Wyostrzanie zdjęć i poprawianie ekspozycji za pomocą histogramu

Naucz się zmniejszać szum i zwiększać szczegółowość za pomocą histogramów w aparacie i oprogramowaniu do edycji zdjęć. 

Osoba edytująca zdjęcie krajobrazu za pomocą narzędzia histogramu

Co to jest histogram?

Histogram to wykres słupkowy, którego wartości odzwierciedlają częstotliwość poszczególnych odcieni. Służy on do pomiaru jasności obrazu. Wartości na osi poziomej zmieniają się od czystej czerni po lewej stronie histogramu przez cienie, półcienie i obszary oświetlone do najjaśniejszej bieli po prawej stronie. Oś pionowa przedstawia częstotliwość (intensywność) poszczególnych odcieni. Szczyty oznaczają wysoką częstotliwość, a doliny — niską. W większości aparatów cyfrowych znajduje się zarówno histogram jasności (mierzący jasność całkowitą), jak i histogram kolorów (mierzący intensywność odcieni koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego). W programie Adobe Photoshop Lightroom jasność i kolory są wyświetlane na jednym histogramie.

Do czego przydaje się histogram w aparacie

Sprawdzanie histogramu na ekranie LCD aparatu cyfrowego

W trakcie sesji możesz sprawdzać histogram na ekranie LCD aparatu lub w wizjerze. Jeśli ze zdziwieniem odkryjesz jedną z poniższych sytuacji, wprowadź odpowiednie korekty:

 

Przesunięcie na lewo
Jeśli widzisz, że odcienie o wysokiej częstotliwości (szczyty) znajdują się po lewej stronie histogramu, oznacza to, że czernie są przycinane, a aparat nie rejestruje wszystkich szczegółów cieni, które by mógł. Być może uzyskanie obrazu o tak niskiej tonacji jest zamierzone, ale jeśli nie, możesz dostarczyć więcej światła, wydłużając czas otwarcia migawki, poszerzając przysłonę lub zwiększając wartość ISO (czułość na światło) aparatu. Każda z tych poprawek może spowodować pogorszenie jakości obrazu. Wprowadzając drobne korekty wszystkich trzech parametrów, możesz uzyskać pożądaną kombinację jasności i ostrości.

 

Przesunięcie na prawo
W przypadku obrazu o wysokiej tonacji można spodziewać się, że szczyty będą po prawej stronie histogramu. Jeśli jednak te szczyty są odcięte przy prawej krawędzi, obraz może być prześwietlony, co oznacza zanik szczegółów obszarów oświetlonych. W takiej sytuacji ustaw krótszą ekspozycję, zwęź przysłonę lub zmniejsz wartość ISO, ograniczając w ten sposób ilość światła rejestrowanego przez aparat.

 

Histogram skoncentrowany
Jeśli wszystkie odcienie mieszczą się na jednym obszarze histogramu, a po drugiej stronie jest dużo miejsca, może to oznaczać zbyt niski kontrast. Fotografując w kontrolowanym środowisku, możesz zwiększyć ilość światła, aby zintensyfikować obszary oświetlone i pogłębić cienie. Gdy nie masz kontroli nad środowiskiem, spróbuj inaczej wykadrować zdjęcie, tak aby zawierało kontrastowe elementy, lub zaplanuj korekcję kontrastu na etapie przetwarzania końcowego.

Trzy aparaty cyfrowe wyświetlające ten sam obraz sfotografowany w innym oświetleniu

Fotografowanie do plików Raw w celu uzyskania maksymalnego zakresu opcji edycji

Należy pamiętać, że nie istnieje jeden prawidłowy kształt histogramu. Gdy zmieniają się obiekty i warunki oświetlenia, ulega również zmianie histogram z zapisanymi informacjami. Fotografowanie w nieskompresowanym formacie Raw pozwala zachować wszystkie informacje rejestrowane przez aparat. Na etapie przetwarzania końcowego możesz wówczas zadecydować, które z nich zatrzymać, a które odrzucić. Aby uniknąć utraty szczegółów cieni i obszarów oświetlonych, eksperymentuj z histogramem.

 

Do czego przydaje się histogram na etapie przetwarzania końcowego

W programie Lightroom histogram znajduje się w górnej części panelu po prawej stronie. Jeśli przycięte są cienie, szary trójkąt w lewym górnym rogu histogramu zmienia kolor na biały. Aby wyświetlić przycięcie cieni, kliknij ten trójkąt lub naciśnij klawisz J. Przycięte cienie zmienią kolor na niebieski i będzie można zobaczyć je na zdjęciu.

 

Jeśli przycięte są obszary oświetlone, trójkąt w prawym górnym rogu histogramu zmienia kolor na biały. Aby wyświetlić utracone szczegóły obszarów oświetlonych, które zostaną pokolorowane na czerwono, kliknij ten trójkąt lub naciśnij klawisz J. W zależności od sytuacji możesz odpowiednio skorygować ekspozycję lub kontrast. Przesuwanie suwaków powoduje zmiany na histogramie. Możesz również kliknąć sam histogram i przesuwać w lewo lub w prawo, co spowoduje odpowiednią zmianę położenia suwaków.

 

Jeśli wszystkie częstotliwości są zgromadzone na środku histogramu, a na brzegach znajduje się puste miejsce, być może na zdjęciu brakuje kontrastu. Aby rozwiązać ten problem, zwiększ głębię półcieni oraz zakres dynamiczny obrazu, przesuwając suwak Kontrast w prawo. Zakres dynamiczny zdjęcia możesz również zwiększyć za pomocą drobnych korekt suwakami Przejrzystość i Wyostrzanie.

Korygowanie jasności obrazu w programie Lightroom

Sposób korygowania jasności w programie Lightroom CC

Obejrzyj ten samouczek wideo dotyczący automatycznej i ręcznej korekcji jasności.

Korzystanie z ostrzeżeń o przycięciu obszarów oświetlonych i cieni w programie Lightroom

Eksperymentuj z ostrzeżeniami o przycięciu obszarów oświetlonych i cieni w programie Lightroom.

Ten krótki film przygotowany przez Julieanne Kost, specjalistę ds. promocji programów Photoshop i Lightroom w firmie Adobe, zawiera wskazówki i wskazuje skróty umożliwiające zwiększenie zakresu dynamicznego zdjęć do maksimum. 

Sprawdzanie histogramu przed wydrukiem

Czasami zdjęcie wygląda idealnie na ekranie, ale po wydrukowaniu widać na nim przycięcie czerni i bieli. Fotograficy potrafią doskonale wykorzystać czystą czerń, ale brak obszarów oświetlonych może bardzo rozpraszać uwagę, ponieważ niezadrukowane atramentem miejsca na papierze przyciągają wzrok. „Mówię moim studentom, że jeśli mają zamiar drukować, zawsze powinni najpierw spojrzeć na histogram” — mówi fotograf i wykładowca Tina Tryforos. „Następnie muszą dostosować suwaki po prawej i po lewej stronie, aby uzyskać na wydruku pełen zakres odcieni”.

 

Jeśli po wydrukowaniu kolory na zdjęciu znacząco odbiegają od oczekiwanych, może być konieczna kalibracja monitora. W systemach macOS i Windows są dostępne narzędzia do kalibracji kolorów, ale naprawdę precyzyjna kalibracja wymaga użycia kolorymetru. Urządzenia te mierzą kolory na ekranie zgodnie z branżowymi standardami kolorów i tworzą unikatowy profil kolorów dla monitora.

 

Mając dokładny profil kolorów i zrównoważony histogram, możesz uchwycić cały zakres dynamiczny zdjęć. Podczas drukowania unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek, a udostępniając obrazy online, będziesz mieć pewność, że zostały zachowane szczegóły cieni i obszarów oświetlonych. A traktując histogram jak obowiązkową część procesu fotografowania, uzyskasz lepsze obrazy, zanim jeszcze nawet zaczniesz edycję. 

Współautorzy

Więcej możliwości dzięki programowi Adobe Photoshop Lightroom

W prosty sposób edytuj zdjęcia pomocą ustawień predefiniowanych programu Lightroom i funkcji wielokrotnej rozdzielczości. Łatwo udostępniaj zdjęcia z dowolnego urządzenia oraz korzystaj z projektów z dowolnego miejsca dzięki przestrzeni dyskowej w chmurze do zarządzania zdjęciami.

Inne przydatne informacje

fotografia-krajobrazowa

Tworzenie wspaniałego zdjęcia krajobrazu
Dowiedz się, jak robić artystyczne zdjęcia malowniczych widoków, korzystając ze wskazówek dotyczących fotografii krajobrazowej.

Baletnice na scenie — fotografia ilustrująca czas otwarcia migawki | Adobe

Omówienie czasu otwarcia migawki

Dowiedz się, w jaki sposób dostosowanie czasu otwarcia migawki może ułatwić uzyskanie czystych zdjęć lub zarejestrowanie chwil wypełnionych ruchem.

Japońskie miasto w nocy — wskazówki na temat fotografii nocnej | Adobe

Fotografia nocna
Słabe światło nie musi oznaczać niskiej jakości. Skorzystaj z tych wskazówek, aby robić udane zdjęcia nocne.

Zdjęcie portretowe kobiety z piegami na czarnym tle

Tworzenie wspaniałych zdjęć portretowych

Zbliż się o krok do doskonałych portretów, korzystając z wskazówek i porad zawodowych fotografów.

Lightroom

Plan usługi Lightroom

Edytuj, porządkuj, przechowuj i udostępniaj zdjęcia z dowolnego miejsca.
7 dni bez opłat, a później 12,29 €/mies.

Lightroom
Photoshop

Fotografia

Uzyskaj programy Lightroom, Lightroom Classic i Photoshop, a także 20 GB przestrzeni dyskowej w chmurze. Przez 7 dni za darmo, a następnie 12,29 €/mies.

Lightroom

Wszystkie aplikacje

Uzyskaj komplet ponad 20 programów i aplikacji mobilnych do pracy kreatywnej.
7 dni bez opłat, a później 68,68 €/mies.