โลโก้ Adobe

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกสอน

เพื่อรับส่วนลดสำหรับนักเรียน คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีและลงทะเบียนในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง (รวมถึงชุมชน จูเนียร์ หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา) ที่มอบปริญญาซึ่งต้องมีเวลาการศึกษาเต็มเวลาไม่น้อยกว่าสองปี*
  • โรงเรียนประถมหรือมัธยม - โรงเรียนประถมหรือมัธยมของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยมีการสอนเต็มเวลา*
  • โฮมสคูล - กำหนดโดยกฎข้อบังคับโฮมสคูลของรัฐ

 

หลักฐานด้านคุณสมบัติคืออะไร

ใช้อีเมลที่โรงเรียนกำหนดให้: หากคุณให้อีเมลที่โรงเรียนกำหนดให้ระหว่างการซื้อ คุณจะได้รับการยืนยันทันที (อีเมลของโรงเรียนอาจรวมถึง .edu, .k12 หรือโดเมนอีเมลอื่นๆ ที่สนับสนุนโดยสถาบันการศึกษา) หากคุณไม่มีอีเมลที่โรงเรียนกำหนดให้หรือไม่สามารถยืนยันอีเมลของคุณได้ อาจมีการขอหลักฐานด้านคุณสมบัติเพิ่มเติมหลังจากการซื้อ

 

นักเรียนและนักการศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง

หลักฐานด้านคุณสมบัติต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันพร้อมชื่อของคุณ ชื่อสถาบัน และวันที่ปัจจุบันของคุณ ประเภทของหลักฐานการลงทะเบียน ได้แก่

  • บัตรประจำตัวโรงเรียน
  • บัตรรายงาน
  • ใบแสดงผลการศึกษา
  • ใบแจ้งยอดหรือใบแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน

 

นักเรียนที่เรียนแบบโฮมสคูล

หลักฐานด้านคุณสมบัติ ได้แก่

  • สำเนาหนังสือแสดงเจตจำนงการเรียนแบบโฮมสคูลพร้อมระบุวันที่
  • รหัสสมาชิกปัจจุบันของสมาคมโฮมสคูล (เช่น สมาคมคุ้มครองทางกฎหมายของโฮมสคูล)
  • หลักฐานการซื้อหลักสูตรสำหรับปีการศึกษาปัจจุบันพร้อมระบุวันที่

*โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา/คณะกรรมการการศึกษาของรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการของแคนาดา/กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดและสอนนักเรียนเป็นจุดเน้นหลัก ในสหรัฐอเมริกา สมาคมดังกล่าวได้แก่ สมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนในรัฐกลาง สมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนภาคกลางตอนเหนือ สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยภาคตะวันตก สมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนภาคใต้ สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ สมาคมโรงเรียนที่ได้รับการรับรองภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

 

† เอกสารพร้อมระบุวันที่ที่อยู่ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาจะถูกพิจารณาให้เป็นเอกสารปัจจุบัน