PDF. Trzy litery, które zmieniły świat.

PDF. Trzy litery, które zmieniły świat.

PDF. Trzy litery, które zmieniły świat.

Co to jest PDF?

Świat działa dzięki plikom PDF. Plików PDF używasz w najważniejszych procesach roboczych. Opracowaliśmy standard PDF (Portable Document Format), aby umożliwić niezawodne wyświetlanie i udostępnianie dokumentów — niezależnie od oprogramowania, sprzętu czy systemu operacyjnego.

 

Standard PDF jest teraz otwarty i obsługiwany przez organizację ISO (International Organization for Standardization). Dokumenty PDF mogą zawierać łącza, przyciski, pola formularzy, elementy audio i wideo, a także funkcje biznesowe. Można podpisywać je elektronicznie i łatwo przeglądać w systemach Windows i macOS przy użyciu bezpłatnego programu Acrobat Reader.

 

 Wynaleźliśmy format PDF

Wynaleźliśmy format PDF.

W 1991 roku współzałożyciel firmy Adobe dr John Warnock rozpoczął rewolucję w dziedzinie konwertowania dokumentów papierowych na cyfrowe, realizując pomysł określany jako projekt Camelot. Celem projektu było udostępnienie dowolnym osobom narzędzi do rejestrowania dokumentów z dowolnych aplikacji, wysyłania elektronicznych wersji dokumentów w dowolne miejsca i wyświetlanie oraz drukowanie ich na każdym komputerze. W 1992 roku w projekcie Camelot powstał standard PDF. Dzisiaj jest to format, któremu ufają firmy z całego świata.

Wynaleźliśmy format PDF.

W 1991 roku współzałożyciel firmy Adobe dr John Warnock rozpoczął rewolucję w dziedzinie konwertowania dokumentów papierowych na cyfrowe, realizując pomysł określany jako projekt Camelot. Celem projektu było udostępnienie dowolnym osobom narzędzi do rejestrowania dokumentów z dowolnych aplikacji, wysyłania elektronicznych wersji dokumentów w dowolne miejsca i wyświetlanie oraz drukowanie ich na każdym komputerze. W 1992 roku w projekcie Camelot powstał standard PDF. Dzisiaj jest to format, któremu ufają firmy z całego świata.

 Wygląd naprawdę ma znaczenie

Wygląd naprawdę ma znaczenie.

Wizja Johna Warnocka jest wciąż żywa i nadal rozwijana. Gdy po raz pierwszy utworzysz plik Adobe PDF z dokumentów lub obrazów, otrzyma on właściwy wygląd. Wiele plików PDF to tylko obrazy stron. Pliki Adobe PDF zachowują natomiast wszystkie dane z oryginału — nawet w przypadku scalenia tekstu, grafiki, arkuszy kalkulacyjnych i innych elementów w jednym pliku.

Wygląd naprawdę ma znaczenie.

Wizja Johna Warnocka jest wciąż żywa i nadal rozwijana. Gdy po raz pierwszy utworzysz plik Adobe PDF z dokumentów lub obrazów, otrzyma on właściwy wygląd. Wiele plików PDF to tylko obrazy stron. Pliki Adobe PDF zachowują natomiast wszystkie dane z oryginału — nawet w przypadku scalenia tekstu, grafiki, arkuszy kalkulacyjnych i innych elementów w jednym pliku.

Pliki PDF są oparte na standardach.

 

Każdy plik PDF spełnia normę ISO 32000 w zakresie wymiany dokumentów cyfrowych. Dostępne są formaty specjalistyczne: PDF/A do archiwizacji, PDF/E do zastosowań inżynieryjnych i PDF/X na potrzeby druku. Pliki PDF można tworzyć z użyciem szeregu standardów ułatwień dostępu, tak aby ich treść była łatwa w użyciu dla osób niepełnosprawnych.

 

Koniec z papierowymi wydrukami. Na zawsze.

Aby podpisać elektronicznie dokument PDF, wystarczy użyć aplikacji mobilnej Adobe Acrobat Reader lub aplikacji mobilnej Acrobat Sign. Pliki PDF łatwo otworzysz we wszystkich przeglądarkach i systemach operacyjnych. Do zarządzania ważnymi prawnie procesami podpisów cyfrowych lub elektronicznych służą program Adobe Acrobat i aplikacja Acrobat Sign.

 

Pliki PDF są oparte na standardach.

 

Każdy plik PDF spełnia normę ISO 32000 w zakresie wymiany dokumentów cyfrowych. Dostępne są formaty specjalistyczne: PDF/A do archiwizacji, PDF/E do zastosowań inżynieryjnych i PDF/X na potrzeby druku. Pliki PDF można tworzyć z użyciem szeregu standardów ułatwień dostępu, tak aby ich treść była łatwa w użyciu dla osób niepełnosprawnych.

 

Koniec z papierowymi wydrukami. Na zawsze.

 

Aby podpisać elektronicznie dokument PDF, wystarczy użyć aplikacji mobilnej Adobe Acrobat Reader lub aplikacji mobilnej Acrobat Sign. Pliki PDF łatwo otworzysz we wszystkich przeglądarkach i systemach operacyjnych. Do zarządzania ważnymi prawnie procesami podpisów cyfrowych lub elektronicznych służą program Adobe Acrobat i aplikacja Acrobat Sign.

 

Bezpieczeństwo ma w plikach PDF kluczowe znaczenie.

Na każdym etapie pracy z dokumentami cyfrowymi ważna jest ich ochrona. Plik PDF można zabezpieczyć hasłem, tak aby nikt inny nie mógł go kopiować czy edytować. Można też trwale usunąć z nich informacje poufne. Dostępne są również opcje znajdowania i usuwania ukrytych danych.

 

Integracja z ulubionymi aplikacjami


Współpracujemy z czołowymi firmami, aby umożliwić dodanie narzędzi PDF usługi Adobe Document Cloud do aplikacji używanych już w organizacjach. Narzędzia PDF są wbudowane w pakiet Microsoft 365 — pozwalają natychmiast konwertować dokumenty programu Microsoft Word, pliki programu Excel i prezentacje programu PowerPoint na format PDF, co usprawnia i przyspiesza pracę.

 

Dowiedz się więcej o integracjach


Integracja z ulubionymi aplikacjami


Współpracujemy z czołowymi firmami, aby umożliwić dodanie narzędzi PDF usługi Adobe Document Cloud do aplikacji używanych już w organizacjach. Narzędzia PDF są wbudowane w pakiet Microsoft 365 — pozwalają natychmiast konwertować dokumenty programu Microsoft Word, pliki programu Excel i prezentacje programu PowerPoint na format PDF, co usprawnia i przyspiesza pracę.

 

Dowiedz się więcej o integracjach

Integracja z ulubionymi aplikacjami

Współpracujemy z czołowymi firmami, aby umożliwić dodanie narzędzi PDF usługi Adobe Document Cloud do aplikacji używanych już w organizacjach. Narzędzia PDF są wbudowane w pakiet Microsoft 365 — pozwalają natychmiast konwertować dokumenty programu Microsoft Word, pliki programu Excel i prezentacje programu PowerPoint na format PDF, co usprawnia i przyspiesza pracę.

Dowiedz się więcej o integracjach

Lepsze wykorzystanie zeskanowanych dokumentów.

Maksymalnie wykorzystaj zalety formatu PDF dzięki programowi Adobe Acrobat Pro.

Szersza obsługa urządzeń przenośnych

Aplikacja mobilna Acrobat Reader
Aplikacja mobilna Adobe Scan