Adobe logo

זכאות למורים ולסטודנטים

לצורך זכאות להנחת סטודנט, על התלמיד להיות לפחות בגיל 13 ולהיות רשום באחד מהגופים הבאים:

  • באוניברסיטה או בקולג' - אוניברסיטה וקולג' שמוכרים כציבוריים או כפרטיים (כולל קולג' קהילתי, תיכונים נפרדים או בתי ספר מקצועיים) שמקנים תארים ומצריכים לפחות תקופה שמקבילה למערכת לימודית מלאה של שנתיים*
  • בבית ספר יסודי או תיכוני - בית ספר יסודי או תיכוני שמוכר כציבורי או כפרטי ומקנה מערכת לימודית במתכונת מלאה*
  • בחינוך ביתי — כפי שמוגדר בתקנות החינוך הביתי במדינה

 

מהי הוכחת זכאות
 

שימוש בכתובת דוא"ל שהונפקה על ידי בית הספר:אם כתובת הדוא"ל שתספקו במהליך הרכישה היא כתובת דוא"ל שהונפקה על ידי בית הספר, תאומתו באופן מידי. (כתובת הדוא"ל של בית הספר חייבת לכלול את הסיומת ‎.edu, ‏‎.k12‏ או כל דומיין אחר שנמצא בחסות מוסד חינוכי.) אם אין ברשותכם כתובת דוא"ל שהונפקה על ידי בית ספר, או אם לא ניתן לאמת את כתובת הדוא"ל שלכם, ייתכן שתידרש הוכחת זכאות נוספת לאחר הרכישה

 

סטודנטים ומחנכים בבתי ספר זכאים

הוכחת זכאות חייבת לכלול מסמך שהונפק על ידי המוסד שמציין את שמך, את שם המוסד ואת התאריך הנוכחי. סוגי המסמכים שמעידים על רישום ללימודים:

  • כרטיס תלמיד
  • תעודה
  • גיליון ציונים
  • חשבון שכר לימוד או הודעה בדבר שכר לימוד

 

 

סטודנטים במסגרת חינוך ביתי†

הוכחת הזכאות עשויה לכלול את הדרישות הבאות:

  • עותק עם תאריך של מכתב נכונות לחינוך ביתי
  • תעודת חבר עדכנית בארגון לחינוך ביתי (לדוגמה, הארגון Home School Legal Defense Association בארצות הברית)
  • הוכחת רכישה עם תאריך של תוכנית הלימודים עבור שנת הלימודים הנוכחית

* מוסדות חינוך מוסמכים הם מוסדות שמתמקדים בהוראת תלמידים אשר אושרו על-ידי ארגון המוכר על-ידי משרד החינוך האמריקאי/משרדי החינוך במדינות בארצות הברית או משרד החינוך הקנדי/משרדי החינוך במחוזות בקנדה. בארה"ב, ארגונים כאלו כוללים את: בתי ספר וקולג'ים של Middle States Association, בתי ספר וקולג'ים של North Central Association, בתי ספר וקולג'ים של Western Association, בתי ספר וקולג'ים של Southern Association, בתי ספר וקולג'ים של New England Association, ומוסדות של Northwest Association of Accredited Schools.

† מסמכים הנושאים תאריך מששת החודשים האחרונים נחשבים לעדכניים.