Adobe logo

Student teacher eligibility

Õpilase allahindluse saamiseks peate olema vähemalt 13-aastane ja olema registreeritud ühte järgmistest.

  • Ülikool või kolledž – akrediteeritud avalik või erasektorisse kuuluv ülikool või kolledž (sh rahvakõrgkool, kaheaastane kolledž, kutsekool), mis väljastab kraade, milleks on nõutud vähemalt kaheaastase täisajaga õppe ekvivalent*
  • Põhi- või keskkool – akrediteeritud avalik või erasektorisse kuuluv põhi- või keskkool, kus toimub täisajaga õpe*
  • Kodukool – määratletud riigi koduõppe määrustega

Mis on tingimustele vastavuse tõend?

Kasutage kooli väljastatud meiliaadressi: kui esitate ostmisel kooli väljastatud meiliaadressi, saate kohe kinnituse. (Kooli meiliaadressis võib olla .edu, .k12 või muu haridusasutuste meilidomeen.) Kui teil pole kooli väljastatud meiliaadressi või teie meiliaadressi ei saa kinnitada, võidakse nõuda pärast ostu tingimustele vastavuse kinnitamiseks lisatõendit.

 

Õpilased ja õpetajad akrediteeritud koolides

Tingimustele vastavuse tõend peab olema asutuse väljastatud dokument, mis sisaldab teie nime, asutuse nime ja kuupäeva. Registreeringu tõend on näiteks:

  • õpilaspilet;
  • hinneteleht;
  • ärakiri;
  • õppemaksuarve või väljavõte.

Koduõppel õpilased†

Tingimustele vastavuse tõend on näiteks:

  • koduõppe avalduse kuupäevaga koopia;
  • kodukoolide liidu (nt Home School Legal Defense Association) kehtiv liikmesuse tunnistus;
  • poolelioleva kooliaasta õppekava kuupäevaga ostutõend.

 

* Akrediteeritud koolid on koolid, mis on saanud heakskiidu Ameerika Ühendriikide haridusministeeriumi / riikliku haridusnõukogu või Kanada/provintside haridusministeeriumite tunnustusega ühingult ja kelle põhitegevus on õpilaste õpetamine. Ameerika Ühendriikides on sellised ühendused näiteks Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Kehtivaks loetakse viimase kuue kuu jooksul väljastatud dokumente.

*Accredited schools are those that are approved by an association recognized by the U.S. Department of Education/State Board of Education or the Canadian/Provincial Ministries of Education and that teach students as their primary focus. In the U.S., such associations include: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

 

† Documents dated within the last six months are considered current.