KREATIVNÍ GENERATIVNÍ UMĚLÁ INTELIGENCE

Co je generativní umělá inteligence a jak funguje?

O generativní umělé inteligenci se v poslední době všude hodně mluví a píše a není to jen nějaká nafouknutá bublina. Tato nová technologie se pravděpodobně brzy stane součástí vašeho života – nebo možná už stala.

Během posledního roku upoutala generativní umělá inteligence pozornost celého světa. Tento výkonný typ umělé inteligence (AI) dokáže vytvářet nový obsah na základě vzorců, které se naučí ze stávajících dat. Tato data se liší, ale můžou mezi ně patřit fotky, písně, psané texty a další obsah. Generativní umělá inteligence dokáže vytvářet fantastické obrázky, psát poezii nebo počítačový kód, nebo dokonce vyprodukovat rapovou skladbu, kterou nerozeznáte od lidské tvorby.

 

Generativní umělá inteligence se brzy stane podobně běžnou součástí našich životů jako chytré telefony. Přesto je pro mnoho lidí generativní umělá inteligence záhadou. Pojďme se podívat, co generativní umělá inteligence je a co není, a vysvětlit si, jak by mohla změnit naše pracovní i osobní životy.

Principy generativní umělé inteligence

Generativní umělá inteligence může někomu připadat jako magie, ale ve skutečnosti jsou za ní složité, propracované technologie. Pokud si ji rozdělíte do jednotlivých součástí, začnete chápat mechanismus, díky kterému tato „magie“ může fungovat.

Definice generativní umělé inteligence

Klíč k pochopení, proč je generativní umělá inteligence tak zásadním fenoménem, se nachází v jejím názvu. Jde o umělou inteligenci, která dokáže generovat nový obsah, který dříve neexistoval.

 

Generativní umělá inteligence neprovádí jen analýzy existujících dat – dokáže vytvářet nový obsah. Představte si, že požádáte chatbota založeného na generativní umělé inteligenci (jako je třeba ChatGPT), aby navrhl slogan pro vaši novou kavárnu. Chatbot během několika sekund načte spoustu sloganů o kávě a kavárnách z posledních desetiletí a uvaří vám (promiňte tu slovní hříčku) nový slogan: „Zvedněte si náladu pěkně doušek po doušku.“ To vůbec není špatný začátek vymýšlení sloganu.

 

Možnosti generativní umělé inteligence jsou ale daleko širší než hraní se slovy. Dokáže analyzovat miliony řádků DNA a vytvořit zcela nové bílkoviny. Doktoři využívají generativní umělou inteligenci také k vylepšení léčby rakoviny, kdy pomáhá přesněji určit tvar nádoru, který má být cílem pro ozařování. Aplikace založené na generativní umělé inteligenci, jako je Adobe Firefly, pomáhají umělcům s tím, aby se kreativně realizovali nebo vytvářeli komerční práce.

vysoce detailní malý ptáček na dlážděné ulici s palmami

Pokyn: vysoce detailní malý ptáček na dlážděné ulici s palmami

Umělá inteligence vs. generativní umělá inteligence

Umělá inteligence je přesně to, co si myslíte – stroje, které při provádění úkolů napodobují lidskou inteligenci. Mezi běžné příklady patří hlasoví asistenti, jako jsou Siri a Alexa, a chatboti zákaznických služeb – setkáte se s nimi třeba tehdy, když se v internetovém obchodě ptáte na nedoručený balíček.

 

Umělá inteligence bez přívlastku generativní je bezpochyby užitečná, ale generativní umělá inteligence je průlomová. Zatím jsme jen začali objevovat, jak a kde nám pomůže dosahovat výsledků, které by jinak zabraly mnohem více času, nebo nebyly vůbec možné.

Proč je generativní inteligence tak inteligentní

Počítačové aplikace v minulosti nedokázaly provádět úkoly, pokud jim lidé napřed nedali explicitní instrukce, jak daný úkol provést. Těmto instrukcím se říká „programování“. Sofistikované programování sice dokáže přinést působivé výsledky, ale tradiční počítačová aplikace nedokáže udělat něco, co lidé nezahrnuli do jejího naprogramování.

 

Systémy generativní umělé inteligence jsou flexibilnější, protože využívají strojové učení, které se obejde bez explicitního programování. Lidé místo toho poskytnou počítačům přístup k velkým objemům dat. Počítače se samy trénují, aby v těchto datech dokázaly rozpoznat vzorce a – což je ještě důležitější – dokázaly z naučených věcí vyvodit závěry. (To je to „učení“ v rámci pojmu „strojové učení“.) Důležitá je při tom velikost a kvalita datové sady. Umělá inteligence může být úspěšná jenom tehdy, když má dobrá trénovací data.

 

Odpověď na otázku „Jak generativní umělá inteligence funguje?“ je složitá a podrobně tomu porozumět vyžaduje určité úsilí. Na generativní umělé inteligenci je ale krásné to, že její výhody můžete využívat, i když nerozumíte každému detailu jejího fungování. Můžete si jednoduše najít aplikaci, jako je Firefly, napsat, co byste chtěli vidět – třeba „tři labradoodlí štěňata běhají po trávě“ – a už jste uživatelem generativní umělé inteligence. Nepotřebujete vysokoškolský titul z programování.

tři labradoodlí štěňata běhají po trávě

Pokyn: tři labradoodlí štěňata běhají po trávě

Využití generativní umělé inteligence

Umělá inteligence nám přinesla virtuální asistentky a asistenty. Generativní umělá inteligence poskytuje virtuální expertky a experty (s určitými omezeními, která probereme později).

Generativní umělá inteligence a firmy

Generativní umělá inteligence může být pro organizaci přínosná tak, že optimalizuje možnosti práce s interními daty a informacemi. Generativní umělá inteligence má například potenciál umožnit stratégům v módní firmě, aby prohledávali firemní inventární záznamy tak, že budou klást otázky typu: „Prodali jsme minulé léto více kraťasů, nebo kalhot?“ Takovéto poznatky můžou urychlit rozhodování a vývoj strategie.

Generativní umělá inteligence a jednotlivci

Jednotlivci už generativní umělou inteligenci využívají k získávání odpovědí na obecné otázky a provádění výzkumu. (Upozorňujeme, že u odpovědí a výzkumu je nutné, aby si člověk ověřoval fakta. Více o tomto problému a dalších nevýhodách najdete níže v oddílu „Omezení a problémy generativní umělé inteligence“.)

 

Populární je také grafická tvorba pomocí generativní umělé inteligence. Můžete rychle testovat koncepty, sestavovat moodboardy a vysnít si neuvěřitelné scény zadáním několika běžných slov. I to ale může být problematické, protože mnohé grafické generátory založené na umělé inteligenci se trénují na obrazových souborech chráněných autorskými právy.

 

Jak obavám ohledně autorských práv předejít? Společnost Adobe ve snaze vyřešit tento problém trénovala Firefly na licencovaných obrazových souborech ze služby Adobe Stock společně s díly s otevřenou licencí a volnými díly, u kterých už autorská práva vypršela. Aplikace Firefly je určená i ke komerčnímu využití a může vám otevřít vrátka k mnoha dalším oblastem, jako jsou komerční umění, design, hry, virtuální prostředí a další.

interiérový design, perspektivní pohled na obývací pokoj a kuchyni s ostrůvkem, velká okna s přirozeným světlem, světlé barvy, vegetace, moderní nábytek, střešní okno, moderní minimalistický design

Pokyn: interiérový design, perspektivní pohled na obývací pokoj a kuchyni s ostrůvkem, velká okna s přirozeným světlem, světlé barvy, vegetace, moderní nábytek, střešní okno, moderní minimalistický design

Výhody generativní umělé inteligence

Generativní umělá inteligence dokáže porozumět velkým objemům složitých dat mnohem rychleji, než by to dokázali lidé. Tento fakt stojí za dvěma klíčovými potenciálními výhodami generativní umělé inteligence:


1. Vyšší produktivita

2. Vyšší efektivita

Představte si, že pracujete ve firmě, která své informace ukládá ve formě psaných zpráv, tabulek, relačních databází a grafů. Generativní umělou inteligenci můžete využít k analýze všech těchto zdrojů, jejich propojení a získání odpovědí na otázky. Umělá inteligence se dokonce může podělit i o doporučení založená na syntéze informací.

 

Vylepšení produktivity a efektivity se dají očekávat v mnoha oborech. Pokud jste marketingovým manažerem v malé firmě, může vám generativní umělá inteligence pomoct rychle změnit velikost a formát online reklamy tak, aby odpovídala specifikům všech míst, kde se objeví. Pak můžete za pomoci generativní umělé inteligence vytvořit výkaz o úspěšnosti jednotlivých formátů, který vám pomůže rozpoznat trendy a příležitosti pro příští marketingovou vlnu.

 

Existuje i třetí klíčová potenciální výhoda generativní umělé inteligence:

3. Podpora kreativity

Lidé dokážou být obrovsky kreativní sami o sobě. Ale i ti nejlepší z nás se někdy můžou zaseknout v ověřených postupech. Grafičtí designéři můžou například využít umělou inteligenci jako pomocníka se zkoušením spontánních nápadů. Dokáže vyprodukovat neotřelé nápady, které vás můžou postrčit do nových směrů, podobně jako kaleidoskop dokáže osvěžit známý pohled. V těchto případech není umělá inteligence ani tak virtuálním expertem, jako spíš kreativním kopilotem.

Omezení a problémy generativní umělé inteligence

Možnosti generativní umělé inteligence jsou tak ohromující, až člověk snadno přehlédne její omezení. Tady je několik problémů, které je třeba mít na paměti.

Umělá inteligence nemá vždy pravdu

Jak jsme zmínili v oddílu „Využití generativní umělé inteligence“, nástroje generativní umělé inteligence, jako je ChatGPT, nejsou vždy fakticky přesné. Možná přijde doba, kdy vyladěné datové sady a algoritmy toto riziko zredukují, ale prozatím musíme být skeptičtí ohledně toho, co se nám nabídne k přečtení. Ověřte si informace tím, že je porovnáte s důvěryhodným zdrojem.

Předsudky se můžou vyskytnout kdekoli

Ověřování fakt je relativně snadné. Odblokovat z výsledků generativní umělé inteligence společenské předsudky, například ohledně pohlaví nebo rasy, je složitější. Přesto je to také nezbytné. Pokud chtějí lidé zodpovědní za generativní umělou inteligenci v jejích výsledcích zabránit společenským předsudkům, musí předsudky identifikovat a snažit se jim vyhnout, a to od fáze návrhu přes vývoj až po nasazení a průběžný dohled.

 

V boji proti předsudkům můžou pomáhat i sami uživatelé. Řekněme, že grafickému generátoru založenému na umělé inteligenci zadáte textový pokyn „vědec v laboratorním plášti držící zkumavku“. Zobrazuje se ve výsledcích jen jeden typ osoby bez ohledu na to, kolikrát kliknete na tlačítko Generovat? Můžete o tomto hluchém místě poslat zprávu tvůrcům generátoru a pak svůj textový pokyn upřesnit, aby vyprodukoval rozmanitější výsledky.

vědec v laboratorním plášti držící zkumavku

Pokyn: vědec v laboratorním plášti držící zkumavku

Generativní umělá inteligence může spotřebovávat spoustu energie

Firmy vyvíjející nástroje generativní umělé inteligence by také měly brát v potaz energii, která je potřeba k trénování a provozu těchto nástrojů. Tento obor si začíná uvědomovat potřebu redukovat svou uhlíkovou stopu, ale čeká jej ještě dlouhá cesta.

Může nastat problém s právy k duševnímu vlastnictví

Profesionální tvůrci mají oprávněné obavy z narušování autorských práv. Tyto obavy jsou aktuálně řešeny u soudů. Adobe je příkladem společnosti, která se snaží tvůrcům pomáhat. Kromě zodpovědného vývoje generativní umělé inteligence Firefly společnost Adobe také pomáhá vytvářet oborové standardy prostřednictví iniciativy CAI (Content Authenticity Initiative) a pracuje na vývoji univerzálního tagu Do Not Train (Netrénovat), který tvůrcům umožní určit, jestli se modely umělé inteligence můžou trénovat na jejich dílech.

Integrace generativní umělé inteligence do pracovních postupů

Generativní umělá inteligence má rozsáhlé možnosti. Rozsáhlé možnosti ale máte i vy. Hlavní prioritou by pro vás jako jednotlivce mělo být, abyste si zjistili potřebné informace. Před použitím nástroje generativní umělé inteligence si přečtěte jeho zásady ochrany osobních údajů. Pokud se vám nelíbí, je lepší se danému nástroji vyhnout. Po registraci si dobře rozmyslete, než do jakéhokoli nástroje generativní umělé inteligence zadáte osobní údaje. Pokud chcete, aby něco zůstalo důvěrné, nesdělujte to žádnému nástroji. Pokud výsledky míníte využít komerčně, ujistěte se, jestli je nástroj nastaven tak, aby předcházel narušování autorských práv. Firmy využívající generativní umělou inteligenci by měly generované výsledky vždy kontrolovat z hlediska přesnosti a potenciálního šíření předsudků nebo narušení autorských práv.

 

Pokud budete v tomto směru obezřetní a zároveň si budete udržovat přehled o změnách v příslušné legislativě, jste na nejlepší cestě k tomu, aby se vaše firma vyhnula možnému poškození reputace a právním následkům plynoucím z používání umělé inteligence. Tvorbu konceptů a strategií by měli řídit lidé. Pamatujte, že umělá inteligence je jen vaším pomocníkem. Šéfem jste vy.

Přivítejte budoucnost grafiky a designu – generativní umělou inteligenci Adobe Firefly

Generativní umělá inteligence už začala měnit naše životy. Jako virtuální expert může generativní umělá inteligence vylepšit efektivitu a produktivitu v mnoha oborech. Jako partner pro brainstorming může generativní umělá inteligence podpořit naši kreativitu.

 

Tato technologie se vyvíjí tak rychle, že zítřejší generativní umělá inteligence může vypadat velmi odlišně od té dnešní. Pokud budeme tyto nástroje zkoumat se zvědavostí a opatrností, můžeme si užít jejich výhod – a vyhnout se případným nástrahám.

japonská čajová zahrada

Pokyn: japonská čajová zahrada

Máte otázky? My máme odpovědi.

Generativní umělá inteligence je druh umělé inteligence, který se zaměřuje na vytváření neboli produkování nového obsahu (například obrázků, hudby nebo textů) prostřednictvím algoritmů a modelů strojového učení. Generativní umělá inteligence obvykle vyžaduje vstup od uživatele, například textový pokyn, na jehož základě vygeneruje odpovídající výstup, kterým může být například text, obrázek, hudba nebo video.

Generativní umělá inteligence má v praxi mnoho využití, včetně psaní počítačového kódu, vytváření obrázků a videí, sumarizace studií, analyzování prodejních dat a poskytování služeb zákazníkům.

Umělá inteligence je široce definována jako stroje, které při provádění úkolů napodobují lidskou inteligenci. Generativní umělá inteligence se zaměřuje na vytváření neboli produkování nového obsahu (například obrázků, hudby nebo textů) prostřednictvím algoritmů a modelů strojového učení. Generativní umělá inteligence obvykle vyžaduje vstup od uživatele, na jehož základě vygeneruje odpovídající výstup.

Mezi potenciální klíčové výhody umělé inteligence patří vylepšení efektivity, zvýšení produktivity a podpora kreativity. Mezi omezení patří nepřesné informace, šíření předsudků, narušení autorských práv a spotřeba energie.

Firmy i jednotlivci můžou ve svých pracovních postupech hledat místa, kde by jim prospěla lepší efektivita, produktivita nebo kreativita. Firmy by po integraci generativní umělé inteligence měly kontrolovat generované výsledky z hlediska přesnosti a potenciálního šíření předsudků nebo narušení autorských práv. Zároveň by zaměstnancům měly umožnit tvorbu konceptů a strategií. Jednotlivci můžou využít nástroje generativní umělé inteligence k práci i zábavě, ale měli by přitom být opatrní ohledně svých osobních informací.

Sdílejte tento článek

Sněte odvážněji s Adobe Firefly

Dejte volný průchod své představivosti, experimentujte a tvořte pomocí generativní umělé inteligence ve webové aplikaci Firefly. Tato novinka ve službě Creative Cloud je teď k dispozici pro komerční použití.

Mohlo by vás také zajímat

Obrazový obsah generovaný umělou inteligencí pro vývojáře her
Kosmonaut s barevným pozadím vygenerovaný technologií Firefly
Nápady na pokyny pro generování obrazového obsahu umělou inteligencí
Obrázek hradu obklopeného pískem vygenerovaný technologií Firefly