KREATÍVNA GENERATÍVNA UMELÁ INTELIGENCIA

Čo je generatívna umelá inteligencia a ako funguje?

Generatívna umelá inteligencia zaplavila všetky titulky, no v jej prípade nejde len o krátky ošiaľ. Táto nová technológia sa totiž pravdepodobne už čoskoro stane súčasťou vášho života – ak ňou už náhodou nie je.

V minulom roku zachytila generatívna umelá inteligencia predstavivosť celého sveta. Tento výkonný typ umelej inteligencie (AI) dokáže vytvárať nový obsah na základe vzorcov odpozorovaných z existujúcich údajov. Tie môžu byť rôzne, ale patria medzi ne napríklad fotografie, piesne, texty a iný obsah. Generatívna umelá inteligencia dokáže vytvárať fantastické obrázky, písať poéziu či kód a dokonca skladať rapové skladby, ktoré znejú ako skutočné.

 

Čoskoro sa stane takou dôležitou súčasťou našich životov ako smartfóny. Pre mnohých však generatívna umelá inteligencia zostáva záhadou. Pozrime sa na to, čo to je, čo to nie je a ako môže zmeniť náš život v práci i doma.

Porozumenie generatívnej umelej inteligencii

Hoci niekomu môže generatívna umelá inteligencia pripadať ako čary, skrýva sa za ňou zložitá a detailná technológia. Ak si ju rozoberiete na menšie časti, postupne porozumiete mechanizmom, ktoré jej umožňujú takto „čarovať“.

Definícia generatívnej umelej inteligencie

Kľúč k pochopeniu toho, prečo je generatívna umelá inteligencia taká významná, spočíva v jej názve. Je to umelá inteligencia, ktorá dokáže generovať nový obsah, čo predtým neexistoval.

 

To znamená, že nielen analyzuje existujúce údaje, ale aj vytvára niečo úplne nové. Predstavte si, že požiadate chatbot využívajúci generatívnu umelú inteligenciu, napríklad ChatGPT, aby navrhol slogan pre vašu novú pražiareň kávy. Chatbot si za niekoľko sekúnd prejde slogany o káve použité v priebehu niekoľkých desaťročí a uvarí (pardon za slovnú hračku) nový slogan „Majte o dúšok krajší deň“. A to vôbec nie je zlý začiatok hľadania nového sloganu.

 

Sila generatívnej umelej inteligencie siaha ďaleko za hru so slovami. Dokáže analyzovať milióny riadkov údajov o DNA a vytvoriť úplne nové proteíny. Lekári využívajú generatívnu umelú inteligenciu aj na zlepšenie liečby rakoviny, pretože im pomáha presne určiť nádory na ožarovanie. Umelci sa zas môžu tvorivo vyblázniť v aplikáciách fungujúcich na princípe generatívnej umelej inteligencie, ako je Adobe Firefly, a vytvárať pomocou nich i komerčné diela.

detailný vtáčik na dláždenej ulici s palmami

Príkaz: detailný vtáčik na dláždenej ulici s palmami

Umelá inteligencia vs. generatívna umelá inteligencia

Umelá inteligencia je presne to, čo značí jej názov – stroje, ktoré napodobňujú ľudskú inteligenciu, aby mohli vykonávať úlohy. Medzi bežné príklady patria hlasoví asistenti, ako Siri alebo Alexa, a chatboty zákazníckych služieb, ktoré sa objavia, keď sa spoločnosti Amazon spýtate na chýbajúci balík.

 

Aj keď negeneratívna umelá inteligencia naďalej zostáva užitočná, tá generatívna všetko od základu mení. Ešte len sme začali zisťovať, ako a kde nám pomôže dosiahnuť výsledky, ktoré by inak trvali veľmi dlho alebo by vôbec neboli možné.

Prečo je generatívna inteligencia taká inteligentná?

V minulosti počítačové aplikácie nedokázali vykonať úlohu, pokiaľ im ľudia najprv neposkytli explicitné pokyny. Tieto pokyny nazývame programovanie. Aj keď dômyselné programovanie dokáže priniesť pôsobivé výsledky, tradičné počítačové aplikácie nedokážu nič, čo ľudia nezahrnuli do ich kódu.

 

Systémy generatívnej umelej inteligencie sú flexibilnejšie, pretože fungujú na základe strojového učenia, ktoré si nevyžaduje explicitné programovanie. Namiesto toho ľudia poskytnú počítačom prístup k obrovskému množstvu údajov. Stroje sa vytrénujú na rozoznávanie vzorcov v týchto údajoch, ale najmä na vyvodzovanie záverov z toho, čo sa naučili. (Tu hovoríme o učení, ktoré sa spomína v „strojovom učení“.) Veľkosť a kvalita množiny údajov sú dôležité. Umelá inteligencia je len taká dobrá, ako je množina údajov, na ktorej sa trénuje.

 

Odpoveď na otázku Ako funguje generatívna umelá inteligencia? je zložitá a jej plné pochopenie si vyžaduje úsilie. Krása generatívnej umelej inteligencie však tkvie v tom, že ju nemusíte chápať dokonale, aby ste z nej mali prospech. Stačí, keď nájdete aplikáciu, napríklad Firefly, a opíšete svoju predstavu, napríklad „tri šteniatka labradoodla behajú po tráve“. Hotovo. Stali ste sa používateľom generatívnej umelej inteligencie. Nepotrebujete žiadny titul z programovania.

tri šteniatka labradoodla behajú po tráve

Príkaz: tri šteniatka labradoodla behajú po tráve

Využitie generatívnej umelej inteligencie

Umelá inteligencia nám priniesla virtuálnych asistentov. Generatívna umelá inteligencia prináša virtuálnych odborníkov (s určitými obmedzeniami, ktorým sa budeme venovať neskôr).

Korporácie a generatívna umelá inteligencia

Generatívna umelá inteligencia môže byť prínosná tým, že optimalizuje spôsob, akým organizácie narábajú s internými znalosťami. Generatívna umelá inteligencia má potenciál umožniť povedzme stratégom z textilného reťazca vyhľadávať záznamy o inventári spoločnosti jednoduchými otázkami, napríklad „Predali sme minulé leto viac šortiek alebo nohavíc?“. Takýto prehľad môže urýchliť rozhodovanie a vývoj stratégií.

Jednotlivci a generatívna umelá inteligencia

Jednotlivci už teraz používajú generatívnu umelú inteligenciu na zodpovedanie všeobecných otázok a robenie si prieskumu. (Upozorňujeme, že takéto odpovede a zistené informácie je potrebné overiť človekom. Tomuto a ďalším nedostatkom sa venujeme nižšie v sekcii Obmedzenia a výzvy generatívnej umelej inteligencie.)

 

U jednotlivcov je obľúbená aj umelecká tvorba za pomoci generatívnej umelej inteligencie. Iba využitím bežného jazyka vďaka nej môžete rýchlo testovať koncepty, vytvárať konceptuálne koláže a vymýšľať neobyčajné scény. Aj s tým však môžu byť spojené isté problémy, pretože mnohé generátory umenia AI boli trénované na obrázkoch chránených autorskými právami.

 

Mať obavy, pokiaľ ide o autorské práva, je prirodzené. Spoločnosť Adobe na to však myslela a Firefly trénovala na licencovaných obrázkoch zo služby Adobe Stock, na obsahu s otvorenou licenciou a na verejne dostupnom obsahu, ktorému autorské práva už vypršali. Keďže Firefly je možné používať na komerčné účely, otvára dvere do mnohých ďalších oblastí, ako je komerčné umenie, dizajn, hry, virtuálne prostredia a mnoho ďalších.

návrh interiéru, náhľad obývačky a kuchyne s ostrovčekom, veľké okná prepúšťajúce prirodzené svetlo, svetlé farby, rastliny, moderný nábytok, svetlík, moderný minimalistický dizajn

Príkaz: návrh interiéru, náhľad obývačky a kuchyne s ostrovčekom, veľké okná prepúšťajúce prirodzené svetlo, svetlé farby, rastliny, moderný nábytok, svetlík, moderný minimalistický dizajn

Prínosy a výhody generatívnej umelej inteligencie

Generatívna umelá inteligencia porozumie veľkému množstvu komplikovaných údajov oveľa rýchlejšie ako človek. Z tejto skutočnosti vychádzajú dve potenciálne kľúčové výhody generatívnej umelej inteligencie:


1. Lepšia produktivita

2. Vyššia efektívnosť

Predstavte si, že pracujete pre spoločnosť, ktorá má súkromné informácie uložené vo forme správ, hárkov, relačných databáz či dokonca grafov. Generatívna umelá inteligencia vám pomôže analyzovať všetky tieto zdroje, odhaliť medzi nimi súvislosti a nájsť odpovede na otázky. Na základe vlastnej syntézy vám dokonca môže ponúknuť odporúčania.

 

Zvýšenie produktivity a efektívnosti je pravdepodobné v mnohých odvetviach. Ak ste marketingový manažér v malom podniku, generatívna umelá inteligencia vám pomôže rýchlo zmeniť veľkosť online reklamy tak, aby zodpovedala špecifikáciám miest, kde sa zobrazí. Následne môžete s generatívnou umelou inteligenciou spolupracovať pri zostavení správy o výkone daných dátových zdrojov či odpozorovaní trendov a príležitostí, ktoré využijete v ďalšej vlne marketingu.

 

Existuje aj tretia potenciálna kľúčová výhoda generatívnej umelej inteligencie:

3. Väčšia kreativita

Mnoho ľudí je, samozrejme, nesmierne tvorivých. Aj tí najlepší však niekedy dostanú kreatívny blok. Grafickí návrhári môžu používať umelú inteligenciu (AI) napríklad ako svojho brainstormingového partnera. Môže vám ponúknuť nové nápady, ktoré vás postrčia iným smerom, ako kaleidoskop, ktorý mení známy pohľad na nový. V takýchto prípadoch umelá inteligencia nie je ani tak virtuálnym odborníkom ako vaším kreatívnym kopilotom.

Obmedzenia a výzvy generatívnej umelej inteligencie

Možnosti generatívnej umelej inteligencie sú také ohromujúce, že sa ľahko zabúda na jej obmedzenia. Tu je niekoľko výziev, ktorým musíte čeliť.

Umelá inteligencia nemá vždy pravdu

Ako sme už spomínali v sekcii Využitie generatívnej umelej inteligencie, nástroje generatívnej umelej inteligencie, ako je ChatGPT, nie sú vždy fakticky presné. Raz možno príde čas, keď vyladené množiny údajov a algoritmy toto riziko znížia, zatiaľ však musíme k prijímaným informáciám pristupovať skepticky. Overte si správnosť informácií v dôveryhodných zdrojoch.

Predsudky môžu byť ukryté kdekoľvek

Overenie informácií je relatívne ľahké. Predísť však v tvorbe generatívnej umelej inteligencie spoločenským predsudkom, napríklad voči pohlaviu či rase, je náročnejšie. Zároveň je to však nevyhnutné. Aby sa vo výsledkoch generatívnej umelej inteligencie neobjavovali spoločenské predsudky, ľudia zodpovední za umelú inteligenciu musia identifikovať a minimalizovať tieto predsudky od návrhu cez vývoj až po nasadenie a musia dbať o priebežný dohľad.

 

K odstráneniu predsudkov môžeme prispieť aj my ako používatelia. Povedzme, že do generátora umenia AI zadáte textový príkaz „vedec v laboratórnom plášti držiaci skúmavku“. Zobrazuje sa vo výsledkoch stále ten istý typ osoby bez ohľadu na to, koľkokrát dáte obrázok vygenerovať nanovo? Informujte tvorcov generátora o danom slabom mieste a následne spresnite textový príkaz tak, aby ste sa dostali k rôznorodejším výsledkom.

vedec v laboratórnom plášti držiaci skúmavku

Príkaz: vedec v laboratórnom plášti držiaci skúmavku

Generatívna umelá inteligencia môže mať vysokú spotrebu energie

Spoločnosti vyvíjajúce nástroje generatívnej umelej inteligencie by mali brať ohľad aj na množstvo energie aktuálne potrebnej na trénovanie a údržbu týchto nástrojov. Toto odvetvie si už síce začína uvedomovať potrebu zníženia uhlíkovej stopy, ale ešte stále má pred sebou dlhú cestu.

Práva duševného vlastníctva predstavujú problém

Profesionálni tvorcovia majú oprávnene obavy z porušenia autorských práv. A tie sú momentálne v rukách súdov. Adobe je jednou zo spoločností, ktoré sa tvorcom snažia pomáhať. Okrem zodpovedného vývoja generatívnej umelej inteligencie Firefly pomáha Adobe tvoriť aj odvetvové štandardy v spolupráci s komunitou Content Authenticity Initiative (CAI) a pracuje na univerzálnej značke „Netrénovať“, ktorá tvorcom umožňuje určiť, či sa modely umelej inteligencie môžu trénovať na ich dielach.

Integrácia generatívnej umelej inteligencie do pracovných postupov

Generatívna umelá inteligencia je naozaj mocná. No moc máte aj vy. Pre vás ako pre jednotlivca je najvyššou prioritou informovanosť. Pred použitím nástroja generatívnej umelej inteligencie si preto prečítajte zásady ochrany osobných údajov. Ak s nimi nesúhlasíte, nástroj nepoužívajte. Po registrácii si vždy dvakrát premyslite, či do toho-ktorého nástroja chcete zadať osobné údaje. Ak chcete, aby niečo zostalo dôverné, nevpisujte to do nástroja. Ak chcete výsledky použiť na komerčné účely, uistite sa, že je nástroj nastavený tak, aby nedošlo k porušeniu autorských práv. Podniky používajúce generatívnu umelú inteligenciu by mali vygenerované výsledky vždy skontrolovať, či v nich nie sú problémy s presnosťou, predsudkami a porušením autorských práv.

 

Spolu so sledovaním nariadení ide o najlepší spôsob ochrany spoločnosti pred právnymi rizikami a rizikom poškodenia dobrého mena. Tvorbu konceptov a stratégií by mali viesť ľudia. Nezabúdajte, že umelá inteligencia je len váš pomocník. Šéfom ste vy.

Budúcnosť dizajnu s generatívnou umelou inteligenciou Adobe Firefly

Generatívna umelá inteligencia už teraz mení naše životy. Ako virtuálny odborník môže zlepšiť efektívnosť a produktivitu v mnohých odvetviach. Ako partner pri brainstormingu môže podnietiť vašu kreativitu.

 

Táto technológia sa vyvíja tak rýchlo, že zajtrajšia generatívna umelá inteligencia môže vyzerať už úplne inak ako tá dnešná. Ak jej nástroje budeme skúmať obozretne a zvedavo, môžeme sa tešiť z ich výhod a vyhnúť sa nástrahám.

japonská čajová záhrada

Príkaz: japonská čajová záhrada

Máte otázky? Máme na ne odpovede.

Generatívna umelá inteligencia je odnož umelej inteligencie, ktorá sa zameriava na vytváranie nového obsahu, napríklad obrázkov, hudby či textu, pomocou algoritmov a modelov strojového učenia. Zvyčajne si vyžaduje vstup používateľa, napríklad textový príkaz, na základe ktorého vygeneruje zodpovedajúci výstup, teda text, obrázok, hudbu či video.

Existuje mnoho oblastí, kde sa dá umelá inteligencia využiť v praxi. Patrí medzi ne napríklad písanie počítačového kódu, vytváranie obrázkov a videí, sumarizácia správ, analýza údajov o predaji či služby zákazníkom.

Umelá inteligencia sa všeobecne definuje ako stroje, ktoré napodobňujú ľudskú inteligenciu, aby mohli vykonávať úlohy. Generatívna umelá inteligencia sa zameriava na vytváranie nového obsahu, napríklad obrázkov, hudby či textu, pomocou algoritmov a modelov strojového učenia. Zvyčajne si vyžaduje vstup používateľa, na základe ktorého vygeneruje zodpovedajúci výstup.

Medzi potenciálne kľúčové výhody umelej inteligencie patria vyššia efektívnosť, lepšia produktivita a väčšia kreativita. Obmedzenia zahŕňajú nepresné informácie, podliehanie predsudkom, porušenie autorských práv a spotrebu energie.

Podniky a jednotlivci môžu pohľadať, kde v pracovných postupoch by sa im zišla väčšia efektívnosť, produktivita či kreativita. Podniky integrujúce generatívnu umelú inteligenciu by mali vygenerované výsledky skontrolovať, či v nich nie sú problémy s presnosťou, predsudkami a porušením autorských práv, a zároveň umožniť zamestnancom viesť tvorbu konceptov a stratégií. Jednotlivci môžu používať nástroje generatívnej umelej inteligencie na prácu alebo zábavu, no mali by pri tom dávať pozor na svoje osobné údaje.

Zdieľať tento článok

Dream Bigger – Adobe Firefly

Rozvíjajte svoju predstavivosť, experimentujte a tvorte pomocou generatívnej umelej inteligencie vo webovej aplikácii Firefly. Novinka v službe Creative Cloud, ktorá je teraz k dispozícii na komerčné účely.

Môže sa vám tiež páčiť

Umenie AI pre vývojárov hier
Astronaut na viacfarebnom pozadí vygenerovaný aplikáciou Firefly
Nápady na príkazy pre umenie AI
Hrad obklopený pieskom vygenerovaný aplikáciou Firefly