สี่วิธีที่กลยุทธ์ขององค์กรช่วยปรับตัวให้เข้ากับ COVID-19

workflow icon

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


เราทุกคนต่างถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันและ "การดำเนินงานแบบปกติ" ความสามารถในการปรับตัวด้วยอินเทอร์เฟซและเวิร์กโฟลว์ของมนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยี ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการรักษาและการขยายธุรกิจในขณะที่เรากำหนด "ชีวิตวิถีใหม่" ของเรา ค้นพบว่าความสามารถที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยให้องค์กรลดการหยุดชะงักของธุรกิจได้อย่างไร พร้อมกับรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไปด้วยในช่วงเวลาแห่งการปรับตัวทั้งสำหรับธุรกิจและตัวเราเองนี้

ความสามารถเหล่านี้ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมและสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรตอบสนอง ฟื้นคืน และรักษาความคล่องตัวขององค์กรในสี่ด้านหลัก:

  • การจัดการประสบการณ์พนักงานและบุคลากร
  • การโยกย้ายธุรกิจและการดำเนินการไปยังช่องทางดิจิทัล
  • การใช้ประโยชน์จากเวิร์กโฟลว์และบริการดิจิทัลเพื่อแทนที่จุดสัมผัสลูกค้าแบบตัวต่อตัว
  • การมุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นขององค์กรและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ผู้ร่วมอภิปราย

Ashley Still
รองผู้อำนวยการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อดิจิทัล Adobe

Rajan Kohli
Wipro

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์