Adobe logo

Upravičenost učencev in učiteljev

Če želite izkoristiti študentski popust, morate biti stari najmanj 13 let in vpisani na/v:

 • Univerzo ali šolo – pooblaščeno javno ali zasebno univerzo ali šolo (vključno z javnimi šolami, višjimi šolami in višjimi poklicnimi šolami), ki podeljujejo diplome, ki morajo biti enakovredne dvema letoma rednega študija*
 • Osnovno ali srednjo šolo – pooblaščeno javno ali zasebno osnovno ali srednjo šolo, ki nudi pouk za celoten delovni čas*
 • Izobraževanje na domu – določeno s strani državne zakonodaje za izobraževanje na domu

 

Kaj je dokazilo o izpolnjevanju pogojev?

Uporabite šolski e-poštni naslov: Če pri nakupu uporabite šolski e-poštni naslov, bo ta takoj overjen. (Šolski e-poštni naslov lahko vsebuje oznako domene .edu, .k12 ali druge domene, ki jih financirajo izobraževalne ustanove.) Če nimate šolskega e-poštnega naslova ali pa vašega e-poštnega naslova ni mogoč overiti, je lahko po nakupu zahtevano dodatno dokazilo o izpolnjevanju pogojev.

 

Učenci in učitelji na pooblaščenih šolah

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev mora biti listina z vašim imenom, imenom ustanove in tekočim datumom, ki jo izda ustanova. Vrste potrdila o vpisu:

 • Šolska izkaznica
 • Spričevalo
 • Transkripcija
 • Račun za šolnino ali izjava o plačilu šolnine

Učenci, ki se izobražujejo na domu†

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev lahko vključuje:

 • Datiran izvod pisma o nameri izobraževanja na domu
 • Trenutna članska izkaznica združenja izobraževanja na domu (npr. Home School Legal Defense Association)
 • Datirano potrdilo o nakupu študijskega programa za tekoče akademsko šolsko leto
 •  

*Pooblaščene šole so šole, ki so odobrene s strani združenja, ki ga priznava ameriško ministrstvo za šolstvo/državni odbor za izobraževanje ali kanadsko/provincionalno ministrstvo za izobraževanje, njihova pozornost pa je usmerjena izključno v izobraževanje študentov. V Združenih državah ta združenja vključujejo: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Za tekoče dokumente veljajo dokumenti, ki so bili izdani v zadnjih šestih mesecih