CREATIVE CLOUD FOR TEAMS

6 steg till 

kreativ effektivitet.

Det kanske redan är så att er organisation drar till sig mycket uppmärksamhet i alla kanaler tack vare välskräddat innehåll som trycker på de rätta knapparna. Men skulle ni kunna göra det ännu bättre?

Som marknadsförare är ni väl införstådda med värdet av att skapa, publicera och dela innehåll som ökar varumärkesmedvetenheten.

Har teamet svårt att komma på nya fräscha idéer varje gång? Sätter ni en ära i att hålla korta ledtider från koncept till kampanjleverans, eller brukar framställningen av nytt innehåll ta en halv evighet på grund av ändlösa möten och alltför många granskningsrundor?

Här är sex enkla steg för hur man skapar en effektivare process för innehållsframställning och några tips på hur Creative Cloud for teams kan vara till hjälp. 

Steg 1

Utvärdera er nuvarande process.

Om man skapar innehåll så finns det en process för innehållsframställning. Det är bara en fråga om processen finns nedskriven eller inte, och om den uppstått som ett resultat av medvetna beslut eller ren slump.
 

För att ta reda på vad ni har för process (eller för att kolla om den efterföljs) väljer ni ut lite nyare innehållsdelar och skriver ner vilka personer och steg de passerade på vägen mot publicering. Det brukar vara en bra utgångspunkt.
 

Om resultaten skiljer sig stort för varje innehållsdel så kan det tänkas att ni har flera processer.

Steg 2

Identifiera flaskhalsar och onödiga steg.

Det finns ingen innehållsprocess som är rätt eller fel, allt beror på organisationens behov. Men vid en närmare analys kanske ni upptäcker att vissa steg sker vid fel tidpunkt, eller inte genomförs över huvud taget, eller bromsar upp allt annat arbete.

Kanske saker och ting tar lång tid att designa, eller kanske vissa steg upprepas i onödan. Behöver ni till exempel korrekturläsa utkast så fort de har skrivits om materialet ändå ska granskas före publiceringen? Eller kanske ni upptäcker en flaskhals hos er själva och att feedbackhanteringen måste skötas av någon annan.

Steg 3

Minska antalet personer som ska ge feedback.

Feedback tar lång tid och kan komplicera framställningen av innehåll, eller till och med få processen att spåra ur helt. Alla brukar ha fullt upp med sitt eget arbete, och om någon ombeds komma med synpunkter på nytt innehåll utöver de ordinarie arbetsuppgifterna, är det lätt hänt att det får lägst prioritet eller helt faller bort från att göra-listan.
 

Det är en bra idé att så få personer som möjligt lämnar synpunkter eller godkänner materialet. Ni kan också försöka få innehåll godkänt i förväg. Skapa en moodboard med bilder som illustrerar det ni vill göra, eller skriv en synopsis av artikeln med rubrik som förmedlar en tydlig bild av det ni planerar, allt för att om möjligt få klartecken innan arbetet dras igång på allvar.

 

Om vissa granskare ständigt är för upptagna för att hinna titta på nytt innehåll och komma med feedback inom utsatt tid kanske ni ska föreslå att de delegerar uppgiften till någon annan.

Steg 4

Få strukturerad feedback, inte spretig feedback.

En vanlig fallgrop är att ha flera rundor för granskning och godkännande där varje granskare skickar innehållet vidare till en annan avdelning och ofta uppåt i kedjan. Det här går inte att undvika i vissa organisationer, men det leder till flera ändringsrundor och innebär en risk att innehållet börjar dras åt olika håll av olika personer.
 

När det är möjligt ska alla synpunkter inhämtas samtidigt och tidigt i processen. Om alla lämnar sin feedback i en gemensam pdf blir det enkelt att jämföra kommentarerna och upptäcka eventuella konflikter.
 

Har granskarna ett tydligt fokus? Be om strukturerad feedback. Var tydlig med vad ni vill ha av varje inblandad person. Ni kan till exempel be produktchefen att faktagranska produktinformationen och låta säljteamet kontrollera att innehållet tas emot på rätt sätt av kunderna.

Steg 5

Håll ordning på all feedback med pdf:er.

Det är få som gillar att samla in och sammanställa feedback. Som tur är kan Adobe Acrobat effektivisera hela processen med lättanvända verktyg för kommentarer och anteckningar. Med en pdf-lösning får man också en plats där allt kan sammanställas och hanteras, utan behov av e-postbilagor eller olika filversioner.
 

  • Lägg till kommentarer – markera feedback i pdf:erna med notislappar, färgmarkeringar, former osv.
  • Skicka filer för granskning – samla in och sammanställ kommentarer från olika granskare i en och samma delade pdf på dator, online eller mobil.
  • Snabbt och enkelt deltagande – granskarna kan enkelt kommentera via valfri enhet med mobilappen Acrobat Reader eller via en webbläsare.
  • Håll koll på projektet – få meddelande i realtid när granskarna öppnar filerna eller lägger till kommentarer. Skicka påminnelser, besvara frågor, uppdatera deadlines eller avsluta arbetsflöden.

Steg 6

Kickstarta innehållsskapandet med stockbilder 

och mallar.

Processen för innehållsframställning är på plats, effektiv och slimmad till perfektion. Allt ni behöver nu är idéer till innehållet. Ta det lugnt – ni behöver aldrig mer börja med en tom sida.

 

Stockbilder och stockfoton kan vara ett utmärkt sätt att få igång det kreativa flödet och ge kampanj- och videoarbetet en flygande start. Med Adobe Stock kan ni effektivisera den kreativa processen tack vare en stor mängd olika mallar för bland annat broschyrer, animeringar och inlägg i sociala medier.

 

Starta ett nytt projekt i Photoshop, Illustrator eller InDesign med ”Arkiv > Nytt” och sök bland en mängd olika högkvalitativa mallar som skapats av professionella formgivare. Förgranskningar visas för varje mall så att det blir enkelt att välja rätt.

Till sist…

Genom att se över er nuvarande process för innehållsskapande och införa några av stegen ovan får ni ett framgångsrikt team som snabbt och effektivt kan leverera enhetligt och slagkraftigt innehåll för sociala medier. 

Välj plan för Creative Cloud for teams.

Alla planer inkluderar Admin Console för enkel licenshantering, teknisk support dygnet runt, obegränsade jobbannonser på Adobe Talent samt 1TB lagring.

Fristående program

  


Välj ett kreativt program från Adobe, till exempel Photoshop, Illustrator, InDesign eller Acrobat Pro.*

MEST PRISVÄRT

Alla program

  

 

Få mer än 20 kreativa program från Adobe inklusive Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express och XD.

Ring 0201 09256 eller Beställ rådgivning

Frågor? Chatta med oss.

Köper du in åt en större organisation? Läs om Creative Cloud for enterprise

* Acrobat Pro, Lightroom och InCopy som fristående program inkluderar 100 GB lagring.