Dowiedz się, jak przy użyciu konsoli administracyjnej pobierać najnowsze aktualizacje oprogramowania, dodawać role i przydzielać je nowym administratorom, a także dokupować potrzebne licencje.

Metody identyfikacji

Zapoznaj się z omówieniem usługi Creative Cloud. Poznaj różnice między identyfikatorami Adobe ID, Enterprise ID i Federated ID. Przekonaj się, jak w konsoli administracyjnej zarządzać licencjami, przydzielać licencje i zmieniać ich przydziały.

Pełna kontrola nad instalacją

Konsola administracyjna pozwala tworzyć niestandardowe pakiety oprogramowania firmy Adobe, które zapobiegają instalowaniu dodatkowych produktów i aktualizacji przez użytkowników.

Efektywne zabezpieczenia dzięki typom kont przygotowanym dla przedsiębiorstw

W przypadku usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw możesz stosować dwa dodatkowe typ kont. Identyfikatory Enterprise ID i Federated ID są szczególnie przydatne dla dużych organizacji. 

Konto Enterprise ID należy do organizacji i umożliwia określenie ścisłych wymagań dotyczących hasła. W przypadku identyfikatora Federated ID zarówno konto, jak i hasło należą do organizacji. Pozwala to połączyć takie konto z programem Active Directory oraz systemem logowania jednokrotnego. Możesz nawet poprosić o dodatkowy, dedykowany klucz szyfrowania obejmujący wszystkie pliki online organizacji. Dzięki tym funkcjom usługa Creative Cloud dla przedsiębiorstw jest zgodna z normą ISO 27001.

Uproszczone zarządzanie licencjami

Konsola administracyjna to centralne środowisko zarządzania wszystkimi produktami firmy Adobe w przedsiębiorstwie. Ale to tylko część jej funkcji. Dodatkowo pozwala importować konta użytkowników, umieszczać je w grupach i zarządzać z nimi, a także konfigurować profile produktów ułatwiające przydzielanie licencji.

Dodawanie użytkowników i zarządzanie ich kontami

W konsoli administracyjnej dodawanie użytkowników jest proste. Obsługuje ona wsadowe importowanie użytkowników, a także zawiera narzędzie Adobe User Sync do automatycznego importowania kont użytkowników, umieszczenia ich w grupach oraz przydzielania użytkowników i licencji z poziomu programu Active Directory.

Przydzielanie i zmienianie przydziałów użytkowników

Opcja tworzenia grup użytkowników upraszcza przydzielanie wielu licencji naraz. Możesz też konfigurować profile produktów, którymi zarządza administrator profilów produktów. Te profile ułatwiają określanie, do których produktów mają dostęp poszczególne grupy.

Zamawianie dodatkowych licencji na usługę Creative Cloud

W miarę rozwoju działalności zespoły się powiększają i mogą być potrzebne dodatkowe licencje. W konsoli administracyjnej możesz szybko i łatwo zamawiać dodatkowe licencje usługi Creative Cloud.

Co jeszcze pozwala robić konsola administracyjna?

Przy użyciu konsoli administracyjnej możesz tworzyć pakiety aktualizacji oraz w dowolnej chwili korzystać ze specjalistycznej pomocy obejmującej zagadnienia techniczne lub związane z pracą twórczą.

Opcje zarządzania aktualizacjami

Możesz pozwolić użytkownikom na samodzielną obsługę aktualizacji lub utworzyć nowy pakiet aktualizacji, który zostanie zainstalowany bez udziału użytkowników. Narzędzie Remote Update Manager pozwala wywołać aktualizację poleceniem sieciowym w wierszu polecenia.

Pomoc techniczna podczas wdrażania produktów i późniejsza pomoc bez ograniczeń

Skorzystaj z godzinnego połączenia pomocy technicznej przy wdrażaniu produktu, w ramach którego specjalista firmy Adobe pomoże w rozpoczęciu pracy. Po wykonaniu tych czynności możesz wraz z członkami zespołu planować dowolnie wiele indywidualnych sesji ze specjalistami, które mogą dotyczyć zagadnień informatycznych lub pracy twórczej. Codziennie przez całą dobę jest też dostępna standardowa pomoc techniczna.

Omówienie konsoli administracyjnej

Poznaj wszystkie ważne cechy konsoli administracyjnej. Dowiedz się, jak on działa i w jaki sposób pozwala sterować licencjami, kontami użytkowników oraz aktualizacjami.

Dowiedz się, w jaki sposób konsola administracyjna dla przedsiębiorstw pomaga w obsłudze stanowisk usługi Creative Cloud używanych przez organizację.

Jesteś już administratorem usługi Creative Cloud?

Jesteś nowym klientem?