Adobe logo

Право на учащи и преподаватели

За да се класирате за отстъпка за учащи, трябва да сте на поне 13 години и да сте записани в едно от следните учебни заведения:

  • Университет или колеж – акредитиран държавен или частен университет или колеж (включително общностен, младши или професионален колеж), който предоставя степени, изискващи не по-малко от еквивалента на две години редовно обучение*
  • Основно или средно училище – акредитирано публично или частно основно или средно училище, осигуряващо редовно обучение*
  • Домашно училище – дефинирано от правилата за държавно домашно обучение

 

Какво е доказателство за допустимост?

Използвайте имейл адрес, издаден от училището ви: Ако предоставите имейл адрес, издаден от училището, по време на покупката, веднага се потвърждава правото ви. (Училищният имейл адрес може да включва .edu, .k12 или други имейл домейни, спонсорирани от образователните институции.) Ако нямате издаден от училището имейл адрес или имейл адресът ви не може да бъде проверен, може да бъде поискано допълнително доказателство за допустимост след покупката.

 

Учащи и преподаватели в акредитирани училища

Доказателство за допустимост трябва да бъде документ, издаден от институцията, съдържащ името ви, името на институцията и текуща дата. Видовете доказателства за записване включват:

  • Учебна лична карта
  • Бележник
  • Справка
  • Сметка или декларация за обучение

 

Учащи на домашно обучение†

Доказателството за допустимост може да включва:

  • Копие на писмо с дата за посещаване на домашно училище
  • Текущ идентификационен номер за членство в асоциация на домашните училища (например Асоциацията за правна защита на домашното обучение)
  • Доказателство, включващо дата, за закупуване на учебни програми за текущата учебна година

* Акредитираните училища са тези, които са одобрени от асоциация, призната от Министерството на образованието на САЩ/Държавния съвет по образованието или от Канадските/провинциалните министерства на образованието и които приемат обучението на ученици като тяхна основна цел. В САЩ такива асоциации включват: Американската асоциация на колежите и училищата в средните щати, Северната централна асоциация на колежите и училищата, Западната асоциация на училищата и колежите, Южната асоциация на колежите и училищата, Американската асоциация на училища и колежи в Нова Англия, Северозападната асоциация на акредитираните училища.

 

† Документите, датиращи от последните шест месеца, се считат за актуални.