Adobe logo

Berettigelse for studerende/undervisere

For at være berettiget til en studierabat skal du være mindst 13 år og studere på en af følgende skoler:

  • Universitet eller anden højere læreanstalt — et akkrediteret offentligt eller privat universitet eller anden højere læreanstalt (herunder teknisk skole, HTX eller fagskole), hvor en uddannelse med afsluttende eksamen ikke er på mindre end det, der svarer til to års fuldtidsstudier*
  • Folkeskole eller gymnasium/HF — akkrediteret offentlig eller privat folkeskole eller gymnasium/HF, hvor der gives undervisning på fuld tid*
  • Hjemmeundervisning — defineret i henhold til nationale bestemmelser for hjemmeundervisning

 

Hvad er bevis for berettigelse?

Brug en e-mailadresse udstedt af skolen: Hvis du angiver en e-mailadresse, der er udstedt af skolen, i forbindelse med købet, godkendes du øjeblikkeligt. (En skolerelateret e mailadresse kan omfatte, .edu, .k12 eller andre e-maildomæner, der er sponsoreret af uddannelsesinstitutioner). Hvis du ikke har en e-mailadresse, der er udstedt af skolen, eller hvis din e-mailadresse ikke kan kontrolleres, kan du blive anmodet om yderligere bevis for berettigelse efter købet.

 

Studerende og undervisere på godkendte skoler

Bevis for berettigelse skal være et dokument, der udstedes af institutionen med dit navn, institutionens navn og dags dato. Typer af bevis for skoleindskrivning omfatter:

  • Skole-id-kort
  • Karakterblad
  • Afskrift
  • Undervisningskvittering eller -opgørelse

 

Studerende med hjemmeundervisning†

Bevis for berettigelse kan omfatte:

  • Dateret kopi af en hensigtserklæring vedrørende hjemmeundervisning
  • Id for aktuelt medlemskab af en sammenslutning for hjemmeundervisning (f.eks. Home School Legal Defense Association)
  • Dateret kvittering for køb af pensum for det indeværende akademiske skoleår

*Akkrediterede skoler er skoler, der er godkendt af en sammenslutning, der er godkendt af det amerikanske undervisningsministerium/State Board of Education eller de canadiske/provinsundervisningsministerier, og som har undervisning af studerende som deres primære område. I USA omfatter sådanne sammenslutninger: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Dokumenter, der er dateret inden for de sidste seks måneder, anses for at være aktuelle.