Pdf. Tre bokstäver som fortsätter att förändra världen.

Allt du behöver veta om pdf:er.

Allt du behöver veta om pdf:er.

Vad betyder pdf?

 

Pdf är en förkortning för Portable Document Format. Det är ett flexibelt filformat som skapats av Adobe och som erbjuder ett enkelt och tillförlitligt sätt att visa och utväxla dokument, oberoende av program, maskinvara eller operativsystem.

 

Pdf-formatet är numera en öppen standard som regleras av ISO (International Organization for Standardization). Pdf-dokument kan innehålla länkar och knappar, formulärfält, ljud, video och affärslogik. De kan signeras elektroniskt och kan enkelt öppnas i Windows eller Mac OS med det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader.

 

 Vi uppfann pdf

Adobe skapade pdf:en.

1991 lanserade en av Adobes grundare, dr John Warnock, den revolutionerande metoden att gå från papper till digitala dokument med en idé han kallade Camelot Project. Målet var att ge alla de verktyg som krävs för att hämta dokument från alla slags program och skicka elektroniska versioner av dessa dokument vart man ville samt visa och skriva ut dem på vilken dator man ville. 1992 hade Camelot utvecklats till pdf. Idag är pdf det filformat som företag runt om i världen sätter sin tillit till.

Adobe skapade pdf:en.

1991 lanserade en av Adobes grundare, dr John Warnock, den revolutionerande metoden att gå från papper till digitala dokument med en idé han kallade Camelot Project. Målet var att ge alla de verktyg som krävs för att hämta dokument från alla slags program och skicka elektroniska versioner av dessa dokument vart man ville samt visa och skriva ut dem på vilken dator man ville. 1992 hade Camelot utvecklats till pdf. Idag är pdf det filformat som företag runt om i världen sätter sin tillit till.

 För utseendet spelar faktiskt roll

Konvertering av pdf-dokument på det enkla sättet. 

Warnocks vision fortsätter att forma vårt arbetssätt. När du sparar ett dokument eller en bild som Adobe PDF ser det ut exakt som du tänkte dig att det skulle bli. Många pdf:er är helt enkelt bilder av dokumentsidor, men Adobe PDF bevarar allt i originalfilen – till och med när text, grafik, kalkylark och annat kombineras i en enda fil.

Konvertering av pdf-dokument på det enkla sättet. 

Warnocks vision fortsätter att forma vårt arbetssätt. När du sparar ett dokument eller en bild som Adobe PDF ser det ut exakt som du tänkte dig att det skulle bli. Många pdf:er är helt enkelt bilder av dokumentsidor, men Adobe PDF bevarar allt i originalfilen – till och med när text, grafik, kalkylark och annat kombineras i en enda fil.

Pdf-filer uppfyller höga standarder.

 

Du kan känna dig säker på att din pdf-fil uppfyller ISO 32000-standarderna för elektroniskt dokumentutbyte, inklusive de särskilda pdf-standarderna PDF/A för arkivering, PDF/E för konstruktion och PDF/X för tryckning. Du kan också skapa pdf:er som uppfyller ett antal tillgänglighetskrav som gör dokumenten enklare att använda för personer med funktionsnedsättning.

 

Skapa dokument och arbetsflöden utan papper.

 

När du behöver underteckna en pdf elektroniskt är det enkelt att använda någon av mobilapparna Adobe Acrobat Reader eller Acrobat Sign. Du får tillgång till pdf:er från vilken webbläsare och vilket operativsystem som helst. För hantering av juridiskt bindande elektroniska eller digitala underskriftsprocesser kan du använda Adobe Acrobat eller Acrobat Sign.

 

Pdf:er har standarder.

 

Du kan känna dig säker på att din pdf-fil uppfyller ISO 32000-standarderna för elektroniskt dokumentutbyte, inklusive de särskilda pdf-standarderna PDF/A för arkivering, PDF/E för konstruktion och PDF/X för tryckning. Du kan också skapa pdf:er som uppfyller ett antal tillgänglighetskrav som gör dokumenten enklare att använda för personer med funktionsnedsättning.

 

Inga pappersutskrifter behövs. Någonsin.

 

När du behöver underteckna en pdf elektroniskt är det enkelt att använda någon av mobilapparna Adobe Acrobat Reader eller Acrobat Sign. Du får tillgång till pdf:er från vilken webbläsare och vilket operativsystem som helst. För hantering av juridiskt bindande elektroniska eller digitala underskriftsprocesser kan du använda Adobe Acrobat eller Acrobat Sign.

 

Adobes pdf:er är säkra.

När du arbetar med elektroniska dokument är det viktigt att göra det till en rutin att skydda filerna. Du kan lösenordsskydda pdf:erna för att hindra andra från att kopiera och redigera dem. Du kan avlägsna känslig information permanent. Och du kan till och med hitta och ta bort dold text.

 

Integrera pdf-verktyg med andra program.


Vi samarbetar med ledande företag för att pdf-verktygen i Adobe Document Cloud ska kunna integreras i system, processer och program som redan används. Med pdf-verktyg inbäddade i Microsoft 365 kan du direkt konvertera Microsoft Word-dokument, Excel-filer eller PowerPoint-presentationer till pdf-format för att förenkla och effektivisera arbetsflödena.

 

Läs mer om integreringar


Integrera pdf-verktyg med andra program.


Vi samarbetar med ledande företag för att pdf-verktygen i Adobe Document Cloud ska kunna integreras i system, processer och program som redan används. Med pdf-verktyg inbäddade i Microsoft 365 kan du direkt konvertera Microsoft Word-dokument, Excel-filer eller PowerPoint-presentationer till pdf-format för att förenkla och effektivisera arbetsflödena.

 

Läs mer om integreringar

Integrera pdf-verktyg med andra program.

Vi samarbetar med ledande företag för att pdf-verktygen i Adobe Document Cloud ska kunna integreras i system, processer och program som redan används. Med pdf-verktyg inbäddade i Microsoft 365 kan du direkt konvertera Microsoft Word-dokument, Excel-filer eller PowerPoint-presentationer till pdf-format för att förenkla och effektivisera arbetsflödena.

 

Läs mer om integreringar

Skanna dokument för att underlätta arbetet.

Utforska Adobe Acrobats verktyg för redigering och konvertering av pdf:er.

Större bekvämlighet med pdf-mobilappar

Mobilappen Acrobat Reader
Mobilappen Adobe Scan