Adobe logo

Kvalifisering for studenter/elever og lærere

For å være berettiget til studentrabatt må du være minst 13 år og registrert som student/elev på ett av følgende:

  •  Universitet eller høyskole – akkreditert offentlig eller privat universitet eller høyskole (inkludert lokal høyskole og spesialhøyskole) som gir grader som krever ikke mindre enn to års heltidsstudium eller tilsvarende deltidsstudium—*
  •  Grunnskole eller videregående skole – akkreditert offentlig eller privat grunnskole eller videregående skole som gir heltidsundervisning * 
  •  Hjemmeundervisning – som definert av offentlige retningslinjer for hjemmeundervisning

 

Hva anses som kvalifiseringsbevis?

Bruk en e-postadresse som er utstedt av skolen: Hvis du oppgir en e-postadresse som er utstedt av skolen, til bestillingen, anses du umiddelbart som kvalifisert. (En e-postadresse fra skolen kan slutte med .edu, .k12 eller andre e-postdomener som brukes av utdanningsinstitusjoner.) Hvis du ikke har en e-postadresse som er utstedt av skolen, eller hvis e-postadressen din ikke kan bekreftes, kan vi be om ytterligere bevis etter kjøpet.

 

Studenter/elever og lærere på akkrediterte skoler

Kvalifiseringsbeviset må være et dokument som er utstedt av institusjonen, og må inneholde ditt navn, institusjonens navn og gyldig dato. Kvalifiseringsbevis kan for eksempel være:

  • Skole-ID-kort
  • Karakterbok
  • Karakterutskrift
  • Faktura eller regning for skolepenger

 

Elever med hjemmeundervisning†

Kvalifiseringsbevis kan for eksempel være:

  • Datert kopi av en intensjonsavtale om hjemmeundervisning
  • Gyldig medlemskaps-ID til en forening for hjemmeundervisning (for eksempel Home School Legal Defense Association)
  • Datert bevis på kjøp av pensum for det inneværende skoleår

 

**Godkjente skoler er skoler som godkjennes av en organisasjon som er godkjent av det amerikanske eller kanadiske utdanningsdepartementet, og som har som primærfunksjon å undervise studenter. I USA omfatter slike tilknytninger: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Dokumenter som er datert innenfor de siste seks månedene, anses som gyldige.