You might also be interested in…

Sử dụng quy tắc một phần ba để chụp ảnh một phụ nữ đang đi bộ với chiếc ô màu hồng

Cách sử dụng và phá vỡ quy tắc một phần ba.

Nâng cao kỹ năng bố cục ảnh để chụp ra những bức hình tuyệt đẹp hơn. 

Coffee brewing in a coffee shop - Shallow depth of field tips | Adobe

Understanding shallow depth of field.
Explore how shallow depth of field can add dimension to your photographs.

Ballet dancers performing on stage - Shutter speed photography | Adobe

Understanding shutter speed.

Discover how adjusting shutter speed can help you capture clean shots or motion-filled moments.

Bức ảnh tráng lệ về cảnh đàn linh dương hoảng hốt chạy lao xuống dòng sông.

Bí quyết chụp ảnh thiên nhiên đẹp mọi góc độ.

Chinh phục vẻ đẹp của nhiếp ảnh thiên nhiên, từ những khoảnh khắc chuyển động của động vật đến khung cảnh hùng vĩ của đất trời.

Get Photoshop Lightroom.

Edit, organize, store, and share photos from anywhere.

7 days free, then US$9.99/mo.

Try Lightroom, free for 7 days then US$9.99/mo.