Bumalik para sa mas mahusay na paraan ng pagtutulungan.

Sumali ulit sa Creative Cloud para sa mga team at makuha ang lahat ng kailangan ng team mo para gumawa, mag-collaborate, at makakuha ng inspirasyon. Nagsisimula ang mga plan sa halagang ₱2,009.00/buwan kada user.

Tingnan kung ano ang magagawa ng negosyo mo ngayon.

MAGSIMULA

Mga Photographer:Subukan ito ulit. Makapagsimula nang mabilis.

Subukan ito ulit. Makapagsimula nang mabilis.

May mga bagong tutorial para matulungan ang team mo na masanay sa mga pinakabagong app at feature at may 24/7 na teknikal na suporta, kaya pinapadali ng Creative Cloud na mamukod-tangi ang negosyo mo. 

INSPIRASYON

I-level up ang negosyo mo.

I-level up ang negosyo mo.

Tingnan kung paano ginagamit ng creative technology studio na Obscura Digital ang Creative Cloud para sa Mga Team para mag-design ng mga high-impact na display at pahusayin ang pag-manage ng software.

ANO'NG BAGO

Mga bagong app. Mga bagong feature. Mga bagong paraan para gumawa.

Mga bagong app. Mga bagong feature. Mga bagong paraan para gumawa.

Mas pagandahin pa ang mga ideya mo nang mas mabilis gamit ang mga bagong-bagong app para sa UX design, 3D compositing, photography, at marami pa.

Palaguin ang negosyo mo gamit ang Creative Cloud.

Mga nangunguna sa industriya na app at serbisyo, pati mga feature na idinisenyo para lang sa mga negosyo.

MGA DESKTOP APP

Adobe Photoshop

Photoshop

Pag-edit at pag-composite ng image.

Adobe Indesign

lnDesign

Design at layout ng page

Adobe Lightroom

Bagong-bagong Lightroom

Cloud-based na serbisyo sa photography

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

Paggawa at pag-edit ng video

Adobe Illustrator

Illustrator

Vector graphics at illustration

Adobe XD

Adobe XD

Pag-design at pag-prototype sa mga user experience

MGA MOBILE APP AT MARAMI PA

Adobe Capture

Capture

Gumawa ng mga asset na handa para sa produksyon

Adobe Sketch

Photoshop Sketch

Expressive na pagguhit

Adobe Spark

Adobe Spark

Gumawa ng graphics, mga web page, at mga video story sa loob ng ilang minuto

Logo ng Adobe Creative Cloud

Gawin ito. Creative Cloud.

Bumalik sa Adobe at makuha ang lahat ng kailangan mo para gawin ang pinakamaganda mong gawa mula sa pinakamagaganda mong ideya. Bumalik ngayon at makatipid sa mga plan na nagsisimula sa halagang ₱498.00/buwan.