KREATIVNÍ GENERATIVNÍ UMĚLÁ INTELIGENCE

Co je obrazový obsah generovaný umělou inteligencí a jak se vytváří?

Generativní umělá inteligence se rychle stává důležitým nástrojem pro lidi zabývající se obrazovou tvorbou. Čtěte dál a dozvíte se, co je to obrazový obsah generovaný umělou inteligencí, jak se vytváří a jak jej můžete prakticky využít.

Principy generování obrazového obsahu umělou inteligencí

Obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence se za posledních pár let nebývale rozšířily a vylepšily a výsledky jsou až nečekaně detailní a nápadité. Takže si možná kladete otázku: Jak vlastně generování obrazu umělou inteligencí funguje?

Ke generování obrazu umělou inteligencí se využívá generativní umělá inteligence – technologie, která hledá vzorce ve velkých datových sadách a pomocí takto získaných informací vytváří nový obsah. Kromě grafického generátoru založeného na umělé inteligenci, jako je Adobe Firefly, potřebujete už jen nějaký dobrý nápad. Tvůrce napíše podrobný popisný pokyn, na jehož základě nástroj vygeneruje několik variant obrázku.

Tři Eiffelovy věže v poušti s řekou, fotorealismus

Pokyn: Tři Eiffelovy věže v poušti s řekou, fotorealismus

Existuje více druhů generativní umělé inteligence.

 

K psaní textů od poezie po e-maily se využívají velké jazykové modely, které se trénují na textu a pomáhají generovat písemné výstupy. K vytváření ilustrací, maleb, log a dalších grafických děl se využívají difuzní modely, které se trénují na obrázcích a pomáhají vytvářet nejrůznější obrazové výstupy. Mnoho oblíbených nástrojů generativní umělé inteligence používá jeden z těchto modelů.

 

Umělci využívají generativní umělou inteligenci k vytváření široké škály děl, od poezie a povídek až po malby nebo obrázky vypadající jako fotky. Rychlost a flexibilita generativní umělé inteligence umožňují, aby tvůrci rychleji zahájili práci na projektech a také je rychleji dokončili. Otevírá také nejrůznější vzrušující nové způsoby kreativního vyjadřování.

Jak umělá inteligence generuje obrazová díla?

Lidé vytvářejí umělecká díla na základě věcí, které je obklopují – stromů v lese, městských zákoutí, vlastního odrazu v zrcadle. Generativní umělá inteligence také přijímá spoustu informací ve formě slov a obrázků a využívá je k tomu, aby podle pokynů vytvářela obrazová díla.

 

Technologie, která stojí za touto možností, se nazývá neurální síť. Neurální síť je matematický systém – algoritmus – který hledá vzorce ve velkých sadách dat. Když generátoru založenému na umělé inteligenci zadáte pokyn, aby vykreslil strom, využije informace, které se naučil o vzhledu stromů, a vytvoří nový obrázek. Vy jako tvůrce pak svými pokyny můžete tento obrázek dále upravovat – určíte například, že se má vygenerovat růžová jedle nebo strom obsypaný tropickými květy. Tyto nástroje jsou nabité daty, ale jen díky představivosti uživatele lze pomocí umělé inteligence vytvořit umělecké dílo.

růžová jedle
Strom s růžovými květy

Pokyn: (vlevo) růžová jedle; (vpravo) strom obsypaný tropickými květy

Generativní umělá inteligence ve světě umění

Umělci už s různými formami umělé inteligence experimentují celá desetiletí. Použití i dopady této technologie tak začali zkoumat mnohem dříve než široká veřejnost.

Umělkyně Vera Molnár začala experimentovat s využitím prvním programovacích jazyků k produkování náhodně generovaných děl v roce 1968. Je považována za průkopnici generativního umění a její geometrické výtvory najdete ve sbírkách mnoha významných muzeí.

 

Když se posuneme o pár desetiletí dál, najdeme díla generovaná umělou inteligencí třeba v Muzeu moderního umění v New Yorku. V roce 2023 toto muzeum vystavovalo energická, neustále se měnící umělecká díla Refika Anadola na obrovské obrazovce. Jeho abstraktní výtvory byly vytvořeny umělou inteligencí vytrénovanou na dílech ze sbírek tohoto muzea.

 

Díla vytvořená umělou inteligencí byla na prodej v aukčních síních Sotheby’s a vystavovaná na přehlídce Biennale di Venezia. Umělá inteligence byla začleněna do učiva dějin umění na školách, jako jsou Columbia University a Rhode Island School of Design.

 

Toto je jen několik příkladů toho, jak umělá inteligence ovlivnila kreativní práci. Podobně jako jiné technologické pokroky inspirovala umělá inteligence umělce ke zkoumání toho, jak se umění vytváří a co je vlastně definováno jako umění.

 krásná olejomalba v galerii, červené, nefritové, oranžové a zelené ostré linie a prolnuté odstíny

Pokyn: krásná olejomalba v galerii, červené, nefritové, oranžové a zelené ostré linie a prolnuté odstíny

Technologie stojící za uměním generovaným umělou inteligencí

Podobně jako má umělec ve své výbavě mnoho fyzických pomůcek – například barvy, tužky a inkousty – podílí se na tvorbě děl umělou inteligencí několik technologií. Už jsme zmínili velké jazykové modely a difuzní modely. Představíme vám několik dalších technologií, které se používají při generování děl umělou inteligencí.

Modely generativní umělé inteligence

Generativní adversiální sítě (GAN): Síť GAN tvoří soustava dvou neurálních sítí, které jsou vytrénované na stejných datech a pracují společně. Jedna vygeneruje fotorealistický obrázek a druhá se snaží určit, jestli je reálný nebo uměle vytvořený. První síť může například vygenerovat obrázek koně a druhá se snaží určit, jestli jde o fotografii nebo digitální výtvor. To pomáhá k tomu, aby systém vytvářel realističtější obrázky.

 

Variační autoenkodéry (VAE): Variační autoenkodér se skládá ze dvou neurálních sítí pracujících v tandemu, kdy každá má jiný úkol. Jedna je enkodér, který přijímá informace, a druhá je dekodér, který z informací vytváří nový obsah. Podobně jako sítě GAN produkují fotorealistické obrázky.

Techniky generativní umělé inteligence

Obrazová syntéza: Jako obrazovou syntézu označujeme proces vytváření nových obrázků z velkých datových sad jiných obrázků.

 

Kreativní kódování: Jako kreativní kodéři se označují umělci, kteří vytvoří program, jenž následně vygeneruje umělecké dílo. Cílem kreativního kódování je vytvořit co nejoriginálnější výsledek, ne co nejfunkčnější.

Připojte se k revoluci, kterou ve světě umění způsobila generativní umělá inteligence

Nastal čas, abyste všechny své vědomosti zužitkovali a prozkoumali, co vše je možné, když zkombinujete sílu představivosti se schopnostmi generativní umělé inteligence.

Dívka u klavíru vygenerovaná technologií Firefly

Experimentujte s novými uměleckými styly

S generativní umělou inteligencí můžete snadno vystoupit ze své umělecké komfortní zóny. Prozkoumejte nové vzhledy pomocí funkce převodu textu na obraz v rámci Firefly a v nabídce stylů vyzkoušejte různé možnosti, jako jsou steampunk, vrstvený papír nebo tečkování.

Ušetřete čas a vytvořte více děl

Využijte generativní umělou inteligenci k rychlému vytváření ukázek pro klienty nebo referenčních obrázků pro svou uměleckou práci. Nástroje založené na technologii Firefly, jako například Generativní přebarvení a Text na vzor (Beta) v aplikaci Illustrator, umožňují rychle zkoumat různé verze obrázků a vytvářet stylové motivy.

Leták o výstavě ve 4 barvách, oranžové, fialové, modré a růžové, vygenerovaný technologií Firefly
Písmeno P vytvořené technologií Firefly z popcornu

Sdílejte práci s ostatními

Pozvěte kamaráda, aby upravil některé z vašich obrazových děl pomocí funkce Generativní výplň v aplikaci Photoshop. Jde o nástroj využívající technologii Firefly, který umožňuje vybrat libovolnou část obrázku a pomocí jednoduchého textového pokynu ji nahradit. Generativní umělá inteligence vám dá dosud netušené možnosti kreativní spolupráce.

Kreativita pro každého

Generativní umělá inteligence vám dá přístup k novým typům uměleckého vyjádření. Zručný grafický designér využívající umělou inteligenci si tak třeba může vyzkoušet dramatické úpravy fotografií, a i naprostý začátečník může experimentovat s více druhy tvorby pomocí funkce převodu textu na obraz.

Obrázky ženy s barevným kouřovým pozadím vytvořené technologií Firefly

Pusťte se do tvorby s umělou inteligencí


1) Otevřete webovou aplikaci Firefly.

Nejjednodušší způsob, jak začít experimentovat s generativní umělou inteligencí, je využít Adobe Firefly. Pomocí webové aplikace Firefly můžete okamžitě začít vytvářet obrazová díla, přebarvovat své už existující obrázky nebo upravovat fotky. Začněte tak, že přejdete na web Firefly.adobe.com a přihlásíte se. Pokud nemáte účet Adobe ID, můžete si ho zdarma vytvořit tady. Můžete také prozkoumat funkce založené na technologii Firefly v aplikacích, například Generativní výplň v aplikaci Photoshop, Generativní přebarvení nebo Text na vzor (Beta) v aplikaci Illustrator nebo Převod textu na obraz a Textové efekty v aplikaci Adobe Express.


2) Napište pokyn.

Napsání dobrého popisného pokynu je jedním z klíčových kroků při vytváření obrazových děl pomocí generativní umělé inteligence. Použijte přídavná jména, zahrňte názvy uměleckých směrů nebo médií a zkuste také přidat nálady a emoce. Přečtěte si další informace o psaní úspěšných pokynů pro generování obrazových děl umělou inteligencí.


3) Prohlédněte si ukázkové pokyny.

Když v galerii webové aplikace Firefly najedete myší na ukázky vygenerované funkcí převodu textu na obraz, zobrazí se pokyny, na základě kterých byly vytvořeny. Můžete se z nich poučit a využít je při svých experimentech.


4) Upřesněte nastavení.

Prozkoumejte volby, jejichž pomocí můžete ve webové aplikaci Firefly doladit požadovaný výstup. K dispozici jsou různé volby v nabídkách Typ obsahu, Styly, Barva a tón, Osvětlení a Kompozice.


5) Pokračujte v experimentování.

Až si vygenerujete obrázek, zkoušejte, jak by se dal vylepšit. Vytvoření obrázku pomocí generativní umělé inteligence může být inspirativní výchozí bod pro zkoumání různých možností. Výstup můžete využít jako inspiraci pro vlastnoruční kresbu nebo malbu nebo ho importovat do jiné aplikace Adobe a tam jej doladit pomocí precizních nástrojů pro úpravy. Další informace najdete v podrobném průvodci tvorbou s pomocí umělé inteligence.


Nekonečný spletitý fraktálový vzor, hyperrealistický, science fiction, 4k, vygenerováno technologií Firefly

Pokyn: nekonečný spletitý fraktálový vzor, hyperrealistický, science fiction, 4k

Rozprouděte svou kreativitu s technologií Adobe Firefly a obrazovými díly generovanými pomocí umělé inteligence

Umělci už s umělou inteligencí experimentují celá desetiletí. Zkoumají, jak může změnit způsoby, jakými vytváříme a vnímáme umělecká díla. Teď je tato technologie snadno dostupná pro každého. Začněte využívat Firefly ještě dnes a uvidíte, kam vás vaše představivost zavede.

Máte otázky? My máme odpovědi.

Aktuální model generativní umělé inteligence Firefly je trénován na datové sadě ze služby Adobe Stock společně s díly s otevřenou licencí a volnými díly, u kterých už vypršela autorská práva.

Sdílejte tento článek

Sněte odvážněji s Adobe Firefly

Dejte volný průchod své představivosti, experimentujte a tvořte pomocí generativní umělé inteligence ve webové aplikaci Firefly. Tato novinka ve službě Creative Cloud je teď k dispozici pro komerční použití.

Mohlo by vás také zajímat

 Steampunková industriální místnost vygenerovaná technologií Firefly
 Kosmonaut s barevným vesmírným pozadím vygenerovaný technologií Firefly
 Labutě ve stylu origami vygenerované technologií Firefly
Obrázek cizí planety a vesmírné lodi vygenerovaný technologií Firefly