PDF. Трите букви, които продължават да променят света.

Всичко, което трябва да знаете за PDF.

Всичко, което трябва да знаете за PDF.

Какво означава PDF?

 

PDF е съкращение, което означава „преносим документен формат“. Това е многофункционален файлов формат, създаден от Adobe, който дава на хората лесен и надежден начин за представяне и обмен на документи – независимо от софтуера, хардуера или операционната система, използвани от всеки, който разглежда документа. 

 

PDF вече е отворен стандарт, поддържан от Международната организация по стандартизация (International Organization for Standardization, ISO). PDF документите могат да съдържат връзки и бутони, полета на формуляри, аудио, видео и логически операции. Те могат да бъдат подписани електронно и лесно да се преглеждат в Windows или MacOS с помощта на безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader. 

 

 Ние създадохме PDF

Adobe създаде PDF.

През 1991 г. съоснователят на Adobe д-р Джон Уорнок стартира революцията от хартиен носител към цифрови технологии с идея, която той нарекъл „Проектът Камелот“ (The Camelot Project). Целта била да се даде възможност на всеки да заснема документи от всяко приложение, да изпраща електронни версии на тези документи навсякъде и да ги преглежда и отпечатва на всяка машина. До 1992 г. „Проектът Камелот“ се превърнал в PDF. Днес това е файловият формат, на който се доверяват фирмите по целия свят.

Adobe създаде PDF.

През 1991 г. съоснователят на Adobe д-р Джон Уорнок стартира революцията от хартиен носител към цифрови технологии с идея, която той нарекъл „Проектът Камелот“ (The Camelot Project). Целта била да се даде възможност на всеки да заснема документи от всяко приложение, да изпраща електронни версии на тези документи навсякъде и да ги преглежда и отпечатва на всяка машина. До 1992 г. „Проектът Камелот“ се превърнал в PDF. Днес това е файловият формат, на който се доверяват фирмите по целия свят.

 Защото визията наистина има значение

Конвертирането на PDF документи е улеснено. 

Визията на Warnock продължава да определя начина ни на работа. Когато създавате Adobe PDF от документи или изображения, той изглежда точно както сте искали. Докато много PDF файлове са просто снимки на страници, PDF файловете на Adobe запазват всички данни в оригиналния файлов формат – дори когато текст, графики, електронни таблици и други са комбинирани в един файл.

Конвертирането на PDF документи е улеснено. 

Визията на Warnock продължава да определя начина ни на работа. Когато създавате Adobe PDF от документи или изображения, той изглежда точно както сте искали. Докато много PDF файлове са просто снимки на страници, PDF файловете на Adobe запазват всички данни в оригиналния файлов формат – дори когато текст, графики, електронни таблици и други са комбинирани в един файл.

PDF файловете отговарят на високи стандарти.

 

Можете да сте сигурни, че вашият PDF файл отговаря на стандартите ISO 32000 за електронен обмен на документи, включително стандарти със специално предназначение, като PDF/A за архивиране, PDF/E за инженерство и PDF/X за печат. Можете също така да създавате PDF файлове, за да отговаряте на набор от стандарти за достъпност, които правят съдържанието по-използваемо от хора с увреждания.

 

Документи и работни процеси без използване на хартия.

 

Когато трябва да подпишете електронно PDF файл, това е лесно с помощта на мобилното приложение Adobe Acrobat Reader или мобилното приложение Acrobat Sign. Осъществявайте достъп до вашите PDF файлове от всеки уеб браузър или операционна система. За управление на правно обвързващи процеси за електронен или цифров подпис пробвайте Adobe Acrobat или Acrobat Sign.

 

PDF файловете имат стандарти.

 

Можете да сте сигурни, че вашият PDF файл отговаря на стандартите ISO 32000 за електронен обмен на документи, включително стандарти със специално предназначение като PDF/A за архивиране, PDF/E за инженерство и PDF/X за печат. Можете също така да създавате PDF файлове, за да отговаряте на набор от стандарти за достъпност, които правят съдържанието по-използваемо от хора с увреждания.

 

Не са необходими разпечатки на хартия. Никога повече.

 

Когато трябва да подпишете електронно PDF файл, това е лесно с помощта на мобилното приложение Adobe Acrobat Reader или мобилното приложение Acrobat Sign. Осъществявайте достъп до вашите PDF файлове от всеки уеб браузър или операционна система. За управление на правно обвързващи процеси за електронен или цифров подпис пробвайте Adobe Acrobat или Acrobat Sign.

 

PDF файловете на Adobe са защитени.

Когато работите с електронни документи, е важно сигурността да стане част от вашата рутина. Можете да защитите с парола вашите PDF файлове, за да предотвратите копиране и редактиране от други хора. Редактирайте ги, за да изтриете завинаги поверителна информация. И дори може да намирате и премахвате на скрити данни.

 

Интегрирайте PDF файловете с други приложения.


Ние си партнираме с водещи компании, за да можете да добавите PDF инструментите на Adobe Document Cloud към приложенията, които вашите екипи вече използват. С PDF инструменти, вградени в Microsoft 365, можете незабавно да конвертирате документи на Microsoft Word, Excel файлове или Powerpoint презентации в PDF формат, за да опростите и олекотите работните си процеси.

 

Научете повече за интеграциите


Интегрирайте PDF файловете с други приложения.


Ние си партнираме с водещи компании, за да можете да добавите PDF инструментите на Adobe Document Cloud към приложенията, които вашите екипи вече използват. С PDF инструменти, вградени в Microsoft 365, можете незабавно да конвертирате документи на Microsoft Word, Excel файлове или Powerpoint презентации в PDF формат, за да опростите и олекотите работните си процеси.

 

Научете повече за интеграциите

Интегрирайте PDF файловете с други приложения.

Ние си партнираме с водещи компании, за да можете да добавите PDF инструментите на Adobe Document Cloud към приложенията, които вашите екипи вече използват. С PDF инструменти, вградени в Microsoft 365, можете незабавно да конвертирате документи на Microsoft Word, Excel файлове или Powerpoint презентации в PDF формат, за да опростите и олекотите работните си процеси.

 

Научете повече за интеграциите

Сканирайте документи, за да опростите работата си.

Разгледайте инструментите на Adobe Acrobat за редактиране и конвертиране на PDF файлове.

Повече удобство с мобилни приложения за PDF.

Мобилно приложение Acrobat Reader
Мобилно приложение Adobe Scan