KREATIV GENERATIV AI

Vad är AI-konst och hur görs det?

Generativ AI håller snabbt på att bli ett viktigt verktyg för konstnärer. Läs mer om vad generativ AI-konst är, hur du kan skapa det och hur du kan använda det i din verksamhet.

Förstå AI-konst.

Bilder som skapats med artificiell intelligens har fått spridning och har förbättrats på senare år och producerar nu mycket detaljerade och fantasifulla resultat. Det kan ha fått dig att fundera: ”Hur fungerar AI-konst egentligen?”

AI-konst är helt enkelt konst som skapats med hjälp av generativ AI – en teknik som hittar mönster i stora datamängder och använder sig av den informationen för att skapa nytt innehåll. Allt som krävs är en AI-konstgenerator, som Adobe Firefly, och en idé. Konstnären skriver en detaljerad prompt som verktyget sedan använder till att generera bildalternativ baserat på beskrivningen.

Tre eiffeltorn i öknen med flod; fotorealism

Prompt: Tre eiffeltorn i öknen med flod; fotorealism

Det finns mer än en sorts generativ artificiell intelligens.

 

För allt från poesi till mejl finns det stora språkmodeller som tränats på text och hjälper till att generera copytext. För att skapa illustrationer, konstnärligt material, logotyper med mera hjälper diffusionsmodeller som tränats på bilder till att skapa alla slags konstverk. Många av de populära generativa AI-verktygen använder sig av någon av dessa modeller.

 

Konstnärer använder generativ AI till att skapa olika typer av material, från dikter och berättelser till skapelser som ser ut som analoga målningar eller foton med mera. Tack vare hastigheten och flexibiliteten med generativ AI kan kreatörer komma igång direkt och slutföra projekt snabbare och öppnar upp alla typer av spännande nya vägar till kreativt uttryck.

Hur genererar AI konst?

Människor skapar konst av saker som omger dem – träd i skogen, stadslandskap, den egna spegelbilden. Generativ artificiell intelligens tar också in en massa information i form av ord och bilder och använder den till att skapa konst från en prompt.

 

Den teknik som är drivande bakom denna förmåga kallas neuralt nätverk. Ett neuralt nätverk är ett matematiskt system – en algoritm – som hittar mönster i stora datamängder. När du skriver en prompt i en AI-generator om att avbilda ett träd använder systemet den information det har lärt sig om hur träd ser ut för att skapa en ny bild. Och det är din vägledning som konstnär som finjusterar bilderna ytterligare – anger att systemet ska generera till exempel en rosa gran eller ett träd som blommar med tropiska blommor. Verktygen är fullmatade med information men det krävs fantasi från användaren för att skapa konst med artificiell intelligens.

rosa gran
Träd med rosa blommor

Prompt: (vänster) rosa gran; (höger) träd som blommar med tropiska blommor

Generativ AI i konstvärlden.

Konstnärer har experimenterat med olika former av artificiell intelligens i sitt arbete under decennier och har funderat över innebörden och tillämpningen av sådan teknik långt innan allmänheten börjat fundera på sådant.

Konstnären Vera Molnár började 1968 experimentera med tidiga programmeringsspråk för att producera slumpmässigt genererade konstverk. Hon anses allmänt vara en pionjär inom generativ konst och hennes geometriska verk finns medtagna i större museisamlingar.

 

Spola framåt ett par decennier så hittar vi AI-genererad konst i Museum of Modern Art i New York. 2023 visade museet upp spännande konst som hela tiden förändras av Refik Anadol på en enorm skärm. Den abstrakta skapelsen hade skapats med artificiell intelligens som tränats på konst i museets samling.

 

AI-konst har auktionerats ut av Sotheby’s och ställts ut på Venedigbiennalen. Artificiell intelligens har införlivats i konstkursernas scheman på institutioner som Columbia University och Rhode Island School of Design.

 

Detta är bara några få exempel på hur artificiell intelligens har påverkat kreativt arbete. Precis som med andra tekniska framsteg har AI inspirerat konstnärer att utforska både hur konst skapas och vad som definieras som konst.

 vacker oljemålning, röd, jade, orange och grå, skarpa linjer och blandade toner

Prompt: en vacker oljemålning, röd, jade, orange och grå, skarpa linjer och blandade toner

Lär känna tekniken bakom AI-genererad konst.

Precis som det finns många olika verktyg i konstnärens fysiska verktygslåda – färger, pennor, bläck – är det många typer av teknik som bidrar till att göra AI-konst. Vi har redan diskuterat stora språkmodeller och diffusionsmodeller. Här beskriver vi några andra tekniker som används inom AI-konstgenerering.

Generativa AI-modeller

Generativa motståndarnätverk (Generative adversarial networks, GAN): GAN-nätverk består av två neurala nätverk som tränats på samma data och arbetar mot varandra. Det ena nätverket genererar en fotorealistisk bild och det andra försöker avgöra om bilden är verklig eller genererad. Det första nätverket kanske genererar en bild av en häst och sedan ska det andra försöka avgöra om bilden är ett foto eller framtagen digitalt. På så sätt kan systemet skapa allt mer realistiska bilder.

 

Variationsautokodare (Variational autoencoders, VAE): En variationsautokodare utgörs av två neurala nätverk som arbetar i tandem, där vart och ett har olika jobb. Det ena nätverket är en kodare, som tar in information, medan det andra är en avkodare, som kan omtolka den informationen till helt nytt innehåll. Precis som GAN producerar de fotorealistiska bilder.

Generativa AI-tekniker

Bildsyntes: Bildsyntes beskriver framtagningen av nya bilder från stora datamängder av andra bilder.

 

Kreativ kodning: Konstnärer som skapar programmen som genererar konsten beskrivs som kreativa kodare. Syftet med kreativ kodning är inte att producera ett funktionellt resultat, utan ett uttrycksfullt.

Häng med i den generativa AI-konstrevolutionen.

Nu är det dags att börja använda all kunskap och utforska vad som är möjligt när man kombinerar fantasins kraft med möjligheterna med generativ AI.

Firefly har genererat en flicka vid ett piano

Experimentera med nya konstnärliga stilar.

Med generativ AI är det enkelt att nå utanför den konstnärliga bekvämlighetszonen. Utforska nya utseenden med Fireflys AI-bildgenerator genom att välja alternativ som steampunk, decoupage eller stöppling i stilmenyn.

Spara tid, skapa mer.

Använd generativ AI till att snabbt skapa dummies till kunder eller referensbilder till materialet. Använd Firefly-drivna verktyg som Generativ omfärgning och Text till mönster (beta) i Illustrator för att snabbt iterera konsten och skapa eleganta motiv.

Firefly har genererat ett flygblad till en utställning i fyrfärgstryck: orange, lila, blått och rosa
Firefly bokstaven P skapad av popcorn

Dela arbetet med andra.

Bjud in en vän som får redigera något av dina konstverk med Generativ fyllning i Photoshop, ett Firefly-drivet verktyg med vilket du kan välja vilken del av bilden som helst och byta ut den med en enkel textprompt. Med generativ AI kan du skapa med andra som aldrig tidigare.

Kreativitet för alla.

Generativ AI ger tillgång till fler typer av konstnärliga uttryck.  En skicklig grafisk formgivare som använder AI kan testa dramatiska redigeringar av ett foto eller en total nybörjare kan experimentera med flera olika konstslag med Text till bild.

Firefly har skapat bilder av en kvinna med flerfärgad rökig bakgrund

Kom igång med att skapa AI-konst.


1 Öppna webbappen Firefly.

Det enklaste sättet att börja experimentera med generativ AI är att använda Adobe Firefly. Med webbappen Firefly kan du genast börja skapa konst, omfärga det befintliga materialet eller redigera foton med generativ AI. Kom igång genom att gå till Firefly.adobe.com och logga in. Om du inte redan har ett Adobe ID kan du skapa ett utan kostnad här. Du kan också utforska funktioner som drivs av Firefly, som Generativ fyllning i Photoshop, Generativ omfärgning eller Text till mönster (beta) i Illustrator, samt Text till bild och Texteffekter i Adobe Express.


2 Skriv en textprompt.

Att skriva en väl beskrivande textprompt är en av de centrala komponenterna när man ska skapa generativ AI-konst. Använd adjektiv, inkludera namnen på de konstriktningar eller medier du vill få fram och testa att ta med sinnesstämningar och känslor också. Lär dig mer om hur man skriver framgångsrika AI-bildprompter.


3 Utforska exempelprompter.

För musen över de exempel på Text till bild-konst som finns i Fireflys webbappsgalleri för att se vilka prompttexter som genererade dessa bilder och tillämpa dessa tekniker i dina egna experiment.


4 Finjustera inställningarna.

Utforska de alternativ som finns i Firefly-webbappen för att förfina dina resultat. Du kan välja bland ett antal olika innehållstyper, stilar, färg och ton, belysning och komposition.


5 Fortsätt att experimentera.

När du har genererat en bild kan du se hur mycket längre du kan ta den. Framtagningen av ett konstverk med generativ AI kan vara en katalysator för utforskning. Använd systemet till att inspirera i det analoga arbetet eller ta materialet till en annan Adobe-app för finjustering med exakta redigeringsverktyg. Lär dig mer med vår stegvisa guide om hur du skapar AI-genererat bildmaterial.


Firefly har genererat ett oändligt komplicerat fraktalmönster, hyperrealistiskt, science_fiction, 4k

Prompt: oändligt komplicerat fraktalmönster, hyperrealistiskt, science_fiction, 4k

Frigör din kreativitet med Adobe Firefly och AI-genererad konst.

Konstnärer har experimenterat med artificiell intelligens i decennier, utforskat hur det kan förändra det sätt på vilket vi skapar och ser på konst – och nu är denna teknik enkelt tillgänglig för oss alla. Kom igång med Firefly redan idag och se vart fantasin tar dig.

Frågor? Vi har svaren.

Den nuvarande AI-modellen i Firefly är tränad på data från Adobe Stock och på öppet licensierat material och innehåll i den publika domänen där upphovsrätten löpt ut.

Dela artikeln

Dream Bigger with Adobe Firefly.

Fantisera, experimentera och skapa med generativ AI i webbappen Firefly. Nytt i Creative Cloud, nu tillgängligt för kommersiellt bruk.

Du kanske också gillar

 Firefly har genererat ett industriellt rum med steampunk
 Firefly har genererat en astronaut med en flerfärgad rymdbakgrund
 Firefly har genererat origami-svanar
Firefly har genererat en främmande planet med rymdskepp