You might also be interested in…

Paggamit ng rule of thirds para kunan ng larawan ang isang babaeng naglalakad na may pink na payong

Paano gamitin, at hindi sundin, ang rule of thirds.

Pahusayin ang mga kasanayan mo sa composition ng larawan para maka-capture na mga mas kamangha-manghang image. 

Coffee brewing in a coffee shop - Shallow depth of field tips | Adobe

Understanding shallow depth of field.
Explore how shallow depth of field can add dimension to your photographs.

Ballet dancers performing on stage - Shutter speed photography | Adobe

Understanding shutter speed.

Discover how adjusting shutter speed can help you capture clean shots or motion-filled moments.

Kamangha-manghang nature photograph ng mga Wildebeest na dumaragsa sa isang ilog.

Mga tip sa pag-capture ng lahat ng uri ng mga larawan ng kalikasan.

I-explore ang mga posibilidad ng nature photography, mula sa mga gumagalaw na hayop hanggang sa mga nakakamanghang landscape.

Get Photoshop Lightroom.

Edit, organize, store, and share photos from anywhere.

7 days free, then ₱498.00/mo.

Try Lightroom, free for 7 days then ₱498.00/mo.