Λογότυπο Adobe

Προϋποθέσεις συμμετοχής σπουδαστών και καθηγητών

Για να θεωρηθείτε κατάλληλοι για μια φοιτητική έκπτωση, πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών και να έχετε εγγραφεί σε ένα από τα εξής:

  • Πανεπιστήμιο ή κολλέγιο — Διαπιστευμένο δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή κολλέγιο (συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών, των τεχνικών και των διετών κολλεγίων), το οποίο προσφέρει πτυχία που απαιτούν τουλάχιστον το αντίστοιχο δύο ετών εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης*
  • Σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης — Διαπιστευμένο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης*
  • Κατ' οίκον εκπαίδευση — Ορίζεται από τους κρατικούς κανονισμούς για την κατ' οίκον εκπαίδευση

 

Τι είναι το αποδεικτικό καταλληλότητας;

Χρησιμοποιήστε μια διεύθυνση email που έχει εκδοθεί από μια σχολή: Αν επιδείξετε μια διεύθυνση email που έχει εκδοθεί από μια σχολή κατά την αγορά, η ταυτότητά σας θα επαληθευτεί απευθείας. (Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας σχολής μπορεί να περιλαμβάνει τα .edu, .k12 ή άλλους τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα.) Εάν δεν διαθέτετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εκδοθεί από σχολή ή δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα αποδεικτικά καταλληλότητας μετά την αγορά.

 

Σπουδαστές και εκπαιδευτικοί σε διαπιστευμένες σχολές

Το αποδεικτικό καταλληλότητας πρέπει να είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από το ίδρυμα με το όνομά σας, το όνομα του ιδρύματος και την τρέχουσα ημερομηνία. Τα είδη αποδεικτικών εγγραφής περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα
  • Σχολικό έλεγχο προόδου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Λογαριασμό ή δήλωση διδάκτρων

 

Για διδασκόμενους κατ' οίκον

Το αποδεικτικό καταλληλότητας μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Χρονολογημένο αντίγραφο επιστολής που δηλώνει την πρόθεση διδασκαλίας κατ' οίκον
  • Επίκαιρο αναγνωριστικό ιδιότητας μέλους σε μια ένωση για διδασκαλία κατ' οίκον (για παράδειγμα, η Ένωση νομικής άμυνας διδασκαλίας κατ' οίκον)
  • Χρονολογημένο αποδεικτικό αγοράς προγράμματος σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

*Διαπιστευμένες σχολές είναι εκείνες που έχουν λάβει έγκριση από μια ένωση αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας του κράτους και που διδάσκουν σπουδαστές ως κύριο έργο τους. Στις Η.Π.Α., αυτές οι ενώσεις περιλαμβάνουν τις εξής: Ένωση Κολεγίων και Σχολείων Μέσων Πολιτειών, Βόρεια Κεντρική Ένωση Κολεγίων και Σχολείων, Δυτική Ένωση Κολεγίων και Σχολείων, Νότια Ένωση Κολεγίων και Σχολείων, Ένωση Κολεγίων και Σχολείων Νέας Αγγλίας, Βορειοδυτική Ένωση Διαπιστευμένων Σχολείων.

 

† Έγγραφα χρονολογημένα εντός του τελευταίου εξαμήνου θεωρούνται επίκαιρα.