KREATÍVNA GENERATÍVNA UMELÁ INTELIGENCIA

Čo je umenie AI a ako vzniká?

Generatívna umelá inteligencia sa rýchlo stáva nevyhnutným nástrojom umelcov. Čítajte ďalej a zistite, čo je umenie vychádzajúce z generatívnej umelej inteligencie, ako sa dá vytvoriť a ako ho možno využiť v praxi.

Porozumenie umelej inteligencii

Obrázky vytvorené umelou inteligenciou sa v posledných rokoch rozšírili a zdokonalili a teraz prinášajú veľmi detailné a nápadité výsledky. Preto si možno kladiete otázku, ako vlastne umenie AI funguje.

Umenie AI je, jednoducho povedané, umelecké dielo vytvorené pomocou generatívnej umelej inteligencie. To je technológia, ktorá rozoznáva vzorce vo veľkých množinách údajov a potom tieto informácie používa na tvorbu nového obsahu. Potrebujete len generátor umenia AI, ako napríklad Adobe Firefly, a nápad. Umelec zadá detailný príkaz, ktorý nástroj následne využije na vygenerovanie možných obrázkov založených na tomto opise.

Tri Eiffelove veže v púšti s riekou; fotorealizmus

Príkaz: tri Eiffelove veže v púšti s riekou; fotorealizmus

Existuje viacero druhov generatívnej umelej inteligencie.

 

Pri písaní ľubovoľného textu, od poézie až po e-mail, máte k dispozícii jazykové modely, ktoré sú vytrénované na texte a pomáhajú ľuďom generovať textový obsah. S vytváraním ilustrácií, maliarskych diel, log a ďalších umeleckých výtvorov všetkých druhov pomáhajú difúzne modely vytrénované na obrázkoch. Mnohé obľúbené nástroje generatívnej umelej inteligencie používajú jeden z týchto modelov.

 

Umelci využívajú generatívnu umelú inteligenciu na tvorbu rozmanitých umeleckých diel od básní a príbehov až po výtvory, ktoré vyzerajú ako analógové maľby alebo fotografie. A možností majú ešte omnoho viac. Rýchlosť a flexibilita generatívnej umelej inteligencie umožňujú tvorcom rýchlejšie začínať aj dokončovať projekty a otvárajú nové vzrušujúce možnosti kreatívneho prejavu.

Ako umelá inteligencia generuje umenie?

Ľudia sa pri tvorbe umenia inšpirujú svetom okolo seba – stromami v lese, panorámami miest či svojím vlastným odrazom v zrkadle. Podobne aj generatívna umelá inteligencia prijíma kopu informácií vo forme slov a obrázkov a používa ich na vytvorenie umeleckého diela na základe príkazu.

 

Technológia, ktorá jej to umožňuje, sa nazýva neurónová sieť. Neurónová sieť je matematický systém, teda algoritmus, ktorý hľadá vzorce vo veľkých množinách údajov. Ak generátoru fungujúcemu na princípe umelej inteligencie prikážete znázorniť strom, na vytvorenie nového obrázka použije informácie, ktoré sa naučil o stromoch. A na základe toho, čo mu ako umelec poviete, môže tieto obrázky vylepšiť. Môžete mu napríklad napísať, aby vygeneroval ružovú jedľu či zakvitnutý strom obsypaný tropickými kvetmi. Tieto nástroje sú síce plné informácií, no na vytvorenie umeleckého diela umelou inteligenciou je dôležitá predstavivosť používateľa.

ružová jedľa
Strom s ružovými kvetmi

Príkaz: (vľavo) ružová jedľa; (vpravo) zakvitnutý strom obsypaný tropickými kvetmi

Generatívna umelá inteligencia vo svete umenia

Umelci experimentujú s formami umelej inteligencie vo svojej tvorbe už celé desaťročia. O dôsledkoch a využitiach tejto technológie uvažovali dávno predtým, ako s tým začala široká verejnosť.

Umelkyňa Vera Molnár začala experimentovať s prvými programovacími jazykmi pri vytváraní náhodne generovaných umeleckých diel už v roku 1968. Považuje sa za priekopníčku generatívneho umenia a jej geometrické diela sú súčasťou významných múzejných zbierok.

 

O niekoľko desaťročí nato sa umenie generované umelou inteligenciou nachádza aj v Múzeu moderného umenia v New Yorku. V roku 2023 múzeum vystavilo na obrovskej obrazovke extravagantné, neustále sa meniace umelecké dielo Refika Anadola. Toto abstraktné dielo vytvorila umelá inteligencia vytrénovaná na dielach v zbierke samotného múzea.

 

Umelecké diela AI už boli aj vydražené v aukčnej sieni Sotheby‘s a vystavené na Bienále v Benátkach. Umelá inteligencia bola v inštitúciách, ako Columbia University a Rhode Island School of Design, zaradená do učebných osnov umeleckých odborov.

 

Toto je len niekoľko príkladov, ako umelá inteligencia ovplyvnila kreatívnu prácu. Podobne ako iné technologické pokroky aj ona inšpirovala umelcov, aby preskúmali, ako sa umenie tvorí a čo sa ako umenie definuje.

 nádherná galéria olejových malieb, červená, jadeitová zelená, oranžová a sivá, ostré línie a zmiešané odtiene

Príkaz: nádherná galéria olejových malieb, červená, jadeitová zelená, oranžová a sivá, ostré línie a zmiešané odtiene

Spoznajte technológiu ukrývajúcu sa za umením generovaným umelou inteligenciou

Tak, ako musí mať umelec svoju výbavu, napríklad farby, ceruzky či atramenty, aj pod tvorbu umeleckých diel AI sa podpisujú rôzne technológie. O veľkých jazykových a difúznych modeloch sme sa už bavili. Tu je ešte zopár ďalších technológií používaných pri tvorbe umenia AI.

Modely generatívnej umelej inteligencie

Generatívne súperiace siete (GAN): GAN je súbor dvoch neurónových sietí vytrénovaných na rovnakých údajoch, ktoré spolupracujú. Jedna vytvorí fotorealistický obrázok a tá druhá sa snaží zistiť, či je skutočný alebo umelo vytvorený. Jedna sieť napríklad vytvorí obrázok koňa a tá druhá sa snaží určiť, či ide o fotku alebo digitálnu produkciu. Systému to pomáha vytvárať realistickejšie obrázky.

 

Variačné autokodéry (VAE): Variačný autokodér sa skladá z dvoch neurónových sietí, ktoré súčasne pracujú na odlišných úlohách. Jedna funguje ako kodér, ktorý prijíma informácie, a druhá ako dekodér, ktorý je schopný preinterpretovať tieto informácie na nový obsah. Rovnako ako v prípade sietí GAN produkujú fotorealistické obrázky.

Techniky generatívnej umelej inteligencie

Syntéza obrázkov: Syntéza obrázkov označuje tvorbu nových obrázkov z obrovskej množiny iných obrázkov.

 

Kreatívne kódovanie: Umelci, ktorí vytvárajú programy generujúce umelecké diela, sa nazývajú kreatívni kodéri. Zámerom kreatívneho kódovania nie je vytvoriť funkčný výsledok, ale expresívny.

Pripojte sa k revolúcii umenia využívajúceho generatívnu umelú inteligenciu

Je načase zužitkovať všetky svoje poznatky a zistiť, čo vznikne, keď spojíte silu predstavivosti so schopnosťami generatívnej umelej inteligencie.

Dievča sediace za klavírom vygenerované aplikáciou Firefly

Experimentujte s novými umeleckými štýlmi

S generatívnou umelou inteligenciou je jednoduché vystúpiť z umeleckej komfortnej zóny. Pohrajte sa s novým vzhľadom využitím generátora obrázkov na základe textu nástroja Firefly a vyberte si niektoré z ponuky štýlov, napríklad steampunk, vrstvený papier alebo tupovanie.

Šetrite čas, tvorte viac

Používajte generatívnu umelú inteligenciu na rýchlu tvorbu makiet pre klientov či referenčné obrázky do svojich umeleckých diel. Pomocou nástrojov v aplikácii Illustrator, ktoré využívajú Firefly, ako je Generative Recolor a Text na obrázok (beta), rýchlo upravíte svoje diela a vytvoríte štýlové motívy.

Leták o výstave v 4 farbách, oranžovej, fialovej, modrej a ružovej, vygenerovaný aplikáciou Firefly
Písmeno P vytvorené z pukancov vygenerované aplikáciou Firefly

Zdieľajte svoju prácu s ostatnými

Pozvite priateľa a umožnite mu upraviť jedno zo svojich diel pomocou funkcie Generatívna výplň v aplikácii Photoshop. Ide o nástroj využívajúci Firefly, ktorý vám umožňuje jednoduchým textovým príkazom vybrať ľubovoľnú časť obrázka a nahradiť ju. Generatívna umelá inteligencia vám umožňuje tvoriť s ostatnými ako ešte nikdy.

Kreativita pre všetkých

Generatívna umelá inteligencia vám ponúka prístup k ďalším typom umeleckého vyjadrenia.Skúsený grafický návrhár používajúci AI si môže vyskúšať dramatické úpravy fotografie. Úplný začiatočník zas môže experimentovať s viacerými druhmi umeleckej tvorby pomocou Prevodu textu na obrázok.

Obrázky ženy na viacfarebnom zadymenom pozadí vytvorené aplikáciou Firefly

Začnite s tvorbou umeleckých diel AI


1. Otvorte webovú aplikáciu Firefly.

Najľahší spôsob, ako sa pustiť do experimentovania s generatívnou umelou inteligenciou, je použiť Adobe Firefly. Vo webovej aplikácii Firefly môžete pomocou generatívnej umelej inteligencie okamžite začať vytvárať umelecké diela, prefarbovať už existujúce diela či upravovať fotografie. Ak chcete začať, prejdite na Firefly.adobe.com a prihláste sa. V prípade, že nemáte Adobe ID, tu si ho môžete vytvoriť zadarmo. Môžete si vyskúšať aj funkcie využívajúce Firefly, ako sú Generative Fill v aplikácii Photoshop, Generative Recolor alebo Text na vzor (beta) v aplikácii Illustrator a Text na obrázok či Textové efekty v aplikácii Adobe Express.


2. Napíšte príkaz.

Dobrý opisný príkaz je jedným z kľúčových prvkov tvorby umenia za pomoci generatívnej umelej inteligencie. Používajte prídavné mená a názvy umeleckých smerov či umeleckých médií. Nezabudnite ani na nálady a emócie. Prečítajte si viac o písaní vydarených príkazov pre umenie AI.


3. Pozrite si ukážky príkazov.

Ukážte kurzorom na príklady diel vytvorených funkciou Prevod textu na obrázok v galérii webovej aplikácie Firefly a pozrite si príkazy, ktoré dané obrázky vytvorili. Potom tieto techniky môžete zužitkovať v rámci vlastných experimentov.


4. Vylaďte nastavenia.

Preskúmajte dostupné možnosti vo webovej aplikácii Firefly a zdokonaľte výsledný výstup. Môžete si vybrať z rôznych typov obsahu, štýlov, farieb a odtieňov, osvetlenia a možností kompozície.


5. Neprestávajte experimentovať.

Keď už máte vygenerovaný obrázok, vyskúšajte, ako ďaleko ho ešte môžete posunúť. Vytvorenie umeleckého diela generatívnou umelou inteligenciou môže byť katalyzátorom skúmania. Použite ho ako inšpiráciu pri analógovej práci alebo ho preneste do inej aplikácie Adobe a dolaďte ho presnými nástrojmi na úpravu. Prečítajte si túto podrobnú príručku o spôsobe vytvárania umenia generovaného AI, ktorá vám poskytne viac informácií.


Nekonečný zložitý fraktálny vzor, hyperrealistický, sci-fi, 4K vygenerovaný aplikáciou Firefly

Príkaz: nekonečný zložitý fraktálny vzor, hyperrealistický, sci-fi, 4K

Prebuďte svoju kreativitu aplikáciou Adobe Firefly a umením generovaným umelou inteligenciou

Umelci experimentujú s umelou inteligenciou už celé desaťročia a skúmajú, ako môže zmeniť spôsob tvorby umenia a náš pohľad naň. A teraz majú túto technológiu bez problémov k dispozícii všetci. Začnite s aplikáciou Firefly ešte dnes a zistite, kam vás zavedie vaša predstavivosť.

Máte otázky? Máme na ne odpovede.

Súčasný model generatívnej umelej inteligencie Firefly je trénovaný na množine údajov služby Adobe Stock, ako aj na projektoch s otvorenou licenciou a verejne dostupnom obsahu, ktorému už vypršali autorské práva.

Zdieľať tento článok

Dream Bigger – Adobe Firefly

Rozvíjajte svoju predstavivosť, experimentujte a tvorte pomocou generatívnej umelej inteligencie vo webovej aplikácii Firefly. Novinka v službe Creative Cloud, ktorá je teraz k dispozícii na komerčné účely.

Môže sa vám tiež páčiť

 Pracovná miestnosť v steampunkovom štýle vygenerovaná aplikáciou Firefly
 Astronaut na viacfarebnom vesmírnom pozadí vygenerovaný aplikáciou Firefly
 Origami labuť vygenerovaná aplikáciou Firefly
Mimozemská planéta a vesmírna loď vygenerované aplikáciou Firefly