KREATIVNÍ GENERATIVNÍ UMĚLÁ INTELIGENCE

Generativní umělá inteligence vs. jiné typy umělé inteligence

Seznamte se s různými typy umělé inteligence (AI), porovnejte si je s generativní umělou inteligencí a zjistěte, jak Adobe využívá generativní umělou inteligenci v aplikacích Adobe Creative Cloud.

Umělá inteligence odjakživa fascinuje lidstvo

Umělá inteligence se objevuje v mytologii a beletrii už stovky let. Vždycky nás fascinovala myšlenka inteligentních strojů vytvořených lidmi, počínaje Talem, obrovským bronzovým automatem (samočinným strojem), který v řecké mytologii chránil ostrov Krétu, až po počítač HAL řídící vesmírnou loď ve filmu 2001: Vesmírná odysea.

 

Nyní je technologie AI součástí našeho každodenního života – analyzuje data, vytváří předpovědi a zvyšuje produktivitu práce. Nejnověji nám v podobě generativní umělé inteligence pomáhá tvořit umění.

Co je to umělá inteligence?

Umělá inteligence je simulace lidské inteligence strojem. Navzdory dávným mytologiím a staletím snah o stvoření strojů, které by se chovaly jako lidské bytosti, se první skutečný příklad strojového učení objevil až v roce 1951, kdy se šachový program na univerzitě v Manchesteru naučil hrát natolik dobře, že porážel lidi. Jednalo se o nejstarší formu herní umělé inteligence.

 

Dnes je umělá inteligence všudypřítomná, zejména v telefonech a mobilních aplikacích, kde plní běžné úkoly, jako je rozpoznávání obličeje nebo řeči, filtrování spamu, návrhy gramatiky a překlady.

Tři typy umělé inteligence

Neexistuje jediný typ umělé inteligence, který by zvládal vše. Stejně jako používáme různé počítačové programy pro zpracování textu, účetnictví a digitální grafiku, existují různé typy umělé inteligence, které pracují různým způsobem pro dosažení různých cílů. Typy umělé inteligence, se kterými se setkáváte, se dělí do tří základních kategorií.

Úzká umělá inteligence

Tento typ umělé inteligence vykonává úzce vymezené úlohy a dále se neučí. Mezi formy úzké umělé inteligence patří rozpoznávání obrazu, procesory přirozeného jazyka a generátory obrázků. Příklady úzké umělé inteligence jsou hlasoví asistenti jako Siri, Asistent Google a Alexa. Dokážou porozumět hlasovým příkazům a reagovat na ně, ale nedokážou například stanovit přesnou lékařskou diagnózu.

Reaktivní stroje

Jak napovídá jejich název, tyto stroje umí pouze reagovat na podněty, jako je pohyb šachové figurky na virtuální šachovnici. Nevytvářejí si paměť, ze které by se mohly v budoucnu učit, jako stroje s omezenou pamětí, přesto jsou užitečnou součástí digitálního prostředí. Příkladem reaktivních strojů jsou spamové filtry a doporučovací systémy, které si všímají vašeho chování a navrhují, co byste měli sledovat příště nebo co byste si mohli koupit.

Umělá inteligence s omezenou pamětí

Dalším stupněm ve vývoji umělé inteligence je umělá inteligence s omezenou pamětí, která dokáže ukládat znalosti, učit se z nich a na základě tohoto učení provádět nové úlohy. Tento typ umělé inteligence je vhodný k vytváření předpovědí. Používá se k předpovídání budoucích trendů v řadě oblastí, od financí až po počasí. V současnosti se jedná o nejčastěji používaný typ umělé inteligence, který se objevuje v chatbotech a samořídících automobilech.

Budova pokrytá rostlinami

Do které kategorie patří generativní umělá inteligence?

Generativní umělá inteligence je podmnožinou úzké umělé inteligence, která ale nabízí širokou škálu možností pro tvůrce všech druhů obsahu. Je trénovaná na obrovských datových sadách, rozpoznává v datech vzorce a vyvozuje závěry z toho, co se naučila. Následně dokáže přijmout textové zadání a pomocí strojového učení vytvořit nové vzorce a nový obsah.

 

Jedním z důvodů, proč generativní umělá inteligence vzbuzuje takové nadšení, je snadnost jejího používání. Stačí zadat jednoduchý pokyn do textového pole a téměř okamžitě získáte výsledky. Navíc existuje mnoho způsobů, jak může generativní umělá inteligence pomoci s velkými i malými úlohami.

 

Weboví vývojáři ji používají k opravě chyb v počítačovém kódu. Firmy ji používají jako chatboty v rámci služeb zákazníkům. Vědci ji používají pro diagnostiku a výzkum. Učitelé, spisovatelé, umělci a hudebníci ji používají k brainstormingu a rychlému vyzkoušení nových nápadů.

Typy generativní umělé inteligence

Stejně jako jsou jiné podskupiny umělé inteligence vytvořeny pro specifické účely, také generativní umělá inteligence zahrnuje různé typy modelů vytvořených za účelem tvorby různých typů obsahu.

Generování textu

Generování textu je pravděpodobně nejznámější formou umělé inteligence. Populárními se staly zejména modely chatbotů s umělou inteligencí, které jsou pravidelně zmiňovány v médiích. Lidé tyto generátory textu používají k nejrůznějším účelům, od korektur přes psaní dotazníků až po tvorbu kódu.

Generování obrázků

Generátory založené na umělé inteligenci, jako je Adobe Firefly, dokáží přetavit textové zadání v obrázek. Mají širokou škálu využití pro umělce, tvůrce obsahu i marketéry. Generátory obrázků, vytrénované na stovkách milionů obrázků a popisků, umožňují komukoli popsat kýžený výsledek, a poté rychle vygenerují nový obrázek na základě textového zadání.

 

Umělci a designéři můžou tuto technologii využívat k brainstormingu a zkoušení nových nápadů, aniž by museli věnovat hodiny každé verzi. Marketéři a nezávislí tvůrci obsahu můžou rychle vytvářet krásné obrázky, i když nemají zkušenosti s uměleckou tvorbou.

Generování hudby a zvuku

Podobně jako jsou generátory obrázků trénovány na rozsáhlých datových sadách obrázků, jsou generátory hudby trénovány na hudbě a jejích metadatech. Dokážou rozeznávat vzorce v hudebních žánrech a tvorbě konkrétních umělců a na základě těchto charakteristik vytvářet novou hudbu.

Generování videa

Tato forma generativní umělé inteligence kombinuje všechny tři formy: generování textu, zvuku i obrazu. Tyto modely, které jsou trénovány pomocí dat zahrnujících zvuk, video a text, můžou tvůrcům videa ušetřit čas při úpravách, přidávání titulků, změně velikosti pro různé výstupy a dokonce i při generování nového videoobsahu na základě textových pokynů.

Klokan, který skáče s padákem

Zadání pro převod textu na obrázek: ultra hd, klokan, který skáče s padákem

Adobe a budoucnost generativní umělé inteligence

V současné době můžete Adobe Firefly používat jako generátor obrázků k přeměně textu na obrázky, tvorbě textových efektů, přidávání nebo odebírání prvků ve vlastních obrázcích a vytváření nových barevných variací vektorové grafiky. Technologie Firefly je však také integrována v aplikacích Adobe Creative Cloud, jako jsou Photoshop a Illustrator, což dává tvůrcům možnost rychle transformovat obrázky a pak použít přesné nástroje, které jsou k dispozici již léta, aby vygenerovaný obsah vyladili podle svých představ.

 

Brzy budete moct generovat vlastní vektory, štětce a textury textovými pokyny, měnit počasí ve videu několika slovy nebo proměnit 3D návrh ve fotorealistický obrázek. Díky stávajícím a budoucím funkcím budou moci tvůrci všech zaměření rozvinout svou přirozenou kreativitu a ztvárnit jakoukoli vizi.

Sdílejte tento článek

Představujeme Adobe Firefly

Revoluční možnosti generativní umělé inteligence přicházejí do vašich oblíbených produktů Adobe.

Mohlo by vás také zajímat

Nejlepší pokyny pro generování obrazového obsahu umělou inteligencí
Editor fotografií využívající umělou inteligenci
Generátor obrazů založený na umělé inteligenci
Generativní umělá inteligence mění kreativní práci