Τέσσερις τρόποι με τους οποίους οι στρατηγικές των επιχειρήσεων υποστηρίζουν τις βάσεις στήριξης εναντίον του COVID-19

εικονίδιο ροής εργασίας

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίσς | Δωρεάν


Όλοι μας αναγκαστήκαμε να βγούμε από τις συνήθεις ρουτίνες μας και τις «συνηθισμένες δουλειές». Η ικανότητα προσαρμογής, με ανθρώπινες διεπαφές και ροές εργασίας που υποστηρίζονται από την τεχνολογία, έχει καταστεί σημαντική πτυχή της διατήρησης και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς ορίζουμε τη «νέα κανονικότητα». Σε αυτή τη στιγμή των επιχειρηματικών και προσωπικών ανατροπών, ανακαλύψτε πώς οι σχετικές δυνατότητες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ελαχιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαταραχές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευημερία των εργαζομένων τους.

Οι δυνατότητες αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους, υποστηρίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιδράσουν, να ανακάμψουν και να διατηρήσουν την οργανωτική τους ευελιξία σε τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Διαχείριση των εμπειριών των εργαζομένων και του εργατικού δυναμικού
  • Μετάβαση των επιχειρήσεων και των λειτουργιών σε ψηφιακά κανάλια
  • Αξιοποίηση των ψηφιακών ροών εργασίας και υπηρεσιών για την αντικατάσταση των προσωπικών επαφών
  • Εστίαση στην οργανωτική ανθεκτικότητα και προετοιμασία για την αλλαγή

Συμμετέχοντες στο πάνελ

Ashley Still
SVP και GM, Digital Media, Adobe

Rajan Kohli
Wipro

Συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω για να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίας.