PDF. Trzy litery, które zmieniły świat.

Wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć o formacie PDF

Wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć o formacie PDF

Co oznacza skrót PDF?

 

Skrót PDF pochodzi od angielskiego określenia Portable Document Format. Ten elastyczny format plików opracowany przez firmę Adobe oferuje prostą, niezawodną metodę przedstawiania i wymiany dokumentów. Nie zależy on od oprogramowania, sprzętu ani systemu operacyjnego używanego przez osoby wyświetlające dokumenty.

 

Format PDF jest teraz otwarty i obsługiwany przez organizację ISO (International Organization for Standardization). Dokumenty PDF mogą zawierać łącza, przyciski, pola formularzy, elementy audio i wideo, a także funkcje biznesowe. Można podpisywać je elektronicznie i łatwo przeglądać w systemach Windows i macOS przy użyciu bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader.

 

 Wynaleźliśmy format PDF

Format PDF opracowała firma Adobe

W 1991 roku współzałożyciel firmy Adobe dr John Warnock rozpoczął rewolucję w dziedzinie konwertowania dokumentów papierowych na cyfrowe, realizując pomysł określany jako projekt Camelot. Celem projektu było udostępnienie dowolnym osobom narzędzi do rejestrowania dokumentów z dowolnych aplikacji, wysyłania elektronicznych wersji dokumentów w dowolne miejsca i wyświetlanie oraz drukowanie ich na każdym komputerze. W 1992 roku w projekcie Camelot powstał standard PDF. Dzisiaj jest to format, któremu ufają firmy z całego świata.

Format PDF opracowała firma Adobe

W 1991 roku współzałożyciel firmy Adobe dr John Warnock rozpoczął rewolucję w dziedzinie konwertowania dokumentów papierowych na cyfrowe, realizując pomysł określany jako projekt Camelot. Celem projektu było udostępnienie dowolnym osobom narzędzi do rejestrowania dokumentów z dowolnych aplikacji, wysyłania elektronicznych wersji dokumentów w dowolne miejsca i wyświetlanie oraz drukowanie ich na każdym komputerze. W 1992 roku w projekcie Camelot powstał standard PDF. Dzisiaj jest to format, któremu ufają firmy z całego świata.

 Wygląd naprawdę ma znaczenie

Łatwe konwertowanie dokumentów PDF

Pomysł Johna Warnocka wciąż kształtuje nasze metody pracy. Gdy po raz pierwszy utworzysz plik Adobe PDF z dokumentów lub obrazów, otrzyma on właściwy wygląd. Wiele plików PDF to tylko obrazy stron. Pliki Adobe PDF zachowują natomiast wszystkie dane z oryginału — nawet w przypadku scalenia tekstu, grafiki, arkuszy kalkulacyjnych i innych elementów w jednym pliku.

Łatwe konwertowanie dokumentów PDF

Pomysł Johna Warnocka wciąż kształtuje nasze metody pracy. Gdy po raz pierwszy utworzysz plik Adobe PDF z dokumentów lub obrazów, otrzyma on właściwy wygląd. Wiele plików PDF to tylko obrazy stron. Pliki Adobe PDF zachowują natomiast wszystkie dane z oryginału — nawet w przypadku scalenia tekstu, grafiki, arkuszy kalkulacyjnych i innych elementów w jednym pliku.

Wysokie standardy plików PDF

 

Każdy plik PDF spełnia normę ISO 32000 w zakresie wymiany dokumentów cyfrowych. Dostępne są formaty specjalistyczne: PDF/A do archiwizacji, PDF/E do zastosowań inżynieryjnych i PDF/X na potrzeby druku. Pliki PDF można tworzyć z użyciem szeregu standardów ułatwień dostępu, tak aby ich treść była łatwa w użyciu dla osób niepełnosprawnych.

 

Zalety dokumentów i obiegów pracy niewymagających papieru

 

Aby podpisać elektronicznie dokument PDF, wystarczy użyć aplikacji mobilnej Adobe Acrobat Reader lub aplikacji mobilnej Acrobat Sign. Pliki PDF można łatwo otwierać we wszystkich przeglądarkach i systemach operacyjnych. Do zarządzania ważnymi prawnie procesami podpisów cyfrowych lub elektronicznych służą program Adobe Acrobat i usługa Acrobat Sign.

 

Pliki PDF są oparte na standardach.

 

Każdy plik PDF spełnia normę ISO 32000 w zakresie wymiany dokumentów cyfrowych. Dostępne są formaty specjalistyczne: PDF/A do archiwizacji, PDF/E do zastosowań inżynieryjnych i PDF/X na potrzeby druku. Pliki PDF można tworzyć z użyciem szeregu standardów ułatwień dostępu, tak aby ich treść była łatwa w użyciu dla osób niepełnosprawnych.

 

Koniec z papierowymi wydrukami. Na zawsze.

 

Aby podpisać elektronicznie dokument PDF, wystarczy użyć aplikacji mobilnej Adobe Acrobat Reader lub aplikacji mobilnej Acrobat Sign. Pliki PDF można łatwo otwierać we wszystkich przeglądarkach i systemach operacyjnych. Do zarządzania ważnymi prawnie procesami podpisów cyfrowych lub elektronicznych służą program Adobe Acrobat i usługa Acrobat Sign
.

 

Pliki Adobe PDF są bezpieczne.

Na każdym etapie pracy z dokumentami cyfrowymi ważna jest ich ochrona. Plik PDF można zabezpieczyć hasłem, tak aby nikt inny nie mógł go kopiować czy edytować. Można też trwale usunąć z nich informacje poufne. Dostępne są również opcje znajdowania i usuwania ukrytych danych.

 

Integracja plików PDF z innymi aplikacjami


Współpracujemy z czołowymi firmami, aby umożliwić dodanie narzędzi PDF usługi Adobe Document Cloud do aplikacji używanych już w organizacjach. Narzędzia PDF są wbudowane w pakiet Microsoft 365 — pozwalają natychmiast konwertować dokumenty programu Microsoft Word, pliki programu Excel i prezentacje programu PowerPoint na format PDF, co usprawnia i przyspiesza pracę.

 

Dowiedz się więcej o integracjach


Integracja plików PDF z innymi aplikacjami


Współpracujemy z czołowymi firmami, aby umożliwić dodanie narzędzi PDF usługi Adobe Document Cloud do aplikacji używanych już w organizacjach. Narzędzia PDF są wbudowane w pakiet Microsoft 365 — pozwalają natychmiast konwertować dokumenty programu Microsoft Word, pliki programu Excel i prezentacje programu PowerPoint na format PDF, co usprawnia i przyspiesza pracę.

 

Dowiedz się więcej o integracjach

Integracja plików PDF z innymi aplikacjami

Współpracujemy z czołowymi firmami, aby umożliwić dodanie narzędzi PDF usługi Adobe Document Cloud do aplikacji używanych już w organizacjach. Narzędzia PDF są wbudowane w pakiet Microsoft 365 — pozwalają natychmiast konwertować dokumenty programu Microsoft Word, pliki programu Excel i prezentacje programu PowerPoint na format PDF, co usprawnia i przyspiesza pracę.

 

Dowiedz się więcej o integracjach

Prostsza praca dzięki skanowaniu dokumentów

Zapoznanie z narzędziami do edytowania i konwertowania plików PDF w programie Adobe Acrobat

Wygodniejsza praca dzięki aplikacjom mobilnym PDF

Aplikacja mobilna Acrobat Reader
Aplikacja mobilna Adobe Scan