Tvorba dôveryhodných elektronických podpisov: demystifikácia právnej záväznosti a identityWebinár na požiadanie | Bez poplatkov


Práca na diaľku je dnes súčasťou nášho každodenného života. Na organizácie sa vyvíja čoraz väčší tlak, aby digitalizovali dôležité každodenné podnikové procesy, ako napríklad získavanie podpisov.

Na tomto webinári sa budeme venovať kľúčovým aspektom pri vytváraní rámca, na ktorý sa vaša organizácia môže spoľahnúť v súvislosti s bezpečnými elektronickými podpismi, ktoré sú v súlade s predpismi. Rozoberieme si dôležitosť digitálnej identity, právne aspekty cezhraničných elektronických podpisov, ale aj to, ako s istotou riešiť právne, regulačné a bezpečnostné otázky.

Tento webinár sa venuje nasledujúcim témam:

  • Právna záväznosť elektronických podpisov a vysvetlenie, kedy je vhodné používať rôzne typy elektronických podpisov
  • Prvky dôveryhodnosti elektronického podpisu a stratégie správy rizík
  • Podpisovanie na diaľku cloudovými podpismi v aplikácii Acrobat Sign
  • Dôležitosť identity a používanie silného zabezpečenia identity pri transakciách s vysokou hodnotou alebo prísne regulovaných transakciách

Náš panel odborníkov

John Joliffe      senior manažér strategického rozvoja, Adobe

Lorie Groth      senior technická manažérka produktového marketingu, Acrobat Sign

John i Lorie sú obaja dôležitými členmi tímu pre digitálnu identitu a cloudové podpisy spoločnosti Adobe. Lorie sa zameriava na stratégie zabezpečenia identity, zabezpečenia a správy rizík pre organizácie a na zjednodušovanie technických procesov, ako je napríklad digitálne podpisovanie. Kolega John Joliffe zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji partnerstva s dôveryhodnými poskytovateľmi služieb, aby v globálnom meradle zaistil bezpečné digitálne podpisy. Je skúseným účastníkom diskusií o právnych predpisoch okolo GDPR a elektronických podpisoch vrátane nariadenia eIDAS.

Vyplňte formulár a pozrite si webinár na požiadanie