Sa tingin namin, magugustuhan mo ang Adobe Photoshop.

Gumawa ng magagandang image, graphics, composite, at painting sa desktop at iPad mo gamit ang pinakamahusay na imaging at design software sa mundo. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin gamit ang Photoshop.

Gustong mag-edit ng mga video na parang pro?

Makuha ang Adobe Premiere Pro pati ang Photoshop at iba pa bilang bahagi ng All Apps plan ng Creative Cloud.

Ihambing ang Photoshop sa iba pang app sa Photoshop family.