Adobe logo

Oprávnenosť študentov a učiteľov

Ak chcete získať nárok na študentskú zľavu, musíte mať minimálne 13 rokov a zúčastňovať sa jedného z nasledujúcich typov vzdelávania:

  • Univerzita alebo vysoká škola – akreditovaná verejná alebo súkromná univerzita alebo vysoká škola (vrátane komunitnej, dvojročnej a odbornej školy), ktorá udeľuje diplomy po absolvovaní minimálnej dĺžky denného štúdia v rozsahu dva roky*
  • Základná alebo stredná škola – akreditovaná verejná alebo súkromná základná alebo stredná škola poskytujúca denné štúdium*
  • Domáce vzdelávanie – definované nariadeniami pre domáce vzdelávanie

 

Čo je dôkaz o oprávnenosti?

Použite školskú e-mailovú adresu: Ak pri nákupe uvediete školskú e-mailovú adresu, budete okamžite overení. (Školská e-mailová adresa môže končiť na .edu, prípadne môže obsahovať iné e-mailové domény sponzorované vzdelávacími inštitúciami.) Ak školskú e-mailovú adresu nemáte alebo ju nie je možné overiť, po nákupe od vás môžeme vyžadovať iný dôkaz o oprávnenosti.

 

Študenti a učitelia z akreditovaných škôl

Dôkaz o oprávnenosti musí predstavovať dokument vydaný inštitúciou, na ktorom je uvedené vaše meno, názov danej inštitúcie a aktuálny dátum. Typy potvrdení o návšteve inštitúcie:

  • Študentský alebo učiteľský identifikačný preukaz
  • Vysvedčenie
  • Odpis
  • Doklad alebo vyhlásenie o zaplatení školnéhont

 

Študenti vzdelávajúci sa doma†

Typy dôkazov o oprávnenosti:

  • Kópia listu o zámere domáceho vzdelávania označená dátumom
  • Aktuálny preukaz člena asociácie domáceho vzdelávania (napríklad asociácie Home School Legal Defense Association)
  • Doklad o zakúpení študijného plánu na aktuálny akademický rok označený dátumom

*Akreditované školy sú školy, ktoré boli schválené asociáciou uznanou Ministerstvom školstva USA alebo Štátnym výborom pre vzdelávanie v USA, prípadne celoštátnym ministerstvom alebo provinčnými ministerstvami školstva v Kanade a ktorých hlavným zameraním je vzdelávanie študentov. V USA medzi také asociácie patria: Middle States Association of Colleges and Schools (Asociácia univerzít a škôl centrálnych štátov), North Central Association of Colleges and Schools (Severocentrálna asociácia univerzít a škôl), Western Association of Schools and Colleges (Západná asociácia škôl a univerzít), Southern Association of Colleges and Schools (Južná asociácia univerzít a škôl), New England Association of Schools and Colleges (Asociácia škôl a univerzít Nového Anglicka), Northwest Association of Accredited Schools (Severozápadná asociácia akreditovaných škôl).

† Za aktuálne sa považujú dokumenty z posledných šiestich mesiacov.