Ge IT kraftfulla verktyg med Adobe Creative Cloud for enterprise.

IT-administratörer i större organisationer tvingas hantera många restriktioner och har stort ansvar. Creative Cloud for enterprise hjälper till att öka säkerheten och kontrollen med funktioner för konto- och licenshantering som är designade för stora organisationer.

Behåll kontrollen med Admin Console.

Creative Cloud har verktygen som gör det enkelt att hantera alla era Adobe-lösningar med licenser och användare. Verktygen finns i Admin Console. I de här filmerna förklarar vi vad Admin Console är och hur man använder den.

Kom igång med Admin Console.

Se hur Admin Console kan användas för att hämta de senaste programuppdateringarna, lägga till och omfördela roller till nya administratörer, och köpa fler licenser när det behövs.

ID-typer.

Få en översikt över Creative Cloud och lär dig skillnaderna mellan Adobe ID, Enterprise ID och Federated ID. Se hur du hanterar, tilldelar och omfördelar licenser med Admin Console.

Håll koll på installationer.

Förhindra att användare installerar extra program eller uppdateringar genom att skapa skräddarsydda Adobe-paket direkt i Admin Console.

Förbättra säkerheten med kontotyper som designats för stora organisationer.

Med Creative Cloud for enterprise kan man välja mellan ytterligare två kontotyper. I större organisationer ger Enterprise ID och Federated ID mest värde. 

Med Enterprise ID ägs kontot av organisationen och det går att ställa striktare lösenordskrav. Med Federated ID ägs kontot och lösenordet av organisationen. Det betyder att det kan kopplas till er interna Active Directory och kombineras med samlad inloggning (SSO). Ni kan även begära en extra dedikerad krypteringsnyckel för alla onlinefiler. Tack vare dessa egenskaper uppfyller Creative Cloud for enterprise kraven i ISO 27001.

Licenshantering på ett enkelt sätt.

Admin Console är navet där ni hanterar organisationens alla Adobe-produkter. Men det är inte allt. Ni kan importera, gruppera och hantera användare, och skapa produktprofiler som förenklar tilldelningen av licenser.

Lägga till och hantera användare.

Admin Console gör det enkelt att lägga till användare. Antingen bulkimporterar ni användarna eller använder Adobe User Sync Tool för att automatiskt importera, gruppera och tilldela användare och licenser från er Active Directory.

Tilldela och omfördela användare.

Skapa användargrupper som ger det enkelt att bulktilldela licenser. Eller skapa produktprofiler som hanteras av en produktprofiladministratör och som underlättar styrningen av vilka produkter som olika grupper ska ha tillgång till.

Beställ extra Creative Cloud-licenser.

När verksamheten växer och fler personer anställs kan man behöva fler licenser. Det går snabbt och enkelt att beställa fler Creative Cloud-licenser direkt från Admin Console.

Vad mer kan Admin Console klara av?

Ni kan också använda Admin Console för att skapa uppdateringspaket och få tillgång till teknik- och designsupport när ni behöver.

Alternativ för hantering av uppdateringar.

Låt användarna hantera uppdateringar på egen hand, eller skapa ett nytt paket med uppdateringar som kan installeras utan användarnas medverkan. Eller driftsätt dem med Remote Update Manager via en kommandorad i nätverket.

Teknisk starthjälp och obegränsad support.

Få en timmes starthjälp via telefon med en Adobe-specialist för att enkelt komma igång. När ni är igång kan du och ditt team schemalägga obegränsat antal personliga expertsessioner om IT-relaterade eller kreativa ämnen. Ni har dessutom tillgång till teknisk support dygnet runt.

Admin Console i klartext.

Få veta allt du behöver om Admin Console, hur det fungerar och hur du kan använda konsolen för att hålla koll på alla licenser, användare och uppdateringar.

Läs om hur Admin Console för stora organisationer ger dig full överblick över organisationens Creative Cloud-licenser.

Är du redan Creative Cloud-administratör?

Ny kund?