Bốn cách mà chiến lược của doanh nghiệp giúp xoay chuyển trước COVID-19

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tất cả chúng ta đã bị buộc phải thay đổi thói quen bình thường và "hoạt động kinh doanh bình thường" của mình. Khả năng thích ứng, với giao diện con người và quy trình làm việc hỗ trợ bởi công nghệ, đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh khi chúng ta xác định “trạng thái bình thường mới” của mình. Trong thời khắc bước ngoặt với doanh nghiệp và cá nhân này, hãy khám phá cách các khả năng có ý nghĩa có thể giúp doanh nghiệp hạn chế gián đoạn trong kinh doanh mà vẫn đảm bảo phúc lợi cho nhân viên.

Trong nhiều ngành nghề, những khả năng này hỗ trợ hoạt động kinh doanh liên tục để giúp doanh nghiệp phản ứng, phục hồi và duy trì sự linh hoạt của tổ chức ở bốn khía cạnh chủ chốt:

  • Quản lý trải nghiệm của nhân viên và lực lượng lao động
  • Di chuyển hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ sang kênh kỹ thuật số
  • Tận dụng quy trình làm việc và dịch vụ số để thay thế tương tác trực tiếp
  • Tập trung vào khả năng thích ứng của tổ chức và sẵn sàng trước thay đổi

Thành viên hội đồng

Ashley Still
SVP & GM, Digital Media, Adobe

Rajan Kohli
Wipro

Hoàn thành biểu mẫu bên dưới để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.