Opiskelija-alennuksen hyödyntämiseksi sinun on oltava vähintään 13-vuotias ja opiskeltava jossakin seuraavista oppilaitoksista:

  • Yliopisto tai korkeakoulu – akkreditoitu julkinen tai yksityinen yliopisto tai korkeakoulu (sekä opistot, kansalaisopistot ja ammattiopistot), joiden tutkinnot edellyttävät vähintään kaksi vuotta kokopäiväistä opiskelua*
  • Perusasteen ja keskiasteen oppilaitokset – akkreditoidut julkiset tai yksityiset perusasteen ja keskiasteen oppilaitokset, joissa järjestetään kokopäiväistä opetusta*
  • Kotiopetus – kuten kotiopetusta koskevissa määräyksissä on todettu

 

Millä todistat kelpoisuutesi?

Käytä koululta saamaasi sähköpostiosoitetta: Jos käytät ostoksen aikana koululta saamaasi sähköpostiosoitetta, kelpoisuutesi vahvistetaan välittömästi. (Koulun sähköpostiosoitteen loppuosana voi olla .edu, .k12 tai muu oppilaitosten sponsoroima toimialue.) Jos sinulla ei ole koululta saatua sähköpostiosoitetta tai sähköpostiosoitettasi ei pystytä vahvistamaan, sinulta voidaan pyytää ostoksen jälkeen muita kelpoisuustodistuksia.

Akkreditoitujen koulujen oppilaat ja opettajat

Kelpoisuustodistuksen on oltava oppilaitoksen myöntämä asiakirja, joka sisältää nimesi, oppilaitoksen nimen ja päivämäärän. Esimerkkejä rekisteröintitodistuksista ovat:

  • Opiskelijakortti
  • Todistus
  • Opintorekisteriote
  • Opintomaksutosite

 

Kotiopetusta saavat oppilaat†

Esimerkkejä kelpoisuustodistuksista ovat:

  • Päivätty kirje aikomuksesta järjestää kotiopetusta
  • kotiopetusjärjestön (esimerkiksi Home School Legal Defense Association) voimassa oleva jäsentunnus
  • Päivätty ostotosite lukuvuoden oppimateriaaleista.

*Akkreditoituja oppilaitoksia ovat Yhdysvaltain opetusministeriön, Yhdysvaltain osavaltioiden opetusviranomaisten, Kanadan opetusministeriöiden ja Kanadan provinssien opetusviranomaisten tunnustaman järjestön hyväksymät oppilaitokset, joiden ensisijainen tehtävä on opiskelijoiden kouluttaminen. Yhdysvalloissa tällaisia järjestöjä ovat muun muassa Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges ja Northwest Association of Accredited Schools.

† Voimassa oleviksi katsotaan sellaiset asiakirjat, jotka on päivätty viimeisen kuuden kuukauden aikana.