Четири начина, по които корпоративните стратегии подкрепят преориентиранията поради COVID-19

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


Всички бяхме принудени да се отклоним от нормалните си навици и от обичайния ни бизнес. Способността за адаптиране с технологично активирани човешки интерфейси и работни процеси се превърна във важен аспект на поддържането и разрастването на бизнеса, тъй като ние определяме нашето „ново нормално“. В този момент на бизнес и лични промени открийте как съответните способности могат да помогнат на компаниите да сведат до минимум смущенията в бизнеса, като същевременно гарантират благосъстоянието на своите служители.

Приложими в различни индустрии, тези възможности поддържат непрекъснатостта на бизнеса, за да помогнат на компаниите да реагират, възстановят и запазят своята организационна гъвкавост в четири ключови области:

  • Управление на опита на служителите и работната сила
  • Мигриране на бизнеса и операциите към цифрови канали
  • Използване на цифрови работни процеси и услуги за смяна на личните контакти
  • Концентриране на организационната устойчивост и подготовка за промяна

Панелисти

Ashley Still
, старши вицепрезидент и генерален директор, Digital Media, Adobe

Rajan Kohli
Wipro

Попълнете формуляра по-долу, за да гледате уеб семинара на запис.