Pdf. Tre bokstäver som fortsätter att förändra världen.

Pdf. Tre bokstäver som fortsätter att förändra världen.

Pdf. Tre bokstäver som fortsätter att förändra världen.

Vad är pdf?

 

Pdf:er styr din värld. Det är ett format du ständigt använder i arbetet. Vi uppfann Portable Document Format (mer känt som pdf) för att dokument skulle kunna visas och skickas på ett tillförlitligt sätt, oavsett program, maskinvara eller operativsystem.

 

Pdf-formatet är numera en öppen standard som regleras av ISO (International Organization for Standardization). Pdf-dokument kan innehålla länkar och knappar, formulärfält, ljud, video och affärslogik. De kan signeras elektroniskt, och du kan enkelt öppna pdf-filer i Windows eller Mac OS med det kostnadsfria programmet Acrobat Reader.

 

 Vi uppfann pdf

Vi uppfann pdf.

1991 lanserade en av Adobes grundare, dr John Warnock, den revolutionerande metoden att gå från papper till digitala dokument med en idé han kallade Camelot Project. Målet var att ge alla de verktyg som krävs för att hämta dokument från alla slags program och skicka elektroniska versioner av dessa dokument vart man ville samt visa och skriva ut dem på vilken dator man ville. 1992 hade Camelot utvecklats till pdf. Idag är pdf det filformat som företag runt om i världen sätter sin tillit till.

Vi uppfann pdf.

1991 lanserade en av Adobes grundare, dr John Warnock, den revolutionerande metoden att gå från papper till digitala dokument med en idé han kallade Camelot Project. Målet var att ge alla de verktyg som krävs för att hämta dokument från alla slags program och skicka elektroniska versioner av dessa dokument vart man ville samt visa och skriva ut dem på vilken dator man ville. 1992 hade Camelot utvecklats till pdf. Idag är pdf det filformat som företag runt om i världen sätter sin tillit till.

 För utseendet spelar faktiskt roll

För utseendet spelar faktiskt roll.

Warnocks vision lever och har hälsan – och utvecklas. När du sparar ett dokument eller en bild som Adobe PDF ser det ut exakt som du tänkte dig att det skulle bli. Många pdf:er är helt enkelt bilder av dokumentsidor, men Adobe PDF bevarar allt i originalfilen – till och med när text, grafik, kalkylark och annat kombineras i en enda fil.

För utseendet spelar faktiskt roll.

Warnocks vision lever och har hälsan – och utvecklas. När du sparar ett dokument eller en bild som Adobe PDF ser det ut exakt som du tänkte dig att det skulle bli. Många pdf:er är helt enkelt bilder av dokumentsidor, men Adobe PDF bevarar allt i originalfilen – till och med när text, grafik, kalkylark och annat kombineras i en enda fil.

Pdf:er har standarder.

 

Du kan känna dig säker på att din pdf-fil uppfyller ISO 32000-standarderna för elektroniskt dokumentutbyte, inklusive de särskilda pdf-standarderna PDF/A för arkivering, PDF/E för konstruktion och PDF/X för tryckning. Du kan också skapa pdf:er som uppfyller ett antal tillgänglighetskrav som gör dokumenten enklare att använda för personer med funktionsnedsättning.

 

Inga pappersutskrifter behövs. Någonsin.

 

När du behöver underteckna en pdf elektroniskt är det enkelt att använda mobilappen Adobe Acrobat Reader, eller Acrobat Sign. Du får tillgång till pdf:er från vilken webbläsare och vilket operativsystem som helst. För hantering av juridiskt bindande elektroniska eller digitala underskriftsprocesser kan du använda Adobe Acrobat eller Acrobat Sign.

 

Pdf:er har standarder.

 

Du kan känna dig säker på att din pdf-fil uppfyller ISO 32000-standarderna för elektroniskt dokumentutbyte, inklusive de särskilda pdf-standarderna PDF/A för arkivering, PDF/E för konstruktion och PDF/X för tryckning. Du kan också skapa pdf:er som uppfyller ett antal tillgänglighetskrav som gör dokumenten enklare att använda för personer med funktionsnedsättning.

 

Inga pappersutskrifter behövs. Någonsin.

 

När du behöver underteckna en pdf elektroniskt är det enkelt att använda mobilappen Adobe Acrobat Reader, eller Acrobat Sign. Du får tillgång till pdf:er från vilken webbläsare och vilket operativsystem som helst. För hantering av juridiskt bindande elektroniska eller digitala underskriftsprocesser kan du använda Adobe Acrobat eller Acrobat Sign.

 

Det handlar om säkerhet.

När du arbetar med elektroniska dokument är det viktigt att göra det till en rutin att skydda filerna. Du kan lösenordsskydda pdf:erna för att hindra andra från att kopiera och redigera dem. Du kan avlägsna känslig information permanent. Och du kan till och med hitta och ta bort dold text.

 

Integrera med programmen du gillar.


Vi samarbetar med ledande företag för att pdf-verktygen i Adobe Document Cloud ska kunna integreras i system, processer och program som redan används. Med pdf-verktyg inbäddade i Microsoft 365 kan du direkt konvertera Microsoft Word-dokument, Excel-filer eller PowerPoint-presentationer till pdf-format för att förenkla och effektivisera arbetsflödena.

 

Läs mer om integreringar


Integrera med programmen du gillar.


Vi samarbetar med ledande företag för att pdf-verktygen i Adobe Document Cloud ska kunna integreras i system, processer och program som redan används. Med pdf-verktyg inbäddade i Microsoft 365 kan du direkt konvertera Microsoft Word-dokument, Excel-filer eller PowerPoint-presentationer till pdf-format för att förenkla och effektivisera arbetsflödena.

 

Läs mer om integreringar

Integrera med programmen du gillar.

Vi samarbetar med ledande företag för att pdf-verktygen i Adobe Document Cloud ska kunna integreras i system, processer och program som redan används. Med pdf-verktyg inbäddade i Microsoft 365 kan du direkt konvertera Microsoft Word-dokument, Excel-filer eller PowerPoint-presentationer till pdf-format för att förenkla och effektivisera arbetsflödena.

 

Läs mer om integreringar

Få ut mer av skannade dokument.

Utnyttja pdf-formatet maximalt med Adobe Acrobat Pro.

Gör mer på mobilen.

Mobilappen Acrobat Reader
Adobe Skanner mobilapp