Adobe logo

Studentų ir dėstytojų tinkamumas

Norėdami atitikti sąlygas studentams taikomoms nuolaidoms gauti, jūs turite būti ne jaunesnis kaip 13 metų ir būti įstojęs į bent vieną švietimo įstaigą:

  • Universitetas ar aukštesnioji mokykla – akredituotas valstybinis ar privatus universitetas arba aukštesnioji mokykla (įskaitant profesinio mokymo įstaigas), kurie suteikia mokslinį laipsnį, atitinkantį ne mažiau kaip dvejų metų dieninių studijų formos ekvivalentą*
  • Pradinė ar vidurinė mokykla – akredituota valstybinė ar privati pradinė ar vidurinė mokykla, kurioje suteikiamas išsilavinimas pagal atitinkamą mokymo programą*
  • Mokymas namuose – apibrėžiamas atitinkamais teisės aktais

 

Koks yra tinkamumo įrodymas?

Naudokite mokyklos suteiktą el. pašto adresą: jei pateikiate mokyklos suteiktą el. pašto adresą įsigydami produktus, jūsų pirkinys iš karto patvirtinamas. (Mokyklos el. pašto adresą gali sudaryti elementai, kaip antai .edu, .k12 ar kiti el. pašto domenai, kuriuos suteikia švietimo įstaigos.) Jei neturite mokyklos suteikto el. pašto adreso arba jūsų el. pašto adreso negalima patvirtinti, įsigyjant produktą jūsų gali paprašyti papildomų tinkamumo įrodymų.

 

Studentai ir dėstytojai akredituotose mokyklose

Tinkamumo įrodymas – tai įstaigos išduotas dokumentas su jūsų pavarde, įstaigos pavadinimu ir dabartine data. Įstojimo įrodymo tipai:

  • Mokinio pažymėjimas
  • Akademinių pasiekimų vertinimas
  • Dienyno išrašas
  • Sąskaita už mokslą ar kitoks patvirtinimas

 

Namuose besimokantys mokiniai†

Galima pateikti šiuos tinkamumo įrodymus:

  • Prašymo dėl mokymo namuose kopija su data
  • Mokymo namuose asociacijos galiojanti tapatybės kortelė (pvz., „Home School Legal Defense Association“)
  • Įrodymas, kad įsigyta mokymo programa šiais mokslo metais, su nurodyta data

*Akredituotos mokyklos yra mokyklos, kurias patvirtino asociacija, pripažinta JAV Švietimo departamento arba valstijų švietimo tarybų, arba Kanados ir (arba) jos provincijų švietimo ministerijų, kurių pagrindinė funkcija suteikti mokiniams išsilavinimą. JAV šioms asociacijoms priskiriamos: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Dokumentai, išduoti per pastaruosius šešis mėnesius, laikomi tinkamais.

*Accredited schools are those that are approved by an association recognized by the U.S. Department of Education/State Board of Education or the Canadian/Provincial Ministries of Education and that teach students as their primary focus. In the U.S., such associations include: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

 

† Documents dated within the last six months are considered current.