Pełniej wykorzystaj możliwości podpisów elektronicznych dzięki usłudze Acrobat Sign.

Przeglądaj poniżej wskazówki, samouczki i inne informacje, aby zobaczyć, jak w możliwie najszerszym zakresie wykorzystać podpisy elektroniczne w usłudze Acrobat Sign.

Z podpisami elektronicznymi w usłudze Acrobat Sign można robić wiele. Dowiedz się, jak.

Tworzenie formularza online

Łatwo przekształcaj dowolne pliki PDF i inne dokumenty w formularze online, używając funkcji formularzy internetowych.

Podpisywanie pliku PDF za pomocą podpisu cyfrowego

W sześciu prostych krokach możesz utworzyć, zastosować, podejrzeć i uwierzytelnić podpis dla pliku PDF.

Tworzenie podpisu elektronicznego

Zapomnij o papierze. Podpisuj dokumenty szybciej i wydajniej, używając podpisów elektronicznych.

Podpisywanie dokumentu programu Microsoft Word

Usługa Acrobat Sign i program Microsoft Word doskonale się rozumieją. Dlatego dodawanie podpisu elektronicznego do dokumentu programu Word jest łatwe.

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to wiążący prawnie sposób podpisywania dokumentów cyfrowych. Może zastąpić odręczne podpisy w praktycznie każdym procesie.

Co to jest podpis cyfrowy bazujący na certyfikacie?

Podpis cyfrowy bazujący na certyfikacie to specyficzny rodzaj podpisu elektronicznego, który jest zgodny z najbardziej rygorystycznymi przepisami.

Tworzenie umów online

Przekazuj umowy i zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne za pomocą usługi Acrobat Pro. Szybko, łatwo i zgodnie z prawem.

Bezpieczeństwo i elastyczność

Nasze podpisy elektroniczne bazujące na usłudze Acrobat Sign spełniają najbardziej restrykcyjne regulacje dotyczące zgodności i wymagania w zakresie bezpieczeństwa z całego świata.

Przenoszenie formularzy do Internetu za pomocą usługi Acrobat Sign

Przekształcaj pliki PDF i dokumenty w formularze online do różnych zastosowań biznesowych i czyń je łatwo dostępnymi dla wszystkich, którzy ich potrzebują.

Odkrywaj dalej. Skorzystaj z tych zasobów dodatkowych.