KREATIV GENERATIV AI

Vad är Generativ AI och hur fungerar det?

Det står om generativ AI i alla rubriker – och det är inte bara en massa tomt snack. Denna nya teknologi kommer troligen att bli en del av ditt liv snart – om inte alla redan.

Förra året fångade generativ artificiell intelligens fantasin hos folk runt om i världen. Denna kraftfulla typ av artificiell intelligens (AI) kan skapa nytt innehåll baserat på mönster systemet lärt sig av befintliga data. Dessa data varierar men kan innefatta sådant som foton, låtar, texter och annat material. Generativ AI kan skapa fantastiska bilder, skriva poesi eller kod och till och med producera en rapplåt som låter äkta.

 

Snart blir generativ AI lika centralt i våra liv som smarttelefonen. Ändå är generativ AI ett mysterium för många. Låt oss ta en titt på vad generativ AI är, vad det inte är och hur det kan komma att förändra våra liv på jobbet och hemma.

Förstå generativ AI.

Även om generativ AI kan se ut som ren magi ligger det en massa komplex, nyanserad teknik bakom. Men om man bryter ned allt bit för bit kan man förstå en del av mekanismerna som gör ”magin” möjlig.

Definiera generativ AI.

Nyckeln till att förstå varför generativ AI är en stor grej ligger i namnet. Det är artificiell intelligens som kan generera nytt innehåll som inte existerade tidigare.

 

Generativ AI analyserar inte bara data som redan finns – det skapar nytt innehåll. Tänk dig att du ber en generativ AI-driven chatbot som ChatGPT att föreslå en slogan för ditt nya kaffeföretag. På bara några sekunder går chattbotten igenom decennier av tidigare kaffeslogans och kokar ned det (ursäkta vitsen) till en ny slogan: ”Kaffekonst med kärlek i varje droppe.” Ingen dålig start på ditt sloganarbete.

 

Kraften i generativ AI är mer än bara ordlekar. Systemet kan analysera miljontals rader av DNA-data och bygga upp nya proteiner från scratch. Läkare använder också generativ AI för att förbättra cancerbehandlingar och noggrant konturera fram tumörmål som ska strålbehandlas. Konstnärer använder generativa AI-tillämpningar som Adobe Firefly till att uttrycka sig och skapa kommersiellt gångbara material.

mycket detaljrik småfågel på kullerstensgata med palmer

Prompt: mycket detaljrik småfågel på kullerstensgata med palmer

AI vs. generativ AI.

Artificiell intelligens är precis vad det låter som – maskiner som härmar mänsklig intelligens för att utföra olika uppgifter. Vanliga exempel kan vara röstassistenter som Siri och Alexa samt de kundtjänst-chattbotar som visas när du vill fråga Amazon om ett paket som saknas.

 

Artificiell intelligens som inte är generativ är också användbart, men generativ AI är revolutionerande. Vi har bara sett början av hur och var tekniken kan hjälpa oss att uppnå resultat som antingen skulle ta mycket längre tid att utföra traditionellt eller inte skulle varit möjliga över huvud taget.

Varför generativ intelligens är så intelligent.

Förr kunde inte datortillämpningar utföra en uppgift om inte människor först gav detaljerade instruktioner om hur uppgiften skulle genomföras. Dessa instruktioner kallas ”programmering.” Även om sofistikerad programmering kan leda till imponerande resultat kan inte en traditionell datortillämpning åstadkomma något som människan bakom inte hade detaljbeskrivit i programkoden.

 

Generativa AI-system är flexiblare eftersom de bygger på maskininlärning, vilken inte kräver explicit programmering. Människan ger istället datorn tillgång till enorma datamängder. Maskinerna tränar sig själva på att identifiera mönster i dessa datamängder och, viktigast av allt, kan dra slutsatser av vad de lärt sig. (Det är här inlärningsbiten i ”maskininlärning” kommer in i bilden.) Storleken och kvaliteten på datamängden är avgörande. AI är bara så bra som de data systemet tränats på.

 

Det är komplext att svara på frågan ”Hur fungerar generativ AI?” och att få en bättre förståelse för tekniken ställer lite krav. Det fina med generativ AI är emellertid att du inte behöver förstå allt om tekniken bakom för att kunna utnyttja den. Du kan leta reda på en app som Firefly, skriva in vad du vill få fram – ”tre labradoodle-valpar rusar omkring på gräsmattan” – och vips har du blivit användare av generativ AI. Utan någon examen i programmering.

tre labradoodle-valpar rusar omkring på gräsmattan

Prompt: tre labradoodle-valpar rusar omkring på gräsmattan

Tillämpningar av generativ AI.

AI har gett oss virtuella assistenter. Generativ AI ger oss virtuella experter (med en del begränsningar vi tar upp senare).

Företag och generativ AI.

Generativ AI kan ge mervärde genom att optimera hur organisationer hanterar sitt interna kunnande. Generativ AI har potential att hjälpa marknadsstrateger på klädkedjor att söka i företagets lagerredovisning genom att ställa frågor som ”Sålde vi mest shorts eller långbyxor förra sommaren?” Sådana insikter kan snabba upp beslutsfattandet och framtagningen av nya strategier.

Enskilda personer och generativ AI.

Enskilda personer använder redan generativ AI för att få svar på allmänna frågor och genomföra undersökningar. (Observera att dessa svar och resultat kräver faktakontroll av en människa – mer om dessa och andra nackdelar finns i avsnittet ”Nackdelar och utmaningar med generativ AI” nedan.)

 

Det är också populärt att skapa konst med generativ AI. Du kan snabbt testa olika koncept, bygga moodboards och fantisera ihop extraordinära scener med hjälp av vanligt språk. Det kan uppstå problem här också eftersom många AI-konstgeneratorer har tränats på copyrightbelagda bilder.

 

Det kan också uppstå frågor kring copyrighträttigheter. För att bemöta dessa farhågor har Adobe tränat Firefly på licensierade bilder i Adobe Stock tillsammans med öppet licensierat innehåll och innehåll i den publika domänen där upphovsrätten har löpt ut. Eftersom Firefly har utformats för att kunna användas kommersiellt kan systemet öppna dörrarna till många andra områden, som kommersiell konst, design, spel, virtuella miljöer med mera.

Inredningsdesign, perspektiv av vardagsrum och kök med köksö, stora fönster med naturligt ljus, ljusa färger, grönska, moderna möbler, skylightfönster, modern minimalistisk design

Prompt: Inredningsdesign, perspektiv av vardagsrum och kök med köksö, stora fönster med naturligt ljus, ljusa färger, grönska, moderna möbler, skylightfönster, modern minimalistisk design

Fördelar och möjligheter med generativ AI.

Generativ AI kan förstå stora mängder intrikata data mycket snabbare än människan. Detta faktum ligger bakom två viktiga potentiella fördelar med generativ AI:


1. Större produktivitet

2. Ökad effektivitet

Tänk dig att du jobbar på ett företag som lagrar sin företagsinterna information i skriftliga rapporter, kalkylblad, relationsdatabaser och diagram. Du kan låta generativ AI analysera alla dessa källor, skapa kopplingar mellan dem och besvara dina frågor. AI kan till och med komma med rekommendationer i en sammanfattande rapport.

 

Ökningar i produktivitet och effektivitet kommer troligen att ske inom många branscher. Om du är marknadschef på ett litet företag kan generativ AI hjälpa dig att snabbt ändra storlek på onlinereklam så den passar in på alla de ställen den ska läggas ut på. Sedan kan du arbeta med generativ AI för att rapportera hur väl materialet presterar, hitta trender och möjligheter som kan införlivas i nästa marknadsföringskampanj.

 

Det finns en tredje potentiell fördel med generativ AI:

3. Förbättrad kreativitet

Människor kan förstås vara mycket kreativa. Men också den allra bästa kan fastna i gamla rutiner. Exempel: Grafiska formgivare kan använda AI som brainstormingpartner. Systemet kan producera nya idéer som tar dig vidare i olika riktningar som ett kaleidoskop som ger en välbekant vy nya spännande mönster. I dessa fall är inte AI en virtuell expert utan snarare en kreativ andrepilot.

Nackdelar och utmaningar med generativ AI.

Möjligheterna med generativ AI är så enastående att det är lätt att glömma bort dess begränsningar. Här beskriver vi några utmaningar man behöver tänka på.

AI har inte alltid rätt.

Som vi talade om i avsnittet ”Tillämpningar av generativ AI” är inte alltid generativa AI-verktyg som ChatGPT faktamässigt korrekta. Det kan komma en dag då finjusterade datamängder och algoritmer minskar den risken men tills dess måste vi människor ha en kritisk inställning till det vi läser. Validera informationen genom att jämföra den med en betrodd källa.

Fördomar kan förekomma överallt.

Faktakontroller är relativt enkelt att utföra. Blockering av sociala fördomar som mot kön eller ras är svårare att åstadkomma från generativa AI-resultat. Men det är ändå nödvändigt. För att förebygga så att sociala fördomar inte förekommer i resultaten från generativ AI måste de som ansvarar för AI-systemet identifiera och minimera sådan snedvridning från design och utveckling till driftsättning och det behöver göras fortlöpande.

 

Vi användare kan också göra vårt för att utrota snedvridningen. Säg att du skriver in textprompten ”forskare i labbrock håller i ett provrör” i en AI-konstgenerator. Visar resultatet endast en viss typ av person, oavsett hur många gånger du klickar på ”Generera”? Du kan skicka ett meddelande till de som står bakom generatorn om problemet och sedan förfina textprompten för att få fram resultat med större mångfald.

forskare i labbrock håller i ett provrör

Prompt: forskare i labbrock håller i ett provrör

Generativ AI kan förbruka mycket energi.

Företag som utvecklar generativa AI-verktyg behöver också vara medvetna om den mängd energi som åtgår till att träna och underhålla dessa verktyg. Branschen håller på att inse behovet av att minska koldioxidutsläppen men det är fortfarande en lång väg kvar.

Immaterialrätt är en problematisk fråga.

Yrkesverksamma kreatörer är med rätta oroade över intrång i copyrighträttigheter. Dessa problem är för närvarande under bedömning av domstolar. Adobe är ett exempel på ett företag som arbetar för att hjälpa kreatörerna. Utöver att utveckla Fireflys generativa AI på ett ansvarstagande sätt hjälper Adobe också till att skapa branschstandarder genom Content Authenticity Initiative (CAI) och man arbetar mot att ta fram en universell ”Do Not Train”-tagg med vilken kreatörer kan styra om de vill låta AI-modeller tränas på deras arbete eller inte.

Integrera generativ AI i arbetsflödet.

Generativ AI är kraftfullt. Men du har också makt. Som enskild person är det av största vikt att du håller dig informerad. Kontrollera integritetspolicyerna innan du använder ett generativt AI-verktyg. Om du inte gillar en viss policy bör du undvika det verktyget. Tänk dig för två gånger innan du laddar upp personlig information till något generativt AI-verktyg när du väl har registrerat dig i systemet. Om du vill att något ska förbli konfidentiellt bör du hålla det borta från verktyget. Om du tänker använda resultaten kommersiellt bör du säkerställa att verktyget har konfigurerats för att undvika intrång i copyrighträttigheter. Företag som anammar generativ AI bör alltid granska de resultat som genererats med avseende på korrekthet, fördomar och intrång i copyrighträttigheter.

 

Förutom att hålla koll på det regelverk som håller på att utarbetas är detta det bästa sättet att skydda företaget mot dåligt anseende och juridiska risker. Människor ska arbeta fram koncept och strategier. Kom ihåg, AI är din medhjälpare. Det är du som bestämmer.

Ta dig an framtidens design med Adobe Fireflys generativa AI.

Generativ AI håller redan på att förändra våra liv. Som virtuell expert kan generativ AI förbättra effektiviteten och produktiviteten inom många branscher. Som brainstormingpartner kan generativ AI förstärka vår kreativitet.

 

Tekniken utvecklas så snabbt att morgondagens generativa AI kanske kommer att se väldigt annorlunda ut än dagens system. Om vi utforskar verktygen med nyfikenhet och vaksamhet kan vi dra nytta av fördelarna – och undvika fallgroparna.

en japansk teträdgård

Prompt: en japansk teträdgård

Frågor? Vi har svaren.

Generativ artificiell intelligens är en gren av AI som fokuserar på att skapa eller producera nytt innehåll, som bilder, musik eller text, genom algoritmer och maskininlärningsmodeller. Generativ AI kräver vanligen input från användaren, som en textprompt, för att kunna generera motsvarande resultat i form av text, bild, musik eller video.

Det finns många praktiska tillämpningar för generativ AI, inklusive skriva datorkod, skapa bilder och videor, sammanfatta rapporter, analysera säljdata och betjäna kunder.

Artificiell intelligens definieras brett som maskiner som härmar mänsklig intelligens för att utföra olika uppgifter. Generativ AI fokuserar på att skapa eller producera nytt innehåll, som bilder, musik eller text, genom algoritmer och maskininlärningsmodeller. Generativ AI kräver vanligen input från användaren för att kunna generera motsvarande resultat.

Potentiella viktiga fördelar med artificiell intelligens är bättre effektivitet, större produktivitet och ökad kreativitet. Nackdelar handlar om felaktig information, främjande av fördomar, intrång i copyrighträttigheter och energiförbrukning.

Företag och enskilda personer kan se var i arbetsflödet de kan tjäna på att få en ökad effektivitet, produktivitet eller kreativitet. Företag som integrerar generativ AI bör granska det resultat som genereras med avseende på korrekthet, fördomar och intrång i copyrighträttigheter medan medarbetarna kan arbeta fram koncept och strategier. Enskilda personer kan använda verktyg för generativ AI på arbete och fritid samtidigt som de bör vara försiktiga med sina personuppgifter.

Dela artikeln

Dream Bigger with Adobe Firefly.

Fantisera, experimentera och skapa med generativ AI i webbappen Firefly. Nytt i Creative Cloud, nu tillgängligt för kommersiellt bruk.

Du kanske också gillar

AI-konst för spelutvecklare
Firefly har genererat en astronaut med en flerfärgad bakgrund
AI-konstpromptidéer
Firefly har genererat en bild av ett slott omgivet av sand