Four ways enterprise strategies support COVID-19 pivots

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Napilitan tayong lahat na baguhin ang mga normal na routine natin at “business as usual.” Ang kakayahang umakma, gamit ang mga technology-enabled na human interface at workflow, ay naging mahalagang aspeto ng pagpapanatili at pagpapalago ng negosyo habang binibigyang-kahulugan natin ang “new normal” natin. Sa panahong ito ng malalaking pagbabago sa negosyo at personal na buhay, tuklasin kung paano makakatulong ang mga nauugnay na kakayahan na mabawasan ang pagkaantala ng negosyo habang tinitiyak ang kapakanan ng mga empleyado nila.

Naaangkop sa lahat ng industriya, sinusuportahan ng mga kakayahang ito ang pagpapatuloy ng negosyo para matulungan ang mga enterprise na tumugon, maka-recover, at panatilihin ang agility ng organisasyon nila sa apat na mahalagang aspeto:

  • Pag-manage ng mga experience ng empleyado at workforce
  • Pag-migrate ng negosyo at mga operasyon sa mga digital channel
  • Pag-leverage ng mga digital workflow at serbisyo para palitan ang mga personal na touchpoint
  • Pagtuon sa katatagan ng organisasyon at paghahanda para sa pagbabago

Mga Panelist

Ashley Still
SVP & GM, Digital Media, Adobe

Rajan Kohli
Wipro

Sagutan ang form sa ibaba para mapanood ang on-demand na webinar.