Adobe Document Cloud

Panatilihing tuloy-tuloy ang negosyo.

Panatilihing tuloy-tuloy ang negosyo.

Binuo ang Acrobat Sign at Adobe Acrobat para tulungan ang mga negosyo, anuman ang laki, na manatiling matatag. Kaya magagawa mong pangasiwaan ang hindi inaasahan, samantalahin ang bawat pagkakataon, at pataasin ang bottom line mo.

Ipamalas ang flexibility ng negosyo.

Wala nang “karaniwan” na araw ngayon. Tinutulungan ng mga flexible na tool sa Acrobat at Acrobat Sign ang negosyo mo na umunlad. Gayunpaman, nagbabago ang mga pangangailangan — mula sa remote na onboarding ng mga empleyado hanggang sa pagbibigay-daan sa mga customer na mag-apply para sa mga loan online — magiging handa ang kumpanya mo.

Binabago ng Adobe ang mga experience ng customer at empleyado.

Anuman ang industriya, binibigyang-daan ng Adobe ang pagtatrabaho, nasaan man. Sa mga pinasimpleng e-signature, workflow, at seguridad, panalo ang lahat.

img
img

HR

Gawing mga ganap na digital na HR experience ang mga kasalukuyang HCM investment.

img

Huwag nang ipagawa sa mga rep mo ang mga gawaing pang-admin, para mapagtuunan nila ang pagbebenta.

img

Alisin ang mga pagkaantala at pahusayin ang mga serbisyo habang tinutugunan ang mahihigpit na kinakailangan sa pagsunod.

img

Maghatid ng mga epektibo at sumusunod na patient solution.

img

Bigyang-daan ang mabibilis at madadaling digital experience sa banking.

img

TSB Bank

Alamin kung paano tinulungan ng mga digital na proseso ang TSB na ilunsad ang COVID-19 loan program nito sa loob ng 36 oras, nang mas maaga sa iba pang bangko.

img

The Global Fund

Tingnan kung paano ginagamit ng Global Fund ang Acrobat Sign para i-automate ang mga workflow ng e-signature para makatipid ng oras at maglitas ng mga buhay.

img

The Global Fund

Tingnan kung paano ginagamit ng Global Fund ang Acrobat Sign para i-automate ang mga workflow ng e-signature para makatipid ng oras at maglitas ng mga buhay.

img

Iowa State University Foundation

Tuklasin kung paano ginawang moderno ng foundation staff ang fundraising experience para sa mga donor gamit ang Acrobat Sign.

img

Iowa State University Foundation

Tuklasin kung paano ginawang moderno ng foundation staff ang fundraising experience para sa mga donor gamit ang Acrobat Sign.

Makatipid ng oras. Makatipid ng pera. Makatipid ng mga resource.

Alamin kung paano nakakatipid ang mga kumpanya ng anim na dolyar at 1.5 oras kada dokumento gamit ang Acrobat Sign — mahigit $6.8 milyon na matitipid iyon sa loob ng tatlong taon.*

* “The Total Economic Impact ng Acrobat Sign,” isang kinomisyong pag-aaral na isinagawa ng Forrester Consulting sa ngalan ng Adobe, Agosto 2019.

img

Magagamit ang Acrobat at Acrobat Sign sa mga tool na ginagamit na ng mga departamento mo.

Magagamit ang Acrobat at Acrobat Sign sa mga tool na ginagamit na ng mga departamento mo.

img
img
img

para sa negosyo

Pabilisin ang mga workflow gamit ang mga legal at pinagkakatiwalaang e-signature.

img
img

para sa negosyo

Panatilihing tuloy-tuloy ang paggawa gamit ang kumpletong PDF solution.