Les det tekniske dokumentet: Expanding the Creative Workflow.

Fyll ut dette skjemaet for å få det tekniske dokumentet.

Adobe Cloud Documents: Expanding the Creative Workflow dokumenterer ytelses- og produktivitetsgevinsten som er knyttet til bruken av nettskydokumenter sammenlignet med mer konvensjonelle måter å samarbeide og arbeide med filer på.

 

I dette tekniske dokumentet får du vite

  • hvorfor arbeidsflyter med nettskydokumenter er betraktelig raskere enn arbeidsflyter som bruker lokal lagring
  • hvordan bruk av nettskydokumenter på mobilenheter får fart på de kreative arbeidsflytene i miljøer med ulike typer enheter
  • hvordan nettskydokumenter kan gi større tidsbesparelser etter hvert som arbeidsgruppene vokser